Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Thông báo Lịch đăng tin: Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2022

          Phòng Đào tạo - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) xin thông báo: 

Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2022 sẽ được thông tin trên trang tin điện tử của SRTC chậm nhất vào tuần 1/tháng 1/năm 2022. Các khoá đào tạo tạm hoãn/chưa khai giảng vào tháng 12/2021 sẽ được cập nhật và khai giảng theo kế hoạch đào tạo năm 2022 của SRTC.

          Trân trọng thông báo!

          Các ý kiến phản hồi, xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - SRTC: 024.35430672/024.35535874.