Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2021

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo kế hoạch đào tạo Chương trình cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” năm 2021 như sau:

STT

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

DỰ KIẾN THỜI GIAN

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

THÁNG 3

1

Quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 18,19/03/2021

 

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 5

2

Quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 20,21/5/2021

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 8

3

Quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 19,20/8/2021

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 11

4

Quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 04,05/11/2021

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 

           Nội dung khóa học:

        * Ngày 1:

- Sáng: Khai giảng khóa học + Kiến thức chung về Quản trị công ty

- Chiều: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về QTCT

         * Ngày 2:

- Sáng: Các quy định pháp lý hiện hành về QTCT tại Việt Nam

- Chiều: Tọa đàm: Trao đổi, thảo luận về QTCT tại Việt Nam và một số vấn đề phát sinh + Kiểm tra cuối khóa.

          Thủ tục đăng ký học [xem tại đây]

                                                                                                    Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC