Trang chủ >

Tổ chức thi

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN CHỨNG KHOÁN ĐỢT 4 TẠI HÀ NỘI

        Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo về danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán đợt 2 năm 2023 tại Hà Nội.

1. Danh sách thí sinh dự thi (cập nhật 15/11/2023)

       Thí sinh dự thi kiểm tra lại thông tin cá nhân, loại Chứng chỉ hành nghề đăng ký dự thi, trong trường hợp có sai sót liên hệ: SĐT 0243.553.5876 trước ngày 17/11/2023.

Danh sách dự thi đợt 4 Hà Nội 2023 CCHN MÔI GIỚI (xem tại đây)

Danh sách dự thi đợt 4 Hà Nội 2023 CCHN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (xem tại đây)

Danh sách dự thi đợt 4 Hà Nội 2023 CCHN QUẢN LÝ QUỸ (xem tại đây)

2. Thời gian thi, ca thi:

         Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán sẽ thông báo cụ thể thời gian thi, ca thi trên Trang tin điện tử của Trung tâm ngay sau khi lịch thi sát hạch cấp CCHN tại Hà Nội được Hội đồng thi sát hạch phê duyệt.

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện./.