Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 3-Chủ đề 3 )

Phần 3: Những rủi ro và lợi nhuận của cổ phiếu

Chủ đề 3: Tại sao cổ phiếu lại biến động

    Không thể dự đoán chính xác giá của bất cứ hàng hóa nào trên thị trường. Có rất nhiều yếu tố có thể tác động tích cực và tiêu cực đến giá trị của hàng hóa trong từng giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể dự đoán được tác động của nhiều yếu tố cụ thể, dựa vào đó, nhà đầu tư có thể đánh giá và tiến hành đầu tư.

Các yếu tố trên bao gồm:

- Cung cầu cổ phiếu;

- Giá trị nội tại của cổ phiếu;

- Những yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu.

Cung và Cầu

- TTCK cũng giống như bất kỳ các thị trường nào khác. Cung và cầu sẽ quyết định giá cổ phiếu. Càng có nhiều người muốn nắm giữ một loại cổ phiếu nào đó, thì giá của cổ phiếu sẽ càng cao. Ngược lại, nếu người ta muốn bán và ít người muốn mua cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

- Các yếu tố tác động đến cung cầu cổ phiếu:

 Giá trị nội tại của cổ phiếu

- Khi công ty trả cổ tức thì cổ phiếu mang đến giá trị ngay lập tức cho cổ đông. Vì lý do này mà giá của cổ phiếu thường giảm xuống với mức khoảng bằng cổ tức khi cổ phiếu giao dịch không hưởng cổ tức.

- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu cổ phiếu được giao dịch (mua/bán) vào ngày đó thì người mua (người sở hữu) sẽ không được hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được trả cho người có tên trong danh sách hưởng cổ tức sở hữu cổ phiếu đó được lập vào ngày đăng ký cuối cùng. Thông thường để có quyền được hưởng cổ tức, cổ đông nên mua cổ phiếu trước ngày đăng ký cuối cùng. Cổ phiếu cũng có thể tạo ra tăng trưởng vốn mạnh mẽ là bởi việc tái đầu tư lợi nhuận của công ty cũng mang lại giá trị nội tại nhất định.

- Bạn nên đánh giá khả năng chi trả cổ tức hoặc khả năng tăng trưởng vốn của cổ phiếu trong tương lai, đặc biệt là thu nhập kỳ vọng.

- Bạn có thể tìm hiểu thêm về ngày giao dịch không hưởng quyền của các loại cổ phiếu trên website của HOSE và HNX.

Giá trị nội tại của thu nhập trong tương lai

- Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là triển vọng về thu nhập của công ty vì nó sẽ quyết định giá trị nội tại của cổ phiếu trong tương lai.

- Bất kỳ thay đổi nào trong việc dự đoán thu nhập của công ty hoặc của các chuyên gia phân tích thị trường cũng sẽ tác động đến giá cổ phiếu.

- Bạn có thể tìm hiểu về lợi nhuận trong quá khứ của công ty thông qua các báo cáo thường niên. Đây là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng mang lại lợi nhuận của công ty, nhưng bạn cũng nên quan tâm đến tác động của bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty đó.

- Ví dụ, sự thay đổi trong nhân sự lãnh đạo cấp cao, phương thức đánh giá hiệu quả mới, cải tiến sản phẩm, bãi công hoặc mở rộng ngành nghề kinh doanh khác sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thu nhập trong tương lai của công ty?

Những yếu tố khác

- Một loạt các yếu tố kinh tế trong và ngoài nước đều có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Để đánh giá những yếu tố này, bạn nên tránh phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế trong ngắn hạn (biến động thị trường trong ngắn hạn) thay vào đó bạn nên xem xét xu hướng và chu kỳ giá.

- Những yếu tố kinh tế trong nước ảnh hưởng đến giá cổ phiếu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (ổn định hay tăng trưởng mạnh);

- Tỷ lệ thất nghiệp (Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhưng không quá thấp hoặc là tăng lương và việc tăng lương quá mức sẽ gây ra lạm phát);

- Niềm tin của người tiêu dùng (hạn mức cho vay cao nhưng phải nằm trong tầm kiểm soát);

- Chi tiêu (của nền kinh tế) gồm: của người tiêu dùng, của doanh nghiệp, và của Chính phủ có thể gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp;

- Lạm phát (giá bán lẻ cao có thể làm nền kinh tế chững lại);

- Giá trị của đồng nội tệ (ảnh hưởng khác nhau đối với từng doanh nghiệp, nội tệ tăng giá có lợi cho nhập khẩu và bất lợi cho xuất khẩu).

- Nền kinh tế Việt Nam là một phần của nền kinh tế thế giới, nên giá của các cổ phiếu cũng chịu tác động của tình hình kinh tế toàn cầu. Những biến động trên thị trường thế giới cũng sẽ tác động đến thị trường nội địa.

- Đây là kết quả tất yếu vì các DN Việt Nam cũng tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường thế giới. Toàn cầu hóa nền kinh tế cho phép các nhà đầu tư trên thế giới đầu tư hoặc rút vốn một cách nhanh chóng ra khỏi TTCK khi các điều kiện kinh tế thay đổi.

Công bố thông tin của công ty

    Cập nhật thông tin của các công ty mà bạn đầu tư là rất quan trọng. Công bố thông tin của công ty là kênh giao tiếp chính giữa công ty niêm yết và thị trường, các thông tin công bố được gửi bằng dữ liệu điện tử đến UBCKNN, HOSE và HNX và sẽ được công bố ngay trên website của các tổ chức này.

    Những công ty niêm yết HOSE và HNX bắt buộc phải công bố thông tin về tình hình hoạt động, đặc biệt là những thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu.

    Trên các thị trường lớn như Úc thì trên website của SGDCK có các dấu hiệu cảnh báo bên cạnh những thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Kết luận

- Bất kỳ một khoản đầu tư nào trên TTCK cũng đều chứa đựng những rủi ro nhất định, thậm chí có thể dẫn đến mất vốn hoàn toàn;

- Cân nhắc kỹ các rủi ro khi đầu tư trên thị trường gồm rủi ro về thị trường, rủi ro về chất lượng tư vấn, rủi ro chu kỳ và rủi ro tiền tệ (đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài);

- Các nhà đầu tư trên thị trường để đạt được các mục tiêu tài chính, thông thường là giá tăng giá trị vốn và thu nhập từ cổ tức;

- Giá của cổ phiếu được xác định bởi cung cầu trên thị trường;

- Giá giao dịch trên thị trường là giá mà người mua và người bán thỏa thuận với nhau;

- Có nhiều yếu tố tác động đến nhu cầu đầu tư cổ phiếu gồm: khả năng sinh lợi, đối thủ cạnh tranh, chính sách pháp luật và nhu cầu của thị trường thế giới đối với sản phẩm của doanh nghiệp;

- Hiểu kỹ về yếu tố kinh tế vĩ mô và những đặc thù riêng từng doanh nghiệp mà bạn đầu tư là vô cũng quan trọng;

- Bạn có thể tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp mà bạn đầu tư thông qua mục công bố thông tin của công ty trên website của HOSE, HNX và của chính công ty.

Mời xem tiếp phần 4 chủ đề 1.

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 


      
Các bài viết liên quan:
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 3-Chủ đề 2 ) (20/11/2018-16:32)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 3-Chủ đề 1 ) (20/11/2018-16:31)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ đề 8) (20/11/2018-16:25)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ đề 7) (20/11/2018-16:22)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ đề 6) (20/11/2018-16:20)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” ( Phần 1 - Chủ đề 5) (20/11/2018-16:00)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” ( Phần 1 - Chủ đề 4) (20/11/2018-15:56)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ đề 3) (20/11/2018-15:54)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ đề 2) (20/11/2018-15:52)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 2-Chủ đề 3 ) (20/11/2018-15:49)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
  Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
  Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (27/03/2019-07:28)
  Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
  Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  8151905
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng