Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Lịch thi cuối khoá cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tháng 8/2022 tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo lịch thi cuối khoá cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tháng 8/2022 tại Hà Nội, cụ thể như sau

TT

Tên lớp/kì thi

Mã lớp/kì thi

Ngày thi

Danh sách ca thi

 

1

 

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

 

BC072022

 

01/8/2022

Xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms.Hạnh: ĐT: 024.35535874

2 Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán  MG052022

04,05/8/2022: hoãn thi

chuyển sang: ngày 10,11/8/2022

Xem tại đây

Ý kiến phản hồi về danh sách thi; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms.Hồi: ĐT: 024.35535874

3 Phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh  PS032022 09/8/2022

Xem tại đây

Ý kiến phản hồi về danh sách thi; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms.Trinh: ĐT: 0904080368

4 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán LU052022 18,19/8/2022

Xem tại đây

Ý kiến phản hồi về danh sách thi; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms.Phương: ĐT: 024.35430667

5 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán  Lu052022HD 30,31/8/2022

Xem tại đây

Ý kiến phản hồi về danh sách thi; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms.n. Hằng: ĐT: 024.335535874

Địa điểm thi: P303 - P304 Nhà A (tầng 3) , Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(trường hợp Học viên đủ điều kiện dự thi cuối khoá nhưng không thể tham dự được kì thi: Học viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi theo mẫu: tham khảo quy định và mẫu đơn tại đây (phần II, mục 4) 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

Lưu ý học viên:

          1. Thí sinh mang theo CMTND/THẺ CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU, nháp thi trắng và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

          2. Thí sinh không được phép mang đồ dùng cá nhân (điện thoại, túi xách...), giáo trình, tài liệu có liên quan vào khu vực thi.

Thông tin phản hồi khác, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp học - Phòng Đào tạo – SRTC. ĐT: 024.35430672/024.35535874

Nguồn: P. Đào tạo, P. Tư liệu – Tin học