Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 4754/BTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023” (gọi tắt là Bộ nhận diện Ngày CĐSQG), Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm) đề nghị các đơn vị thuộc Trung tâm, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.  Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

        Ngày  22/4/2022,  Thủ  tướng  Chính  phủ  đã  ban  hành  Quyết  định  số 505/QĐTTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn hoặc quét mã QR dưới đây:

 

            - Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các trang web, ứng dụng di động và trên các báo điện tử do Quý đơn vị quản lý từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

          - Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

          2.  Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

        Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình nhận diện (avatar frame) để người dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập một trong hai đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích:

- Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

- Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0

Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm "Chọn hình" ở phía dưới khung hình để tải ảnh lên.

Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình ảnh sao cho vừa vặn hiển thị.

Bước 4. Sau khi đã n chỉnh xong, chọn "Tiếp tục", sau đó chọn "Tải hình"

(Ghi chú: Khi thanh tải chạy hết là bấm tải ảnh xuống).

Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia#namdulieuso #10102023.

Nguồn: SSC