Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Hội đồng khoa học chứng khoán tổ chức Hội nghị thường niên lần I năm 2015

         Ngày 28/8/2015, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị thường niên Hội đồng Khoa học Chứng khoán lần I năm 2015 để đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) 8 tháng đầu năm 2015 của UBCKN.

Tham dự Hội nghị gồm các thành viên Hội đồng Khoa học Chứng khoán (HĐKHCK) nhiệm kỳ 2014 - 2016 và một số cán bộ thuộc Trung tâm NCKH&ĐTCK. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của TSKH. Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch HĐKHCK.

Hội nghị đã thông qua chương trình cuộc họp và giới thiệu Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK, Thư ký HĐKHCK trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động NCKH 8 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch triển khai 4 tháng cuối năm 2015 của UBCKNN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí cao với  báo cáo trên, ngoài ra các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ và danh mục hoạt động NCKH trong năm 2016 của UBCKNN.

Kết thúc Hội nghị, TSKH.Nguyền Thành Long thay mặt Thường trực HĐKHCK tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và đưa ra phương hướng triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động NCKH của UBCKNN trong thời gian tới.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC