Chiêu sinh các lớp học tháng 5/2023 tại TP. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM chiêu sinh các lớp học tháng 5/2023 như sau:

Lớp Phân tích và đầu tư chứng khoán. Mã lớp: PT122023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 08/05/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 16/06/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 04-5/05/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Pháp luật về Chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mã lớp: LU122023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Pháp luật về Chứng khoán và thị trường chứng khoán khai giảng ngày 09/05/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 08/06/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.400.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 04-5/05/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

----------------------------------------------------------------

Lớp Quản lý quỹ đầu tư và tài sản. Mã lớp: QU042023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Quản lý quỹ đầu tư và tài sản khai giảng ngày 09/05/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 17/06/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 04-5/05/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Mã lớp: PS062023. 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh khai giảng ngày 08/05/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 05/06/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.500.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 04-5/05/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

-----------------------

Sau khi đăng ký thành công, học viên đóng tiền vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: CN TT NCKH và ĐT Chứng khoán tại TPHCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Mã lớp học , ngày khai giảng, tên học viên, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký