Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo (chiêu sinh) các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán năm 2023 (tại Hà Nội)

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo kế hoạch đào tạo các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán trong năm 2023 như sau:

Thời gian học: Các buổi tối bắt đầu từ 18h thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hàng tuần (ngoài giờ hành chính)

Địa điểm học: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) - Số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hình thức học: học trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Lưu ý:

1. Thời lượng khóa học: đã bao gồm 01 buổi thi cuối khóa (lịch thi: khoảng 07 ngày kể từ ngày khoá học kết thúc), tham khảo chi tiết chương trình học xem tại đây 

2. Học phí khóa học: đã bao gồm tài liệu học và thi cuối khóa xem hướng dẫn đăng ký hoc, học phí tại đây

3. Đăng ký dự thi (đối với trường hợp dự thi do được miễn giảm học phần, thi lại, hoãn thi): tham khảo Kì thi tổ chức vào các tháng 3,6,9,12/2023.

 STT

CHỨNG CHỈ

DỰ KIẾN THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG (BUỔI)

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

GHI CHÚ

THÁNG I,II: các lớp đã khai giảng xem tại đây

 

THÁNG III

 

1

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Mã lớp: BL012023

Quy mô: tối đa 130 HV

Phụ trách: Ms. Hằng

ĐT: 024.35430667

Khai giảng

07/03/2023

Học T3.5.7

09

1.800.000

P503

Lớp ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên.

 

2

Quản lý Quỹ và tài sản

Mã lớp: QU012023

Quy mô: tối đa 130 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874

Khai giảng

20/03/2023

Học T2.4.6

16

3.200.000

P503

Lớp Quản lý quỹ và tài sản: tính đến 16h ngày 15/3/2023: ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên đăng ký. Học viên nộp học phí quá thời hạn trên sẽ chuyển tên đến lớp kế tiếp khai giảng ngày 14/6/2023 theo kế hoạch đào tạo năm 2023 của SRTC xem tại đây

3

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mã lớp: BC012023

Quy mô: tối đa 130 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh 

ĐT: 024.35535874

Khai giảng

27/03/2023

Học T2.4.6

09

1.800.000

P403

Lớp BC012023 khai giảng ngày 27/3/2023: ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên.

Chiêu sinh bổ sung khóa 2: mã lớp BC032023: khai giảng ngày 05/4/2023 (học T2.4.6): tiếp tục chiêu sinh học viên. 

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây.

4

Kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho học viên Thi lại/Dự thi do đươc Miễn giảm/Dự thi do hoãn thi Hoãn thi)

Mã kỳ thi: KTCM012023

Phụ trách: Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874

Thời gian thu hồ sơ: 01/3/2022 - 10/3/2022 (trước 15h)

 

400.000/

môn thi

SRTC

 

Học viên nộp hồ sơ theo thời gian thu hồ sơ.

THÁNG IV

1

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Mã lớp: PS012023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách: Ms. Hằng

ĐT: 024.35430672

Khai giảng

04/4/2022

T3.5.7

 

11

3.500.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

503

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây

2

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mã lớp: BC032023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh 

ĐT: 024.35535874

Khai giảng

05/4/2022

T2.4.6

09

1.800.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

503

Chiêu sinh bổ sung khóa 2 từ khóa 1 khai giảng ngày 27/3/2023: mã lớp BC032023: tiếp tục chiêu sinh học viên. 

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây.

3

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

Mã lớp: MG032023

Quy mô: tối  đa 300 HV

Phụ trách: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

Khai giảng

10/04/2023

T2.4.6

10

2.000.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

Hội trường C

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây

4

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mã lớp: LU032023

Quy mô: tối đa 300 HV

Phụ trách lớp: Ms.Hồi

ĐT: 024.35535874

Khai giảng

11/04/2023

T3.5.7

 

12

2.400.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

Hội trường C

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây.

Lưu ý: Học viên chỉ đăng ký dự thi (miễn học) nếu đáp ứng điều kiện miễn giảm học phần. Tham khảo quy đinh tại đây (phần 2, mục 2) 

 

THÁNG V

1

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mã lớp: CB032023

Quy mô: tối đa 300 HV

Phụ trách lớp: Ms.Hồi

ĐT: 024.35535874

 

Khai giảng

08/05/2022

T2.4.6

 

13

2.600.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

Hội trường C

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây.

Lưu ý: Học viên chỉ đăng ký dự thi (miễn học) nếu đáp ứng điều kiện miễn giảm học phần. Tham khảo quy đinh tại đây (phần 2, mục 2) 

 

 

2

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Mã lớp: PT032023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

 

Khai giảng

09/05/2022

T3.5.7

 

16

3.200.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

P 403

Tính đến 16h ngày 15/3/2023: ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên đăng ký. Học viên nộp học phí sau thời hạn trên sẽ được chuyển tên đến lớp khai giảng tiếp theo (ngày 09/8/2023) của kế hoạch đào tạo năm 2023 của SRTC xem tại đây

3

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Mã lớp: BL032023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp:Ms Hằng

ĐT: 024.35430672

Khai giảng

24/05/2023

T2.4.6

 

09

1.800.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

P 503

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây

 

THÁNG VI

1

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

Mã lớp: MG052023

Quy mô: tối đa 300 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874

Khai giảng 

12/06/2023

T2.4.6

 

10

2.000.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

Hội trường C

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây

 

2

Pháp luật về chứng khoán và thị trường  chứng khoán

  Mã lớp: LU052023

Quy mô: tối đa 300 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

 

Khai giảng

20/06/2023

T3.5.7

 

12

2.400.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

Hội trường

C

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây.

Lưu ý: Học viên chỉ đăng ký dự thi (miễn học) nếu đáp ứng điều kiện miễn giảm học phần. Tham khảo quy đinh tại đây (phần 2, mục 2) 

 

3

Quản lý Quỹ và tài sản

 Mã lớp: QU032023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

 

Khai giảng

14/06/2023

T2.4.6

 

16

3.200.000

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí xem tại đây

P 402

Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 03 ngày học hoặc cho đến khi có thông báo mới tại đây

 

4

Thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho đối tượng Thi lại/Miễn giảm/Hoãn thi)

Thời gian

thu hồ sơ: 01/6/2023 - 09/6/2023 (trước 15h)

 

 

400.000đ/

môn thi

 

Học viên nộp hồ sơ theo thời gian thu hồ sơ.

Thời gian thi: dự kiến tuần 4/tháng 6/2023.

(Lịch kế hoạch đào tạo Quý III,IV/2023 tiếp theo xem tại đây)

  Kế hoạch đào tạo chi tiết của mỗi quý sẽ được đăng tải chi tiết trên website SRTC trước mỗi quý.

 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Phòng Đào tạo - SRTC: ĐT: (024) 35535874 - (024) 35430672 (trong giờ hành chính) (liên quan đến kế hoạch đào tạo chứng khoán, chương trình đào tạo).
  • Phòng Kế toán - SRTC: ĐT: (024) 35535875 (trong giờ hành chính) (liên quan đến học phí, hoá đơn tài chính).

 (Nguồn: P. Đào tạo - SRTC)