Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch chiêu sinh các lớp cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 8,9/2022 tại Hà Nội (chiêu sinh bổ sung 01 khoá Quản lý quỹ và tài sản)

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo kế hoạch chiêu sinh các lớp cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 8,9/2022 tại Hà Nội (được trích từ Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn năm 2022 https://srtc.org.vn/p/thong-bao-ke-hoach-dao-tao-cap-chung-chi-chuyen-mon-ve-chung-khoan-va-thi-truong-chung-khoan), cụ thể như sau: 

Tên lớp

Thời lượng (buổi)

Học phí

(đồng)

Ngày

khai giảng

Ghi chú

THÁNG 8/2022

 

 

 

 

1.Phân tích và đầu tư chứng khoán

Mã lớp: PT072022

Phòng học: Phòng 503 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 130 học viên

16

3.200.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

01/8/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây:

https://forms.gle/naWUhvXpk8DNJVoW9

Lưu ý: Đến 16h ngày 15/7/2022: ngừng chiêu sinh khoá học PT072022 do đã đủ học viên. Trường hợp học viên nộp sau thời gian trên (nếu có) sẽ được chuyển tên vào lớp Phân tích và ĐTCK kế tiếp khai giảng ngày 25/10/2022. 

2.Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Mã lớp: BL052022

Phòng học: Phòng 403 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 130 học viên

09

1.800.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

09/8/2022

18h thứ 3.5.7 hàng tuần

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây:

https://forms.gle/btupr6LdQvQWyeme6

Lưu ý: Đến 16h ngày 26/7/2022: ngừng chiêu sinh khoá học BL052022 do đã đủ học viên. Trường hợp học viên nộp sau thời gian trên (nếu có) sẽ được chuyển tên vào lớp Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán kế tiếp khai giảng ngày 02/11/2022.

 THÁNG 9/2022

 

 

 

 

1. Phân tích và đầu tư chứng khoán

(lớp chiêu sinh bổ sung)

Mã lớp: PT092022

Phòng học: Phòng học 503 nhà A, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 130 học viên

16

3.200.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

05/9/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

Học viên nộp học phí và truy cập nhóm Zalo lớp học như sau: https://zalo.me/g/nwgbxs291

Hạn nộp học phí: trước 16h ngày 05/9/2022 hoặc cho đến khi chiêu sinh đủ số lượng học viên. Trường hợp học viên nộp sau thời gian trên (nếu có) sẽ được chuyển tên vào lớp Phân tích và ĐTCK kế tiếp khai giảng ngày 25/10/2022. 

Ý kiến phản hồi vui lòng liên hệ: Ms. Trinh: 0904080368

2.Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mã lớp: LU072022

Phòng học: Hội trường nhà C Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 300 học viên

 

12

2.400.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

19/9/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây:

https://forms.gle/cmkgTKpC75iKcGhN8

Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: đến ngày 06/9/2022: đã chiêu sinh đủ học viên. Quá thời hạn đăng ký học, học viên nộp học phí sẽ được chuyển tên vào khoá học tiếp theo của kế hoạch đào tạo năm 2022 (khai giảng ngày 15/11/2022)

Lưu ý: Học viên đủ điều kiện được miễn học "Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán" khi có bằng cử nhân Luật trở lên về kinh tế, chỉ đăng ký dự thi cuối khoá khi có nhu cầu chứng chỉ chuyên môn trên, tham khảo kì thi TL072022 tháng 9/2022 phía dưới.

►Trường hợp học viên vẫn có nhu cầu học → đăng ký học bằng cách nộp học phí, hoàn thiện link đăng ký theo hướng dẫn trên đây. 

3.Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

Mã lớp: MG072022

Phòng học: Hội trường nhà C Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 300 học viên

 

10

2.000.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

20/9/2022

18h thứ 3.5.7 hàng tuần

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây:

https://forms.gle/T1qSjgi7fKkDb84r7

Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: ngày 08/9/2022. Quá thời hạn đăng ký học, học viên nộp học phí sẽ được chuyển tên vào khoá học tiếp theo của kế hoạch đào tạo năm 2022 (khai giảng ngày 23/11/2022)

  4.Quản lý quỹ và tài sản

Mã lớp: QU032022

Phòng học: Phòng 403 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Số lượng chiêu sinh: tối đa 130 học viên

16

3.200.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

26/9/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây:

https://forms.gle/wAWgY1oBtqpU2cqu9

Lưu ý: Đến 16h ngày 31/8/2022: ngừng chiêu sinh khoá học QU032022 do đã đủ học viên. 

   5. Quản lý quỹ và tài sản (LỚP CHIÊU SINH BỔ SUNG)

   Mã lớp: QU052022

   Phòng học: Phòng 403 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

  Số lượng chiêu sinh: tối đa 130 học viên

16

3.200.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

27/9/2022

18h thứ 3.5.7 hàng tuần 

Lớp tiếp tục nhận học viên. Hạn nộp học phí và đăng ký học: trước ngày khai giảng khoá học hoặc cho đến khi chiêu sinh đủ số lượng học viên. 

Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến theo link tại đây: 

https://docs.google.com/forms/d/1NiIYICh_q6tw_gz-H1-GzyDuKd3kMVd32fcaOhDgZ1A/edit

 

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn (bao gồm 08 môn: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK, Pháp luật về CK và TTCK, Phân tích và ĐT Chứng khoán, Môi giới và Tư vấn ĐTCK, Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tư vấn tài chính và BLPH, Quản lý quỹ và tài sản, Chứng khoán phái sinh và TTCKPS) dành cho học viên thuộc diện: Thi lại/Dự thi do hoãn thi của các khoá học trước trong vòng 06 tháng tính từ kì thi gần nhất và Dự thi do được miễn học theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC

   Mã kì thi: TL052022

   Lệ phí dự thi do được miễn học, thi lại; 400.000đ/lượt dự thi. Học viên dự thi do hoãn thi kì thi trong thời gian 06 tháng: không phải nộp lệ phí.

 

 

 

Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 16/9/2022 (trước 15h ngày 16/9/2022).

Thi ngày: 28,29/9/2022 (dự kiến).

+ Bước 1: học viên hoàn thiện hồ sơ. Hướng dẫn hồ sơ xem tại đây Phần II)

+ Bước 2: học viên NỘP HỒ SƠ tại phòng Đào tạo SRTC, hồ sơ được xác nhận hợp lệ → NỘP LỆ PHÍ THI.

+ Bước 3: học viên cập nhật Ca thi chi tiết tại website SRTC trước ngày thi để tham dự kì thi. 

(Lưu ý: học viên thực hiện theo thứ tự các bước trên, trường hợp nộp lệ phí thi trước khi nộp hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo là hồ sơ không hợp lệ)