Trang chủ >

Đào tạo

Đào tạo Theo yêu cầu

 • Đào tạo theo yêu cầu về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn và Quản trị công ty dành cho các tổ chức có nhu cầu

  Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC), theo đó, SRTC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn và Quản trị công ty cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  Xem chi tiết
 • Khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức về chứng khoán cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

  Ngày 28/2/2017 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) đã tổ chức khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR) tại trụ sở của Tổng công ty, số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Xem chi tiết
 • Đào tạo thực hành giao dịch và phân tích chứng khoán

  Ngày 24/11/2006 và 25/11/2006, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tiếp tục đưa chuyên đề “Mô phỏng giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - DCTerm” vào trong khóa học “Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”. DCTerm là một chương trình đào tạo thực hành, có tính ứng dụng cao nên các học viên tham gia rất nhiệt tình.

  Xem chi tiết