Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Sơ kết hoạt động NCKH của UBCKNN 09 tháng đầu năm 2016, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2016 và Lễ khen thưởng đối với một số thành viên Hội đồng Khoa học Chứng khoán

         Ngày 28/10/2016, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK), với tư cách là đơn vị đầu mối quản lý hoạt động NCKH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức họp Sơ kết hoạt động NCKH của UBCKNN 09 tháng đầu năm 2016, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2016 và Lễ khen thưởng đối với một số thành viên Hội đồng Khoa học Chứng khoán (HĐKHCK). Tham dự cuộc họp có các thành viên HĐKHCK nhiệm kỳ 2014 – 2016 và các đại biểu, khách mời.

Các thành viên Hội đồng Khoa học Chứng khoán chụp ảnh lưu niệm

Mở đầu Hội nghị, Ông Hoàng Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK, Phó Chủ tịch HĐKHCK trình bày các kết quả NCKH đã đạt được trong 09 tháng đầu năm và kế hoạch công tác thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2016. Trên cơ sở đó các thành viên Hội đồng đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để bản báo cáo hoàn thiện hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng của hội nghị, đó là phần nội dung các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và thông qua danh mục đề tài NCKH đăng ký thực hiện trong năm 2017.

Sự kiện trọng đại tiếp đến trong Hội nghị là Lễ khen thưởng đối với một số thành viên HĐKHCK có đóng góp thường xuyên và tích cực vào hoạt động của HĐKHCK nói riêng và hoạt đông NCKH của UBCKNN nói chung. Tại đó, Ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐKHCK đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho 02 thành viên, đó là:

- TS. Đào Lê Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ UBCKNN;

- ThS. Phương Hoàng Lan Hương, nguyên Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch HĐKHCK Phạm Văn Hoàng thay mặt Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ và những ý kiến chia sẻ nhiệt tình và đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự cuộc họp, cũng như những đóng góp quý báu của các đại biểu trong năm qua và trong thời gian tiếp theo.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC