Trang chủ >

Quản trị công ty

Kế hoạch đào tạo – tuyên truyền Quản trị công ty năm 2018

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thông báo kế hoạch đào tạo - tuyên truyền QTCT trong năm 2018 như sau:

STT

TÊN KHÓA ĐÀO TẠO – TUYÊN TRUYỀN 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

DỰ KIẾN THỜI GIAN 

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM

THÁNG 4

 

 

1

Quản trị công ty dành cho công ty đại chúng

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các tiểu ban; người phụ trách QTCT, thư ký công ty, nhân viên CBTT

20-21/4/2018

4

 

1.500.000/người

 

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 7

 

 

2

Quản trị công ty dành cho công ty đại chúng

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các tiểu ban; người phụ trách QTCT, thư ký công ty, nhân viên CBTT

26-27/7/2018

4

 

1.500.000/người

 

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 9

 

 

3

Quản trị công ty dành cho công ty đại chúng

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các tiểu ban; người phụ trách QTCT, thư ký công ty, nhân viên CBTT

20-21/9/2018

4

 

1.500.000/người

 

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 11

 

 

4

Quản trị công ty dành cho công ty đại chúng

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các tiểu ban; người phụ trách QTCT, thư ký công ty, nhân viên CBTT

15-16/11/2018

4

 

1.500.000/người

 

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

           Nội dung khóa học

STT

THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ

GIẢNG VIÊN

Ngày 1

Sáng

Khai giảng khóa học

Đại diện SRTC

Kiến thức chung về Quản trị công ty

UBCKNN

Chiều

Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty

UBCKNN

Ngày 2

Sáng

Các quy định pháp lý hiện hành về Quản trị công ty tại Việt Nam

UBCKNN

Chiều

Tọa đàm về các vấn đề phát sinh Quản trị công ty

UBCKNN

Kiểm tra cuối khóa

Đại diện SRTC

Bế giảng khóa học

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản trị công ty - Trung tâm NCKH&ĐTCK: 

Điện thoại: (024) 35537065;      Fax: (024) 35535869

Email: quantricongtysrtc@gmail.com

Hình thức đăng ký học và nộp học phí:

* Nộp tiền mặt: Nộp tại Phòng kế toán Trung tâm (P.101 nhà A) trong giờ hành chính.

Chuyển khoản:

 -  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

- Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Số tài khoản: 114000015374 Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung chuyển khoản: Công ty/ Học viên.......nộp học phí khóa học Quản trị công ty ngày 20-21/6/2019, ĐT liên lạc.......

 Lưu ý: Các cá nhân/đơn vị đã nộp tiền/chuyển khoản có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính đề nghị đến Phòng Kế toán - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán lấy hóa đơn chậm nhất là ngày 05 của tháng kế tiếp (tính theo ngày làm việc hành chính). Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, Phòng Kế toán, SRTC