Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 1 năm 2022 tại Tp.Hồ Chí Minh

        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính và Quản lý quỹ đợt 1 năm 2022 tại Tp.Hồ Chí Minh như sau:

        1. Thời gian thi, ca thi:

Thời gian thi: Từ ny 03/11/2022 đến ngày 09/11/2022, chi tiết ca thi như sau:

          Ngày 03/11/2022:

          Ca 1: Từ 8h00-10h00

          Ca 2: Từ 10h30-12h30

          Ca 3: Từ 13h00-15h00

          Ca 4: Từ 15h30-17h30

          Ngày 04/11/2022:

          Ca 5: Từ 8h00-10h00

          Ca 6: Từ 10h30-12h30

          Ca 7: Từ 13h00-15h00

          Ca 8: Từ 15h30-17h30

          Ngày 05/11/2022:

          Ca 9: Từ 8h00-10h00

          Ca 10: Từ 10h30-12h30

          Ca 11: Từ 13h00-15h00

          Ca 12: Từ 15h30-17h30

          Ngày 07/11/2022:

          Ca 13: Từ 8h00-10h00

          Ca 14: Từ 10h30-12h30

          Ca 15: Từ 13h00-15h00

          Ca 16: Từ 15h30-17h30

          Ngày 08/11/2022:

          Ca 17: Từ 8h00-9h00

          Ca 18: Từ 9h30-10h30

          Ca 19: Từ 11h00-12h00

          Ca 20: Từ 12h30-15h00

          Ca 21: Từ 15h30-17h30

          Ngày 09/11/2022:

          Ca 22: Từ 8h00-11h00

          Ca 23: Từ 11h30-14h30

          Ca 24: Từ 15h00-18h00

Chú ý: Thí sinh có mặt tại điểm thi trước thời điểm diễn ra ca thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

2. Địa điểm thi: 

          Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

3. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính.

Danh sách thí sinh dự thi, ca thi xem chi tiết tại đây.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.