Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về kế hoạch tổ chức thi sát hạch năm 2023 tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

        Kế hoạch thu hồ sơ và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023 tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

    - Đợt 1:

Tại Tp.Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/03/2023 đến ngày 21/04/2023 trong giờ hành chính.  

+ Ngày thi dự kiến: 22 đến 26/05/2023.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

   - Đợt 2:

Tại Hà Nội:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/05/2023 đến ngày 09/06/2023 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 03 đến 07/07/2023.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    - Đợt 3:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/08/2023 đến ngày 01/09/2023 trong giờ hành chính.  

+ Ngày thi dự kiến: 25 đến 29/09/2023.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

   - Đợt 4:

Tại Hà Nội:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18/09/2023 đến ngày 20/10/2023 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 13 đến 17/11/2023.

+ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Link tải Tài liệu đính kèm (nhấn vào 3 link dưới đây để xem, tải về)

Tài liệu hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, lệ phí dự thi sát hạch CCHN chứng khoán 

Mẫu Giấy đăng ký dự thi (Thi mới)

Mẫu Giấy đăng ký dự thi lại (Thi lại 1 phần)