Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN CHỨNG KHOÁN TẠI HÀ NỘI

        Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo về danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán đợt 2 năm 2022 tại Hà Nội.

1. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 03/11/2022

2. Danh sách thí sinh dự thi (cập nhật 18/11/2022): Chi tiết file đính kèm

             Danh sách dự thi CCHN MÔI GIỚI

             Danh sách dự thi CCHN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

             Danh sách dự thi CCHN QUẢN LÝ QUỸ

           Thí sinh dự thi kiểm tra lại thông tin cá nhân, loại Chứng chỉ hành nghề đăng ký dự thi, trong trường hợp có sai sót liên hệ: SĐT-0243.553.5876 hoặc gửi thư qua địa chỉ - hososathach@srtc.org.vn trước ngày 25/11/2022.

3. Thời gian thi, ca thi:

         Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán sẽ thông báo cụ thể thời gian thi, ca thi trên Trang tin điện tử của Trung tâm ngay sau khi lịch thi sát hạch cấp CCHN tại Hà Nội được Hội đồng thi sát hạch phê duyệt.

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện./.