Trang chủ >

Tổ chức thi

UBCKNN thông báo về kế hoạch tổ chức thi sát hạch năm 2024 tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

Kế hoạch thu hồ sơ và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2024 tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

- Đợt 1:

Tại Tp.Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/05/2024 đến ngày 26/06/2024 trong giờ hành chính.  

+ Ngày thi dự kiến: 15 đến 18/07/2024.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

   - Đợt 2:

Tại Hà Nội:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/06/2024 đến ngày 12/07/2024 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 29 đến 31/07/2024.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    - Đợt 3:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/08/2024 đến ngày 13/09/2024 trong giờ hành chính.  

+ Ngày thi dự kiến: 08 đến 11/10/2024.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

   - Đợt 4:

Tại Hà Nội:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/09/2024 đến ngày 25/10/2024 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 19 đến 22/11/2024.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Link tải Tài liệu đính kèm (nhấn vào 3 link dưới đây để xem, tải về)

Tài liệu hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, lệ phí dự thi sát hạch CCHN chứng khoán 

Mẫu Giấy đăng ký dự thi (Dành cho đối tượng thi lần đầu hoặc đã thi trượt cả 2 phần thi: chuyên môn và luật)

Mẫu Giấy đăng ký dự thi lại (Thi lại 1 phần)