Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Thông báo: Tổ chức kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo tổ chức kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán (bao gồm 08 môn: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK, Pháp luật về CK và TTCK, Phân tích và ĐT Chứng khoán, Môi giới và Tư vấn ĐTCK, Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tư vấn tài chính và BLPH, Quản lý quỹ và tài sản, Chứng khoán phái sinh và TTCKPS) tại Hà Nội dành cho học viên thuộc diện: Thi lại/Dự thi do hoãn thi của các khoá học trước trong vòng 06 tháng tính từ kì thi gần nhất và Dự thi do được miễn học theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:  

  • Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 01/6/2022 đến ngày 10/6/2022 (trước 15h ngày 10/6/2022)

  • Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Đào tạo - SRTC (phòng 103 nhà B)

  • Ngày thi dự kiến: ngày 27,28/6/2022 (Danh sách ca thi chi tiết được công bố trước ngày 24/6/2022)

  • Mã kì thi: TL032022

  • Trong thời hạn thu hồ sơ, học viên tiến hành đăng ký dự thi theo các bước sau:

+ Bước 1: học viên hoàn thiện hồ sơ. Hướng dẫn hồ sơ xem tại đây (Phần II)

+ Bước 2: học viên NỘP HỒ SƠ tại phòng Đào tạo SRTC → NỘP LỆ PHÍ THI 

(Hướng dẫn nộp lệ phí thi, lấy hoá đơn tài chính xem tại đây. Nội dung chuyển khoản lệ phí thi: tên học viên, môn thi, kì thi TL032022, điện thoại. Ví dụ: Nguyễn Văn A, cơ bản, TL032022, 090...)

+ Bước 3: học viên cập nhật Ca thi chi tiết tại website SRTC trước ngày thi để tham dự kì thi. 

(Lưu ý: học viên thực hiện theo thứ tự các bước trên, trường hợp nộp lệ phí thi trước khi nộp hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo àhồ sơ không hợp lệ)

Các thông tin phản hồi, vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH&ĐTCK: ĐT: (024) 35535874 - (024) 35430672 (trong giờ hành chính).

 Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC