Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Khoa học và công nghệ của UBCKNN

         Ngày 06/2/2015, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK), với tư cách là đơn vị đầu mối quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ (KH&CN) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động KH&CN ngành chứng khoán. Hội nghị có sự tham gia của một số Lãnh đạo và thành viên của Hội đồng khoa học chứng khoán (HĐKHCK) qua các thời kỳ và các thành viên HĐKHCK nhiệm kỳ 2014 - 2016.

TSKH.Nguyễn Thành Long đang phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm, Phó Chủ tịch HĐKHCK đã trình bày báo cáo Tổng kết 15 năm hoạt động KH&CN của UBCKNN. Báo cáo nêu bật lên những kết quả KH&CN đã đạt được trong thời gian qua cũng như phân tích các mặt còn hạn chế, những vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động này. Trên cơ sở đó, báo cáo đưa ra các kiến nghị nhằm tiếp tục phát triển hoạt động KH&CN tại UBCKNN.

 

Lãnh đạo và thành viên của Hội đồng khoa học chứng khoán qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm NCKH&ĐTCK

Phát biểu kết thúc buổi lễ, TSKH. Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch HĐKHCK bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến chia sẻ đầy tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị, và những đóng góp quý báu của thành viên HĐKHCK các thế hệ trong suốt chặng đường hoạt động KH&CN 15 năm qua của UBCKNN; cũng như mong muốn hoạt động này sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của TTCK Việt Nam nói riêng và Ngành Tài chính nói riêng.

Nguồn: Phòng QLNCKH, STRC