Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Kế hoạch chiêu sinh, tổ chức thi các khoá học cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán Quý IV/2022 tại Hà Nội

        Trung tâm Nghiên cứu khoá học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo kế hoạch chiêu sinh các khoá học cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán từ tháng 10 đến tháng 12/2022 (kế hoạch điều chỉnh tại thời điểm tháng 9/2022), cụ thể như sau: 

 

Tên lớp

Thời lượng (buổi)

Học phí

(đồng)

Ngày

khai giảng

Ghi chú

THÁNG 10/2022

 

 

 

 

   Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK

Mã lớp: CB052022

Phòng học: Phòng 503 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 130 học viên

15

3.000.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

05/10/2022 điều chỉnh sang

14/10/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây 

   Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: trước ngày khai giảng     khoá học 03 ngày hoặc cho đến khi lớp đã chiêu sinh đủ học      viên và có thông báo mới tại đây.

Lưu ý: Học viên đủ điều kiện được miễn học khoá học này khi có bằng cử nhân trở lên về kinh tế, chỉ đăng ký dự thi cuối khoá khi có nhu cầu chứng chỉ chuyên môn trên, tham khảo kì thi TL072022 tháng 11/2022 phía dưới.►Trường hợp học viên vẫn có nhu cầu học → đăng ký học bằng cách nộp học phí, hoàn thiện link đăng ký theo hướng dẫn trên đây. 

   Phân tích và đầu tư chứng khoán

Mã lớp: PT112022

Phòng học: Phòng 403 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 130 học viên

16

3.200.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

 

25/10/2022 điều chỉnh sang

31/10/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây

   Lưu ý: Đến ngày 29/9/2022: ngừng chiêu sinh khoá học           PT112022 do đã đủ học viên. Trường hợp học viên nộp học       phí quá thời hạn trên (nếu có) sẽ được chuyển tên vào khoá       học của kế hoạch đào tạo kế tiếp. 

 THÁNG 11/2022

 

 

 

 

    Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

    Mã lớp: BL072022

   Phòng học: Phòng 503 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số       234 Lương Thế Vinh,Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Quy mô chiêu sinh: tối đa 130 học viên

09

1.800.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

02/11/2022 điều chỉnh sang 14/11/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây

   Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: Trước 16h ngày 04/11/2022. 

 

    Pháp luật về chứng khoán và TTCK

 Mã lớp: LU092022

Phòng học: Hội trường nhà C Trung tâm  NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 300 học viên

 

12

2.400.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

15/11/2022

18h thứ 3.5.7 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây

   Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: trước ngày khai giảng     khoá học 03 ngày hoặc cho đến khi lớp đã chiêu sinh đủ học     viên và có thông báo mới tại đây.

Lưu ý: Học viên đủ điều kiện được miễn học khoá học này khi có bằng cử nhân Luật trở lên về kinh tế, chỉ đăng ký dự thi cuối khoá khi có nhu cầu chứng chỉ chuyên môn trên, tham khảo kì thi TL072022 tháng 11/2022 phía dưới.►Trường hợp học viên vẫn có nhu cầu học → đăng ký học bằng cách nộp học phí, hoàn thiện link đăng ký theo hướng dẫn trên đây. 

    Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

 Mã lớp: MG092022

Phòng học: Hội trường nhà C Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 300 học viên

 

10

2.000.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

23/11/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

  Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến      theo link tại đây

  Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: trước ngày khai giảng      khoá học 03 ngày hoặc cho đến khi lớp đã chiêu sinh đủ học      viên và có thông báo mới tại đây.

4. Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho đối tượng Thi lại/Miễn giảm/Hoãn thi) (bao gồm 08 môn: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK, Pháp luật về CK và TTCK, Phân tích và ĐT Chứng khoán, Môi giới và Tư vấn ĐTCK, Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tư vấn tài chính và BLPH, Quản lý quỹ và tài sản, Chứng khoán phái sinh và TTCKPS) tại Hà Nội dành cho học viên thuộc diện: Thi lại/Dự thi do hoãn thi của các khoá học trước trong vòng 06 tháng tính từ kì thi gần nhất và Dự thi do được miễn học theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC

   Mã kì thi: TL072022

 

 

 

   Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 01/11/2022 đến 15h ngày 11/11/2022

   Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Đào tạo - SRTC

  Ngày thi dự kiến: 05,06/12/2022.

  Chi tiết Kỳ thi xem tại đây.

THÁNG 12/2022

 

 

 

 

   Chứng khoán phái sinh và TTCK

 Mã lớp: PS052022

Phòng học: Phòng học 503 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 130 học viên

 

 

11

3.500.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

11/10/2022

điều chỉnh sang 02/12/2022

18h thứ 2.4.6 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây

   Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: trước ngày khai giảng     khoá học 03 ngày hoặc cho đến khi lớp đã chiêu sinh đủ học     viên và có thông báo mới tại đây.

 

   Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mã lớp: BC092022

Phòng học: Phòng 403 nhà A Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội

Quy mô chiêu sinh: tối đa 130 học viên

09

1.800.000

Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

26/10/2022, 05/12/2022 điều chỉnh sang 06/12/2022

18h thứ 3.5.7 hàng tuần

   Học viên nộp học phí và hoàn thiện mẫu đăng ký trực tuyến       theo link tại đây

   Hạn cuối đăng ký học và nộp học phí: trước 16h ngày 16/11/2022.

LƯU Ý HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC:

(1) Hoàn thiện đăng ký học và nộp học phí trước khai giảng khoá học: 03 ngày hoặc cho đến khi có thông báo mới. 

(2) Trường hợp học viên có nhu cầu rút học phí, chuyển tên, bảo lưu khoá học...: hoàn thiện trước ngày khai giảng khoá học: 01 ngày;

(3) Các thông tin phản hồi, vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH&ĐTCK: ĐT: (024) 35535874 - (024) 35430672 (trong giờ hành chính).

 (Nguồn: P. Đào tạo - SRTC)