Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Sinh hoạt khoa học: “Bức tranh kinh tế vĩ mô và chính sách tài chính- tiền tệ năm 2020-2021; hàm ý đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

          Ngày 08/7/2020, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Bức tranh kinh tế vĩ mô và chính sách tài chính- tiền tệ năm 2020-2021; hàm ý đối với UBCKNN”, đây là một trong chuỗi công tác nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020.

Đến tham dự buổi sinh hoạt có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK – Chủ trì buổi sinh hoạt; cùng sự góp mặt của đông đảo các cán bộ, chuyên viên là đại diện các Vụ, Cục thuộc UBCKNN, Trung tâm NCKH&ĐTCK, Tạp chí Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Diễn giả tại buổi sinh hoạt là TS. Cấn Văn Lực – Thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV.

 Tại buổi sinh hoạt, TS. Cấn Văn Lực đã trình bày những vấn đề về tác động đại dịch Covid-19 đối với kinh tế thế giời năm 2020 – 2021; kinh tế tài chính Việt Nam năm 2020 – 2021 và Hàm ý đối với UBCKNN. Tóm lược như sau:

- Tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế thế giới: tác động tới tổng cung và tổng cầu, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu, tóm tắt dự báo kinh tế thế giời 2020-2021;

-  Về chính sách tài chính – tiền tệ Việt Nam năm 2020-2021: các điểm sáng đối với kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự báo 2020; Rủi ro và thách thức đối với kinh tế - tài chính Việt Nam 2020 – 2021 và cung cấp thông tin về các chính sách lớn của Chính phủ năm 2020;

Phần nội dung Hàm ý đối với UBCKNN, TS. Cấn Văn Lực cũng đưa ra các gợi ý về:

- Thực hiện quyết định số 242 về cơ cấu lại TTCK đến năm 2020 và định hướng 2025;

- Hoàn thiện thể chế về chứng khoán (hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi; vận hành SGDCK Việt Nam; phát huy vị trí và vai trò của UBCKNN theo Luật Chứng khoán sửa đổi);

- Ưu tiên quản lý, phát triển 4 trụ cột: thị trường, hàng hóa, các bên tham gia và xây dựng chiến lược số hóa ngành chứng khoán

- Giải pháp phát triển TTCK bền vững, tăng khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài;

-  Phát triển nguồn nhân lực, quản trị tổ chức, tham gia quản lý rủi ro hệ thống tài chính...

Cũng trong khuôn khổ chương trình của buổi sinh hoạt, phần nội dung trao đổi tập trung về những vấn đề liên quan đến chủ đề trên, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến TTCK Việt Nam.

Kết thúc buổi sinh hoạt, thay mặt ban tổ chức Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã cảm ơn việc tạo điều kiện tổ chức từ phía Lãnh đạo UBCKNN, sự cộng tác nhiệt tình của TS. Cấn Văn Lực – diễn giả trực tiếp của buổi sinh hoạt, cũng như sự tham dự và trao đổi của cán bộ, chuyên viên đến từ các đơn vị của UBCKNN. Với thành công từ buổi sinh hoạt, Trung tâm NCKH&ĐTCK mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác từ các chuyên gia và đại biểu tham dự để các buổi sinh hoạt khoa học trong thời gian tới sẽ thành công hơn nữa.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC