Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” ngày 03/12/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị sẽ giới thiệu tổng quan về quản trị công ty đại chúng; các quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng) và có phần trao đổi, giải đáp thắc mắc từ phía những người tham gia.

          Báo cáo viên chính của Hội nghị: ThS. Lê Trung Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thời gian tổ chức Hội nghị: 15h00 – 17h00 ngày 03/12/2021

Trung tâm xin thông báo và trân trọng kính mời Quý công ty, Quý nhà đầu tư quan tâm tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Giấy mời đính kèm.

Link tham dự trực tuyến qua Zoom: https://zoom.us/j/94531098628?pwd=ZlpCY25UQ3YrK0U4bytEVFRudGNWUT09

    -  ID: 945 3109 8628

              -  Pass: 123456

                                                                                                                                                                       Nguồn: SRTC