Trang chủ >

Đào tạo tại Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký học và nộp học phí khóa đào tạo Quản trị công ty tại SRTC

         Căn cứ kế hoạch đào tạo Quản trị công ty của SRTC được đăng tải trên website của SRTC, người học lựa chọn khóa học phù hợp để tham gia. 

          Học viên đăng ký học bằng cách nộp học phí khóa học theo 02 hình thức: (1) nộp tiền mặt trực tiếp tại SRTC hoặc (2) chuyển khoản đến số tài khoản của SRTC.

Lưu ý: 

1. Học viên chuyển khoản học phí cần xác nhận thông tin chuyển khoản hoặc lấy hóa đơn tài chính; liên hệ Phòng Kế toán: Email: ketoantrungtam2021@gmail.com, điện thoại: 024.35535875.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân lấy HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH; đề nghị cung cấp thông tin ngay trong ngày nộp/chuyển tiền đến Email: ketoantrungtam2021@gmail.com, đồng thời liên hệ thông tin qua số điện thoại trên.

Thông tin ghi trong Email gồm: 

+ Tên người mua hàng, Tên đơn vị, Địa chỉ đơn vị,

+ Mã số thuế,

+ Nội dung,

+ Điện thoại liên lạc.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không gửi thông tin đúng thời hạn theo yêu cầu được hiểu là không có nhu cầu lấy hóa đơn cho khoản tiền đã nộp.

3.  Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp đề nghị xuất hóa đơn tài chính. Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

 

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC