Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm NCKH&ĐTCK và Trung tâm NC&ĐT Bảo hiểm Hội thảo Quốc tế “Blockchain và khả năng ứng dụng trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam”HỘI THẢO: Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức – Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Châu Âu
Search markKế hoạch đào tạo chuyên môn năm 2021

Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2021Library news (03/04/2016 - 08:25)
Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam
Đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng...
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác phòng ngừa và xử lý khủng hoảng trên thị...
Lãi suất trong nền kinh tế thị trường
Trung tâm NCKH&ĐTCK tham dự Hội nghị thường niên 2017 do Hiệp hội (07/27/2017 - 14:32)
Giới thiệu sơ lược về Hiệp hội Các chuyên gia phân tích đầu... (11/25/2016 - 13:04)The Securities Research and Training Center

10782759
Center:
Address: No 234, Luong The Vinh str, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Tel: (84-24)3553 5870 * Fax: (84-24)3553 5869
Branch in Ho Chi Minh city:
Address: No 264B - Le Van Sy str, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh city
Tel/Fax: (84-28)3930 9040 - (84-28)3930 9042

Website of  Securities Research and Training Center: License No 347/GP-BC Ministry of Information and Communications, issued on 23 November 2006.  Chief editor: Ms. Nguyen Thi Thanh Huong, Deputy Director