Trang chủ >

Đào tạo

Học phí áp dụng cho các khóa đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

          Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-TTNC ngày 26/11/2019 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ đào tạo tại SRTC 

Tải thông báo tại đây