Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Tổng kết công tác Nghiên cứu Khoa học năm 2006

          Hàng năm, Trung tâm đứng ra làm đầu mối tổ chức các hội thảo với quy mô lớn của ngành, tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình vận hành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các hội thảo này đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các định chế tài chính tham gia thị trường cũng như các nhà đầu tư. Từ năm 1999 tới năm 2006, Trung tâm đó tổ chức 16 hội thảo lớn của ngành, điển hình như Hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán" và "Hoàn thiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam" (2001); "Trung tâm GDCK Hà Nội với các doanh nghiệp" (2002); "Chính sách thuế, phí và lệ phí cho thị trường chứng khoán Việt Nam" (2003); "Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm GDCK TP. Hồ Chí Minh" (2004) "Thị trường chứng khoán Việt Nam - 5 năm hoạt động và phát triển" (2005) ; "Giao dịch thứ cấp tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội" (2006)...

 Bên cạnh đó, định kỳ Trung tâm còn tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học ngoại khoá để cập nhật kiến thức cho cán bộ trong cơ quan mời các chuyên gia trong và ngoài Uỷ ban đến nói chuyện.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC