Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Lễ sơ kết hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         Sơ kết hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 06 tháng đầu năm 2018, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018

Giám đôc Trung tâm Hoàng Mạnh Hùng (ngồi giữa) cùng các thành viên Hội đồng Khoa học Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày16/8/2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK), với tư cách là đơn vị đầu mối quản lý hoạt động NCKH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức họp Sơ kết hoạt động NCKH của UBCKNN 06 tháng đầu năm 2018, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên HĐKHCK nhiệm kỳ 2018 – 2019 và các đại biểu, khách mời.

Mở đầu Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK, Thư ký HĐKHCK trình bày các kết quả NCKH đã đạt được trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch công tác thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018. Trên cơ sở đó các thành viên Hội đồng đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để bản báo cáo hoàn thiện hơn.

Các thành viên Hội đồng đã đóng góp các ý kiến để hoạt động nghiên cứu của UBCKNN ngày được hoàn thiện và phát triển hơn, cụ thể:

- Về đổi mới phương thức nghiên cứu, đa dạng hóa loại hình triển khai;

- Bổ sung định hướng nghiên cứu trong thời gian tới

- Đẩy mạnh công tác phối hợp nghiên cứu với các đơn vị ngoài ngành…

Một nhiệm vụ quan trọng của hội nghị, đó là phần nội dung các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và thông qua danh mục đề tài NCKH đăng ký thực hiện trong năm 2019.

Kết thúc buổi lễ, Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐKHCK thay mặt Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ và những ý kiến chia sẻ nhiệt tình và đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự cuộc họp, cũng như những đóng góp quý báu của các đại biểu trong năm qua và trong thời gian tiếp theo.

  Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC