Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Thông báo: Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán năm 2021 tại Hà Nội

Thời gian học: Các buổi tối bắt đầu từ 18h thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hàng tuần (ngoài giờ hành chính)

Địa điểm học: Phòng học Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC)

Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lưu ý:

  • Thời lượng khóa học: đã bao gồm 01 buổi thi cuối khóa
  • Học phí khóa học: đã bao gồm tài liệu học và thi cuối khóa

TT

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN MÔN

 THỜI LƯỢNG 

HỌC PHÍ

 (VNĐ)

THỜI GIAN

TÌNH TRẠNG LỚP HỌC

 

NGÀY

KHAI GIẢNG

 

NGÀY

KẾT THÚC

 

GHI CHÚ

I.

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÃ KHAI GIẢNG ĐẾN THÁNG 8/2021

(sắp xếp theo thứ thự thời gian khai giảng gắn liền với mã lớp, không bao gồm lớp Hợp đồng, đào tạo lại)

1.

Phân tích và đầu tư chứng khoán (mã lớp PT012021)

 

 

03/3/2021

06/5/2021

 

Đã hoàn thành

2,

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (mã lớp BC012021)

 

 

05/3/2021

07/4/2021

 

Đã hoàn thành

3.

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (mã lớp PS012021)

 

 

10/3/2021

07/4/2021

 

Đã hoàn thành

4.

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán (mã lớp MG012021)

 

 

11/3/2021

08/4/2021

 

Đã hoàn thành

5.

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (mã lớp LU012021)

 

 

11/3/2021

 

Lớp đã học xong, chưa thi. Lịch thi sẽ gửi học viên, đăng tin trên website tối thiểu trước 05 ngày khi điều kiện cho phép. 

6.

Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (mã lớp CB012021)

 

 

25/3/2021

04/5/2021

 

Đã hoàn thành

7.

Phân tích và đầu tư chứng khoán (mã lớp PT032021)

 

 

05/4/2021

 

Lớp học đang tạm dừng do quy định về tập trung phòng dịch Covid-19. Lịch học tiếp theo sẽ gửi đến học viên trong nhóm Zalo lớp học, đăng tin trên website khi điều kiện cho phép. 

8.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán (mã lớp BL012021)

 

 

22/4/2021

 

Lớp đã học xong, chưa thi. Lịch thi sẽ gửi học viên, đăng tin trên website tối thiểu trước 05 ngày khi điều kiện cho phép.  

9.

Quản lý quỹ và tài sản (mã lớp QU012021)

 

 

26/4/2021

 

 

 

Lớp học đang tạm dừng do quy định về tập trung phòng dịch Covid-19. Lịch học tiếp theo sẽ gửi đến học viên trong nhóm Zalo lớp học, đăng tin trên website khi điều kiện cho phép. 

 

10.

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (mã lớp LU032021)

 

 

15/6/2021

 

11

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán (mã lớp MG032021)

 

 

23/6/2021

 

12

Phân tích và đầu tư chứng khoán (mã lớp PT052021)

 

 

16/7/2021

 

II.

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẾN THÁNG 12/2021

(Do diễn biến dịch Covid 19 phức tạp, các khoá học dự kiến khai giảng trong tháng 12/2021 tiếp tục tạm dừng, lịch khai giảng sẽ được cập nhật tại trang tin điện tử của SRTC)

TT Tên khoá học  Thời lượng  Học phí  Ngày khai giảng Ngày kết thúc

Ghi chú

Tình trạng

lớp học

1

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

11

3.500.000

 

chưa có lịch

khai giảng 

18h thứ 2,4,6

Dự kiến sau 1,5 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 24/09/2021, 01/10/2021, 03/11/2021, 01/12/2021, 27/12/2021

 

 

tạm dừng khai giảng cho đến khi có thông báo mới

2 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp  09 1.800.000

29/12/2021

18h thứ 2,4,6

Dự kiến sau 01 tháng kể từ ngày khai giảng Chuyển từ ngày 27,28/09/2021, 22/10/2021, 05/11/2021, 03

3

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

10

2.000.000

28/12/2021

18h thứ 3,5,7

Dự kiến sau 01 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 25/08/2021, 07/10/2021, 07,28/12/2021

4

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

09 1.800.000

  chưa có lịch

khai giảng 

18h thứ 3,5,7

Dự kiến sau 01 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 10/08/2021, 16/9/2021,

14,28/10/2021,  16/12/2021

5 Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán 15 3.000.000

chưa có lịch

khai giảng 

18h thứ 2,4,6

Dự kiến sau 1,5 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 25/08/2021, 22/9/2021, 25/10/2021,

15/12/2021

6 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 12 2.400.000

chưa có lịch

khai giảng 

18h thứ 3,5,7

Dự kiến sau 01 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 28/9/2021,

26/10/2021, 18/12/2021

7

Phân tích và đầu tư chứng khoán

16

3.200.000

08/12/2021

chuyển sang 29/12/2021

18h thứ 2,4,6

Dự kiến sau 1,5 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 27/10, 08/11/2021

 

 

 

              

8

Quản lý quỹ và tài sản

16

3.200.000

16/11/2021

chuyển sang 16/12/2021

18h thứ 3,5,7

Dự kiến sau 1,5 tháng kể từ ngày khai giảng

Chuyển từ ngày 25/09/2021

9

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

12

2.400.000

22/11/2021

chuyển sang 18/12/2021

18h thứ 2,4,6

Dự kiến sau 1,5 tháng kể từ ngày khai giảng

 

Lưu ý: 

1. Học viên đăng ký học bằng cách nộp học phí trước ngày khai giảng và xác nhận thông tin chuyển khoản (nếu có) theo hướng dẫn (Hướng dẫn xem tại đây).

2. Tại ngày khai giảng khóa học: Học viên hoàn thiện Phiếu đăng ký học (có dán 02 ảnh 3x4) và nộp cho cán bộ phụ trách lớp học (Phiếu đăng ký học tải tại đây); Học viên nhận Lịch học/Giáo trình học tại Phòng Đào tạo - SRTC (Phòng 102, 103 nhà B trước 17h45 các buổi học).

3. Đối với các trường hợp đăng ký dự thi/thi lại: Học viên hoàn thiện Đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo (cán bộ phụ trách lớp) trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học. Mẫu đơn tải trên website của SRTC: Tải tại đây. Lệ phí dự thi: 400.000 đ/học viên/lượt thi. 

Giới thiệu các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán Xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp: Phòng Đào tạo - SRTC - ĐT: 024.35535874/024.35430672.

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC