Trang chủ >

Quan hệ hợp tác

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đã tổ chức đoàn đi tìm hiểu kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc

         Từ ngày 16-21/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (NCKH&ĐTCK) đã tổ chức đoàn đi tìm hiểu kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc do TS. Trần Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến làm việc với các đơn vị: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS); Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX); Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA); Tập đoàn đánh giá tín nhiệm NICE; và Công ty chứng khoán Mirae Asset.

Nội dung trọng tâm làm việc tại các đơn vị cụ thể như sau:

Tại FSS:

- Giới thiệu về FSS, chức năng, vai trò của FSS trên thị trường trái phiếu tại Hàn Quốc

- Các tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm trái phiếu tại Hàn Quốc: số lượng và tình hình hoạt động, lý do phát triển của các tổ chức này tại Hàn Quốc

- Quy định về xếp hạng CRA đối với phát hành trái phiếu

- Cách thức giám sát và thách thức phải đối mặt của FSS đối với các tổ chức CRA ở Hàn Quốc

Tại KRX:

- Tổng quan về thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Hàn Quốc, quy mô, tốc độ tăng trưởng, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

- Niêm yết trái phiếu doanh nghiệp: quy định, quy trình niêm yết, các loại trái phiếu doanh nghiệp, quy mô trái phiếu doanh nghiêm niêm yết, công bố thông tin, minh bạch công bố thông tin…

Tại KOFIA:

- Vai trò của KOFIA trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Hàn Quốc

- Giới thiệu về Hệ thống K – Bond

Tại Tập đoàn đánh giá tín nhiệm NICE:

- Giới thiệu về NICE, dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư

- Vai trò của các CRA nước ngoài này trong việc phát triển xếp hạng tín nhiệm ở Hàn Quốc

Công ty chứng khoán Mirae Asset:

- Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

- Đơn vị nào sẽ là tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

- Quy định khuyến khích tổ chức bảo lãnh phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thông qua chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm NCKH&ĐTCK đã thu được nhiều kiến thức quý báu về kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Hàn Quốc tập trung trên các khía cạnh: phát triển cơ sở hạ tầng thị trường (bao gồm việc tạo dựng và phát triển hệ thống các tổ chức định mức tín nhiệm); các chính sách, cơ chế nhằm thúc đẩy nguôn cung và đang dạnh hóa cơ sở nhà đầu tư trên thị trường này.

(Nguồn: P.QLNCKH-SRTC)