Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Hội thảo “Xây dựng và triển khai thị trường chứng khoán phái sinh - Một số kinh nghiệm quốc tế”

         Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Xây dựng và triển khai thị trường chứng khoán phái sinh - Một số kinh nghiệm quốc tế” do diễn giả TS. Mai Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm IFRC trình bày tại Hội trường tầng 4 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK trao tặng TS. Mai Hữu Minh vật phẩm kỷ niệm do ông tự chế tác

 Tham dự Hội thảo khoa học có sự hiện diện của Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK cùng đại diện các đơn vị của UBCKNN, Trung tâm NCKH&ĐTCK, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Tạp chí Chứng khoán.

Tại Hội thảo, TS. Mai Hữu Minh đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tại nước ngoài, những khó khăn và rào cản có thể gặp phải khi phát triển TTCKPS tại Việt Nam. Việc xây dựng và phát triển TTCKPS là một nhiệm vụ phức tạp bởi vì chỉ cần có một sự cố nhỏ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ thị trường phái sinh. Do vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các thực thể từ kỹ thuật thông tin đến việc giám sát thông tin, những người có chuyên môn cao về khủng hoảng, thời gian để chuẩn bị và đặc biệt là sự đồng lòng của các thành viên trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Hội thảo cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi và đóng góp tích cực về  của các thành viên tham gia. Thay mặt Trung tâm NCKH&ĐTCK, Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm đánh giá cao những chia sẻ kinh nghiệm của TS. Mai Hữu Minh và những ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời cho biết các hội thảo về chứng khoán phái sinh (CKPS) và TTCKPS sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian trong tới.

Kết thúc Hội thảo, Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK trao tặng TS. Mai Hữu Minh vật phẩm kỷ niệm do ông tự chế tác và mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về CKPS nói riêng và TTCK nói chung.

Nguồn: Phương Chi, SRTC