Chiêu sinh các lớp học tháng 10/2022 tại TP. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng các khóa học

Lớp Những vấn đề Cơ bản về CK và TTCK khai giảng ngày 17/10/2022. Mã lớp: CB242022. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Những vấn đề Cơ bản về CK và TTCK khai giảng ngày 17/10/2022. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 11/11/2022.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.600.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 05-12/10/2022.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 40 học viên

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Pháp luật về chứng khoán và TTCK khai giảng ngày 18/10/2022. Mã lớp: LU262022. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Pháp luật về chứng khoán và TTCK khai giảng ngày 18/10/2022. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 10/11/2022.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.400.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 05-12/10/2022.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 40 học viên

----------------------------------------------------------------

Lớp Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 18/10/2022. Mã lớp: MG322022. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 18/10/2022. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 05/11/2022.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 17h45 đến 20h45

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.000.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 05-12/10/2022.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 40 học viên

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp Phân tích đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 17/10/2022. Mã lớp: PT282022. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 17/10/2022. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 18/11/2022.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 05-12/10/2022.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 40 học viên