Chiêu sinh các lớp tháng 06/2016

Lớp Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán khai giảng ngày 27/06/2016.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán " vào ngày 27/06/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 22/07/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Hội trường C)

Học các buổi chiều tối ngày 2-4-6 hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.300.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

-----------------------------------------------------------------

Lớp Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khai giảng ngày 28/06/2016. 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán " vào ngày 28/06/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 21/07/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 33 Cao Thắng, Q3, TP. HCM

Học các buổi chiều tối ngày 3-5-7 hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

---------------------------------------------------------

Lớp Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 27/06/2016.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán" vào ngày 27/06/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 15/07/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM

Học các buổi chiều tối ngày 2-4-6 hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.000.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

-----------------------------------------------------------------

Lớp Phân tích và đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 28/06/2016. 

 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Phân tích và đầu tư chứng khoán" vào ngày 28/06/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 30/07/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 116 -118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Hội trường C)

Học các buổi chiều tối ngày 3-5-7 hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.600.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

------------------------------------------------------

 Lớp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ngày 28/06/2016. Dời lịch học sang ngày 19/07/2016

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp" vào ngày 19/07/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 04/08/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 116 -118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Hội trường C nhỏ)

Học các buổi chiều tối ngày 3-5-7 hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 900.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

------------------------------------------------------

Lớp Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán ngày 27/06/2016. Dời lịch học sang ngày 18/07/2016

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán" vào ngày 18/07/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 03/08/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 158A Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM (Hội trường lầu 8). Gần ngã 3 Phạm Ngọc Thạch

Học các buổi chiều tối ngày 2-4-6  hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 900.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

---------------------------------

Lớp Quản lý quỹ và đầu tư tài sản ngày 27/06/2016. Dời lịch học sang ngày 18/07/2016 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học "Quản lý quỹ và đầu tư tài sản" vào ngày 18/07/2016. Dự kiến khóa học này sẽ kết thúc vào ngày 19/08/2016.

Ghi danh tại: Chi nhánh Trung tâm NCKH & Đào tạo Chứng khoán - Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Phòng 35, lầu 2)

Địa điểm học dự kiến: 116 -118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. HCM (Hội trường C nhỏ)

Học các buổi chiều tối ngày 2-4-6  hàng tuần. Từ 17h45' đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.600.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 30/05/2016. Các cty gửi danh sách đăng ký trước ngày 16/06/2016

Điện thoại: 08.39309042 (Phòng Đào tạo)

Lưu ý: Số lượng 100 học viên

 --------------------------------------------------------

 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Các tin khác:

Chiêu sinh các lớp tháng 06/2016 (18/07/2016-10:56)
Thông báo thi các lớp chuyên môn từ ngày 17/05 đến 19/05/2016 (13/05/2016-13:52)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2016 (13/05/2016-13:52)
Khóa học Quản trị công ty tại TP. Đà Nẵng (06/05/2016-15:00)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (14/03/2016-08:58)
Các lớp chiêu sinh trong tháng 01/2016 (18/01/2016-10:49)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

4975047
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3553 5870 * Fax: (84-4)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8)3930 9040 - (84-8)3930 9042

  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng