Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (phần 9)

Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chủ đề 1: Am hiểu nền kinh tế

Công  ty X

Phát triển sp mới

Khả năng điều hành

Chiến lược marketing

Để xác định giá trị cổ phiếu của một công ty, cần phải chú ý đến môi trường hoạt động kinh doanh của chính công ty đó. Tình hình kinh tế toàn cầu và Việt Nam, các sự kiện chính trị và những thay đổi trong một ngành có thể ảnh hưởng sâu rộng đến từng công ty vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Điểm mấu chốt khi phân tích triển vọng giá cổ phiếu của công ty là cần phải cân nhắc một loạt các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của công ty trong hiện tại và tương lai. Một trong những yếu tố này được gọi là “nội sinh” của công ty, nghĩa là các yếu tố này do công ty kiểm soát trực tiếp. Ví dụ như năng lực quản lý, chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm mới.

Tâm lý nhà đầu tư

Giá cả hàng hóa

Thị trường chứng khoán

Kinh tế

Kinh tế thế giới

Chính sách của Chính phủ

Tỷ giá hối đoái

Thị trường quốc tế

Lãi suất

Tuy nhiên, cũng sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của công ty, phần lớn là các yếu tố “ngoại sinh”, nghĩa là công ty rất ít hoặc không thể kiểm soát được những yếu tố này. Một số các yếu tố có thể diễn biến rộng, tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ như: tỷ lệ tăng trưởng, mức lãi suất và chính sách tài khóa của Chính phủ, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế chẳng hạn như sự quốc tế hóa đang gia tăng của kinh tế Việt Nam cũng được coi là một trong những yếu tố này.

 Phương pháp phân tích đầu tư “tiếp cận từ trên xuống”

Phân tích cụ thể một công ty

Kinh tế toàn cầu, tình hình  chính trị quốc tế

Kinh tế trong nước, chính  sách vĩ mô, tình hình xã hội, xu hướng dân số

Xu hướng tiêu dùng, cải tiến công nghệ, thay đổi mức sống

 • Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp, ví dụ như thị trường cạnh tranh, chính sách của Chính Phủ đối với từng ngành
 • Xu hướng thu hẹp thị trường, ví dụ như xu hướng trong ngành thực phẩm
 • Xu hướng phát triển thị trường trong nước

Thực hiện phương pháp tiếp cận từ trên xuống để phân tích triển vọng của công ty, đầu tiên là xem xét chung về kinh tế vĩ mô, môi trường chính trị và xã hội. Sau đó, dần dần tập trung vào phân tích các ngành nghề cụ thể hơn, hoặc thậm chí tập trung phân tích ảnh hưởng vùng đối với thu nhập của công ty. Ưu điểm của phương pháp này là đảm bảo những thông tin liên quan được xem xét một cách nhất quán.

Đồng thời đảm bảo những thông tin cơ bản quan trọng đã được tính đến đầy đủ, do đó sự tương tác giữa điều kiện kinh tế vĩ mô nói chung và các ngành nghề cụ thể cũng đã được lưu ý.

Thực hiện phương pháp phân tích từ trên xuống cũng hữu ích để xem xét những tình huống khác, ví dụ như kết hợp các giả định khác nhau về điều kiện kinh tế đối với hoạt động của từng công ty cụ thể.

 Điều cần nhớ là giá chứng khoán phần lớn phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về thu nhập của công ty trong tương lai. Nói cách khác, giá cổ phiếu hiện hành của công ty đã thể hiện những dự đoán của nhà đầu tư về điều kiện kinh tế và kết quả hoạt động của công ty trong tương lai. Tuy nhiên, kỳ vọng của nhà đầu tư không ổn định, liên tục thay đổi do sẵn có thông tin mới. Vì vậy, kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi khiến giá cổ phiếu cũng thay đổi.

 Nền kinh tế Việt Nam

Điều kiện kinh tế Việt Nam thường có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty. Một số yếu tố trong nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến một công ty bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng việc làm, mức lãi suất, tỷ giá hối đoái và các công cụ khác nhau của chính sách kinh tế.

Sau đây là các số liệu quan trọng để theo dõi, xem xét: tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lãi suất, thất nghiệp, lạm phát, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán và thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, bạn không phải là một nhà kinh tế để phân tích dữ liệu này. Tóm lại, bạn chỉ đơn thuần tìm kiếm dữ liệu để xác định xu hướng tổng thể và đánh giá tác động của nó vào tâm lý thị trường, chứ không phải để phân tích những gì đã xảy ra năm ngoái, hay đưa ra các giải pháp cho các vấn đề kinh tế.

 Cập nhập thông tin

Cập nhật điều kiện kinh tế Việt Nam tương đối dễ dàng, miễn là bạn sẵn sàng đầu tư chút ít thời gian. Bạn có thể tham khảo thông tin về các điều kiện kinh tế tại Báo cáo của Ngân hàng nhà nước về chính sách tiền tệ được công bố hàng năm hoặc việc thay đổi lãi suất cơ bản được công bố hàng tháng trên website của cơ quan này. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các thông tin kinh tế vĩ mô tại website của Tổng Cục Thống kê http://www.gso.gov.vn

Các báo, đặc biệt là Tạp chí Đầu tư chứng khoán, Thời báo kinh tế Việt Nam, Nhịp cầu đầu tư… cũng đăng tải những thông tin kinh tế mới. Các bộ phận nghiên cứu của các CTCK thường xuyên đăng những thông tin về kinh tế Việt Nam bao gồm cả dự đoán điều kiện kinh tế.

Kết luận

 • Tất cả các quyết định đầu tư cần được thực hiện dựa trên việc xem xét điều kiện kinh tế vĩ mô.
 • Bằng cách hiểu được xu hướng của nền kinh tế trong nước và quốc tế, bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên những khu vực sẽ thu được lợi nhuận hoặc bị ảnh hưởng trong tương lai.
 • Thông tin kinh tế có thể thu thập từ một số nguồn sau: website www.gso.gov.vn. Mục kinh doanh của các báo, các website chuyên về kinh doanh và các phương tiện truyền thông tài chính khác cung cấp báo cáo tổng thể về tình trạng của nền kinh tế.

 Chủ đề 2: Xem xét chiến lược đầu tư

Từ những phân tích đầy đủ về nền kinh tế, bạn cần tập trung chi tiết vào những lĩnh vực mà bạn muốn đầu tư.

Có một số cách tiếp cận đầu tư cổ phiếu và xây dựng danh mục đầu tư. Quan trọng nhất là phân bổ tài sản, bạn đầu tư như thế nào và vào đâu.

Lựa chọn phân bổ tài sản hợp lý

 • Tiền mặt 
 • SP có lãi suất cố định
 • BĐS 
 •  CP nước ngoài  
 •  CP trong nước

Một khi bạn đã xác định được các vấn đề rủi ro, tình hình tài chính hiện tại, mục tiêu đầu tư, thời gian và yêu cầu thanh khoản của bạn, bạn cần phải xác định được tỷ lệ tổng vốn đầu tư của bạn vào cổ phiếu, tài sản, lãi suất cố định và tiền mặt. Đây được gọi là phân bổ tài sản.

Tỷ lệ đầu tư vào mỗi lĩnh vực cần được cân nhắc phù hợp với điều kiện kinh tế và triển vọng đầu tư. Điều này giúp giảm thiểu biến động và rủi ro trong danh mục đầu tư của bạn. Điều quan trọng là cần phải đạt được sự cân bằng giữa thu nhập và tăng trưởng trong khi giảm thiểu nghĩa vụ đóng thuế.

Nếu yêu cầu thu nhập của bạn cao, bạn có thể xem xét đầu tư vào lãi suất cố định, tiền mặt. Bạn cũng có thể xem xét tăng đầu tư vào cổ phiếu chi trả cổ tức cao. Ở các nước phát triển trên thế giới, sự lựa chọn đầu tư phong phú hơn. Chẳng hạn như tại Úc, ngoài đầu tư vào các sản phẩm kể trên, nhà đầu tư còn có thể có thêm lựa chọn là đầu tư vào các quỹ tín thác bất động sản niêm yết và cổ phiếu có cổ tức được miễn thuế hoàn toàn (lưu ý rằng, không phải tất cả các công ty đều trả cổ tức được miễn thuế hoàn toàn).

Nếu bạn muốn tăng trưởng cao hơn thu nhập, thì bạn có thể đầu tư ít hơn vào tài sản và lãi suất cố định, và đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu.

 Các chuyên gia làm gì?

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tiền mặt

SP có lãi suất cố định

Bất động sản

Cổ phiếu

Cổ phiếu

Thông lệ phân bổ tài sản của các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp có thể là một hướng dẫn đầu tư hữu ích. Ví dụ, khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư có thể nhận thấy có lợi khi tuân theo chiến lược đầu tư của các quỹ - một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.

Những quỹ đầu tư này thường thiên về đầu tư cổ phiếu.

Thứ nhất, phạm vi đầu tư của họ thường là dài hạn, do đó, họ chú trọng đầu tư vào các loại tài sản có lãi trong dài hạn. Thứ hai, họ thường đầu tư một lượng đáng kể vào lãi suất cố định mà từ đó họ có thể kiếm được thu nhập và thực hiện các giao dịch để tạo ra lợi nhuận vốn.

Những lợi thế của quản lý danh mục đầu tư là gì?

Dịch vụ này cung cấp cơ hội lựa chọn cho các quỹ quản lý, nhưng vẫn duy trì được những lợi thế của đầu tư trực tiếp bằng cách có một danh mục đầu tư cá nhân phù hợp để đáp ứng mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư.

Thông thường, nhà tư vấn đầu tư xác định mục tiêu đầu tư của khách hàng cùng với các rủi ro mà họ có thể chấp nhận được. Từ thông tin này, một danh mục đầu tư được xây dựng bằng cách lựa chọn một loạt các cổ phiếu đã được CTQLQ theo dõi và nghiên cứu cẩn thận.Sau khi danh mục đầu tư được thiết lập, nhà tư vấn đầu tư sẽ giám sát danh mục đầu tư và quyết định mua hoặc bán cổ phiếu cụ thể theo định hướng của nhà đầu tư/khách hàng. Mục tiêu của nhà tư vấn là đạt được mức lợi tức cao hơn mức chung trên thị trường, do đó, đáp ứng các mục tiêu của nhà đầu tư. Lưu ý: nên cẩn trọng khi nghe theo ý kiến của bên thứ ba bất kỳ nào để quyết định đầu tư.

Các lưu ý chung

 • Không bao giờ mua cổ phiếu theo tin đồn. Phải tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh của công ty mà bạn lựa chọn trước khi đầu tư;
 • Hãy nhớ rằng, lợi tức tiềm năng càng cao thì rủi ro càng lớn. Đừng để bị nhầm lẫn bởi số liệu thống kê ấn tượng trong quá khứ: hiệu quả trong quá khứ không có nghĩa là sẽ hiệu quả trong tương lai;
 • Hãy giữ cho danh mục đầu tư của bạn có thể quản lý được bằng cách tập trung một ít vào các khoản đầu tư chất lượng. Để làm được điều này, tránh mua nhiều các cổ phiếu có tính chất đầu cơ;
 • Kiểm tra tính thanh khoản của từng khoản đầu tư (mất bao lâu để có thể bán được nếu bạn quyết định bán ra);
 • Phải hiểu tất cả các chi phí giao dịch còn bao gồm các khoản phạt do rút vốn trước hạn và các loại thuế;
 • Luôn duy trì dự trữ tiền mặt đủ để trang trải các khoản chi đột xuất, khẩn cấp và những cơ hội đầu tư mới;
 • Để tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa tăng trưởng, bạn nên ước lượng rủi ro và đa dạng hóa đầu tư.

Đầu tư không có chiến lược

Đầu tư có chiến lược

Kiến thức, nghiên cứu, lập kế hoạch đầu tư

Không có lời khuyên của chuyên gia

Chủ đề 3: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

TTCK

BĐS

TTCK

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nhà đầu tư

Quỹ đầu tư

Đầu tư gián tiếp

Đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư

Môi giới

Đầu tư vào các loại tài sản cụ thể có thể được thực hiện trực tiếp bằng cách mua các tài sản riêng biệt, hoặc gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư. Các nhà quản lý các quỹ này đầu tư vốn của bạn vào một hoặc kết hợp nhiều loại tài sản lớn.

Mục tiêu đầu tư, hồ sơ rủi ro, kinh nghiệm và số tiền đầu tư sẽ ảnh hưởng đến việc quyết định đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào lãi suất cố định, tài sản hoặc cổ phiếu là tốt hơn. Một danh mục đầu tư cân bằng thường có cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

Đầu tư trực tiếp

Khi bạn đầu tư trực tiếp, bạn mua một sản phẩm lãi suất cố định hoặc tài sản hoặc cổ phiếu cụ thể. Ví dụ, đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu có thể là mua cổ phiếu VNM, FPT, MSN,...

 Tại sao đầu tư trực tiếp?

Đầu tư trực tiếp cho phép nhà đầu tư kiểm soát được tài sản và các khoản đầu tư của họ, bao gồm cả việc quản lý, điều hành hàng ngày và đưa ra các quyết định liên quan đến các khoản đầu tư. Do vậy, đầu tư trực tiếp phù hợp với các nhà đầu tư có thời gian và chuyên môn nhất định để tự mình hoặc cùng với nhà tư vấn quản lý các khoản đầu tư.

Kiểm tra khoản đầu tư

Đầu tư cổ phiếu trực tiếp có một số lợi thế:

 • Tính thanh khoản
 • Giá trị đầu tư
 • Niêm yết trên TTCK
 • Hiệu quả về chi phí

Có tính thanh khoản (nhanh chóng chuyển đổi sang tiền mặt);

 •  Xác định giá trị đầu tư hàng ngày;
 • Tăng trưởng thông qua các đợt phát hành mới (Ví dụ: phát hành cổ phiếu thưởng);
 • Linh hoạt;
 • An toàn: được quản lý và bảo vệ bởi cơ quan quản lý nhà nước như UBCKNN, SGDCK;
 • Thị trường mở và tự do;
 • Thuận tiện và dễ dàng chuyển giao quyền sở hữu, và
 • Thường không có chi phí quản lý một khi đã mua.
 • Đầu tư (quản lý) gián tiếp

Cũng có thể thực hiện đầu tư gián tiếp bằng cách mua các chứng chỉ quỹ trong một quỹ.

QUỸ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư

Thông thường các quỹ có các đặc điểm sau:

 • Các nhà đầu tư góp tiền để mua chung tài sản;
 • Các quỹ được người quản lý/người sáng lập đầu tư, quản lý và điều hành
 •  Các nhà đầu tư ủy quyền cho nhà quản lý quyết định đầu tư và quản lý quỹ hàng ngày;
 •  Các nhà đầu tư cùng chịu rủi ro với các khoản đầu tư của quỹ.

Ở Việt Nam hầu hết là nhà đầu tư trực tiếp. Các nhà đầu tư Việt Nam trực tiếp mua bán chứng khoán trên thị trường. Trong khi đó, tại các nước có TTCK phát triển lâu đời như Mỹ, Anh, Úc, hầu hết nhà đầu tư đầu tư gián tiếp trên thị trường cổ phiếu vì họ là thành viên chung của quỹ hưu trí và quỹ nghề nghiệp, hầu hết các quỹ này đầu tư một tỷ lệ lớn vào cổ phiếu.

Các khoản đầu tư trong quỹ bao gồm: cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết), trái phiếu, bất động sản. Trên thế giới, các khoản đầu tư trong quỹ phong phú hơn. Ngoài đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản còn đầu tư vào tín thác, trái phiếu bảo hiểm, trái phiếu hưu trí, niên kim và lương hưu. Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ và thu được lợi nhuận hay không phụ thuộc vào khả năng của nhà quản lý quỹ.

Mỗi quỹ đầu tư đều có quy định riêng về các loại phí mà nhà đầu tư phải trả cho CTQLQ cũng như chi phí mà quỹ phải thanh toán cho CTQLQ và các nhà cung cấp dịch vụ cho quỹ. Tất cả các chi phí này được quy định trong Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ và thường bao gồm:

  - Phí quản lý quỹ là phí mà Quỹ trả định kỳ cho CTQLQ để công ty này cung cấp dịch vụ quản lý quỹ. Phí quản lý được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Tỷ lệ phí được tính theo năm, và được thanh toán cho CTQLQ theo định kỳ hàng tháng.

Ngoài ra, có các loại phí khác như:

 - Phí giám sát, lưu ký ... trả cho ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký thực hiện giám sát, lưu ký tài  sản cho quỹ.

 - Các chi phí cần thiết cho hoạt động của quỹ (như phí môi giới, phí định giá tài sản quỹ, thù lao Ban đại diện quỹ...), các chi phí hành chính khác…

Các đặc điểm chung khác, gồm:

 •  Quỹ này có thể đầu tư dàn trải hoặc tập trung vào lĩnh vực cụ thể, vào cổ phiếu (niêm yết hoặc chưa niêm yết), hoặc trái phiếu,..

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Có thể đa dạng hóa khoản đầu tư thông qua các loại tài sản hoặc trong một loại tài sản;

 • Các nhân viên trong CTQLQ có thể khác nhau tại các thời điểm khác nhau;
 • Vốn điều lệ của quỹ ít nhất là 50 tỷ đồng;
 • Mục tiêu của họ là thu nhập hoặc tăng trưởng, hoặc cả hai, với mức độ biến động vừa phải trên thị trường liên quan.

Quỹ đầu tư niêm yết

Giống như tên gọi, Quỹ đầu tư niêm yết là các quỹ tồn tại dưới hình thức quỹ tín thác hoặc công ty, niêm yết trên TTCK. Một số đặc điểm để phân biệt Quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết:

 •  Quỹ đầu tư niêm yết thông thường có tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty, do đó nó có thể duy trì thu nhập và làm tăng lợi nhuận của cổ đông;
 •  Sản phẩm đầu tư của Quỹ đầu tư niêm yết có lợi thế là có thể giao dịch được giống như cổ phiếu phổ thông, trong khi sản phẩm đầu tư của quỹ không niêm yết đòi hỏi phải thực hiện một yêu cầu mua lại thông qua nhà quản lý.
 • Sản phẩm đầu tư của quỹ đầu tư niêm yết chịu sự điều chỉnh của các yếu tố thị trường và có thể được giao dịch với giá trị cao hơn hoặc thấp hơn với giá trị của các tài sản được thế chấp cho các sản phẩm đầu tư này, trong khi sản phẩm đầu tư của quỹ không niêm yết thường được giao dịch và mua lại bằng giá trị tài sản thế chấp hiện có.
 • Chủ đề 4: Vay đầu tư và cho vay

Vay đầu tư âm

Số tiền vay

Đầu tư vào TS

Thu nhập

Thu nhập giảm đi

= Số tiền hoàn trả

Vay đầu tư dương

Số tiền vay

Đầu tư vào TS

Thu nhập

Thu nhập vượt trội

= Số tiền hoàn trả

Các loại vay đầu tư

Thuật ngữ “vay đầu tư” đề cập đến việc vay mượn. Khi đi vay, nhà đầu tư có thể tăng tổng số tiền đầu tư và cùng với đó là tăng lợi tức đầu tư tiềm năng.

Vay đầu tư âm: là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này không đủ để trang trải cho thanh toán lãi suất tiền vay. Có nghĩa là thu nhập thấp hơn chi phí lãi vay.

Vay đầu tư hòa vốn: là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này xấp xỉ bằng lãi suất tiền vay. Nói cách khác, đầu tư trở thành khoản tự tài trợ.

Vay đầu tư dương:  là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này cao hơn lãi suất tiền vay. Đầu tư như vậy được gọi là đầu tư mang lại thu nhập dương.

 Rủi ro

Khi thực hiện vay đầu tư, rủi ro tiềm năng tăng. Là một nhà đầu tư, bạn không nên vay đầu tư trừ phi bạn:

 • Hiểu rõ về rủi ro của khoản đầu tư
 • Sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và
 • Có nguồn lực tài chính đủ để đáp ứng rủi ro;
 • Bạn luôn phải lường đến tình huống xấu nhất và khả năng xử lý nếu nó xảy ra. Nếu bạn vay đầu tư bạn luôn phải:
 •  Đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ, và
 • Duy trì khoản vay trong mức ký quỹ đã được duyệt.

Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện này, có thể bạn phải ký quỹ thêm hoặc phải giảm khoản vay để đáp ứng điều kiện trong mức kỹ quỹ đã được duyệt. Hãy nhớ rằng, vay đầu tư âm nghĩa là bạn có một khoản lỗ và dòng tiền âm. Để thực hiện các nghĩa vụ, có thể bạn phải rút tiền từ các nguồn khác. Luôn luôn xem xét các nguồn quỹ khác khi bạn rơi vào trường hợp vay đầu tư âm. Nói chung, bạn sẽ luôn phải đảm bảo thu nhập thường xuyên để thanh toán lãi vay.

 Cho vay ký quỹ

Cho vay ký quỹ là thuật ngữ được sử dụng trong trường hợp vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu và sử dụng những cổ phiếu này để thế chấp cho khoản vay. Nhà đầu tư sử dụng cho vay ký quỹ để mua nhiều cổ phiếu hơn so với khả năng của họ.

Khoản đầu tư ban đầu 100.000$

Nhà đầu tư ký quỹ 50%

Tỷ lệ cho vay ký quỹ 50%

Tỷ lệ cho vay ký quỹ (LVR)

LVR- là tỷ lệ mức vay trên tổng giá trị đầu tư mà bên cho vay sẵn sàng ứng trước để đầu tư trên TTCK, trung bình khoảng 50%.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam tỷ lệ ký quỹ ban đầu do CTCK quy định nhưng không được thấp hơn 50%. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải ký quỹ ít nhất 50% tiền mặt hoặc cổ phiếu so với giá trị hợp đồng giao dịch trước khi vay tiền.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì do CTCK quy định nhưng không được thấp hơn 30%, có nghĩa là nếu giá trị của cổ phiếu ký quỹ giảm, bạn cần phải đóng thêm một khoản tiền mặt để duy trì tỷ lệ ký quỹ 30%. Tỷ lệ này cần được duy trì suốt chu kỳ vay.

Lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung

Bên cho vay tính toán mức cho vay ký quỹ đối với một số cổ phiếu nhất định trên SGDCK. Mỗi tổ chức cho vay có quyền thay đổi mức ký quỹ này tùy thuộc vào đánh giá của họ đối với triển vọng và giá cổ phiếu của công ty. Trường hợp tỷ lệ ký quỹ của khách hàng giảm xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, CTCK sẽ phát lệnh ký quỹ bổ sung gửi tới khách hàng theo các phương thức liên hệ được thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản ký quỹ. Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản thế chấp trong thời hạn theo yêu cầu của CTCK nhưng không quá 03 ngày. Trong khi đó, tại Úc hầu hết bên cho vay cho phép mức ký quỹ dao động trong biên độ 5% trước khi yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ thêm. Bên vay thường có 24 giờ để đáp ứng lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung.

Lưu ý rằng, không phải tất cả các cổ phiếu đều đủ điều kiện làm tài sản thế chấp.

Theo quy định tại Việt Nam hiện nay, cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (nghĩa là đủ điều kiện làm tài sản thế chấp) là cổ phiếu được niêm yết trên SGDCK và không thuộc các trường hợp sau:

 • Có thời gian niêm yết dưới 06 tháng tính đến thời điểm công bố danh sách
 • Bị đặt trong tình trạng bị tạm ngừng giao dịch, cảnh báo, bị hủy niêm yết, bị đưa vào diện kiểm soát;
 • Kết quả kinh doanh của tổ chức niêm yết chứng khoán là lỗ căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán

Có 3 cách để đáp ứng lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung:

 • Ký quỹ thêm cổ phiếu (tăng danh mục đầu tư) để đảm bảo cho khoản vay (thế chấp), và/hoặc
 • Trả tiền mặt để giảm khoản vay, và/hoặc
 • Bán một phần trong danh mục đầu tư để giảm khoản vay.

CTCK phải bán chứng khoán thế chấp trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng khi khách hàng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ tài sản thế chấp trong thời hạn theo lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung. Trước khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ, CTCK có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. Trong khi đó, tại Úc quy định các khoản vay phải trả nói chung theo nhu cầu và việc không đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ có thể dẫn đến việc mất khả năng thanh toán đối với khoản vay, trong trường hợp này, số tiền nợ ngay lập tức trở thành khoản vay phải trả (có tính lãi) và bên cho vay có thể bán cổ phiếu thế chấp mà không cần thông báo cho bên vay (khách hàng) biết.

 Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng biện pháp vay đầu tư:

 •  Hiểu được tác dụng của tất cả các khoản phí như: phí thành lập, phí duy trì của các tổ chức cho vay bao gồm cả khoản phạt do trả nợ trước hạn
 • Đầu tư để có được thu nhập thường xuyên với các lợi ích về thuế;

Lợi ích của thuế?

Có nên bảo hiểm thu nhập?

Có chiến lược đầu tư đúng đắn ?

Tác động của các loại phí ?

Cách thức giảm thiểu rủi ro?

Tình hình kinh tế hiện tại?

Chúng ta có nên đầu tư?

Đừng vay nhiều hơn khả năng của bạn, và luôn luôn duy trì một biên độ an toàn;

 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia để có chiến lược đúng đắn: lựa chọn đầu tư là rất quan trọng;
 • Cân nhắc đầu tư vào lợi tức, đặc biệt trong tình hình lạm phát tương đối thấp;
 • Cân nhắc đầu tư dài hạn (7 đến 10 năm);
 • Lựa chọn các cổ phiếu an toàn và tránh sử dụng các hoạt động đầu tư vay mượn nội bộ làm tăng rủi ro của bạn
 •  Đảm bảo bạn tiếp tục nhận được mức lương thường xuyên và thu nhập tiền lãi

Năm

Thấp

Giá cổ phiếu đang giảm? Chúng ta có nên bán?

Oh trời! Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Cao

Nhìn vào sự tăng trưởng này. Thật may vì chúng ta đã không bán

Chúng ta có nên giữ CP này nữa không?

Chủ đề 5: Bán khi nào

Nhiều nhà đầu tư nhận thấy quyết định khi nào bán cổ phiếu khó hơn nhiều so với việc quyết định mua cổ phiếu lần đầu tiên. Đặc biệt, nghiên cứu của SGDCK Úc nhận thấy các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có xu hướng “mua và nắm giữ” mà không biết lý do tại sao.

 Dưới đây là một số yếu tố nên cân nhắc khi xác định thời điểm bán cổ phiếu.

 • Các cổ phiếu không còn phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn: Điều này có thể xảy ra vì mục tiêu đầu tư của bạn đã thay đổi (theo thời gian) hoặc công ty mà bạn đầu tư đã thay đổi định hướng phát triển (ví dụ như chính sách cổ tức);
 • Bạn cần tái cân bằng danh mục đầu tư: Có thể xảy ra vì một trong những cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư. Bạn có nên tái cân bằng danh mục đầu tư bằng cách mua vào một số cổ phiếu khác hơn là bán những cổ phiếu bạn có? Trước tiên hãy xem xét tổng thể phân bổ danh mục đầu tư của bạn;

Bạn cần tiền mặt – Xem xét phí môi giới, các loại thuế và giá thị trường hiện tại khi bán một lô cổ phiếu;

 • Cơ hội tái đầu tư – Trước khi bắt đầu “một cơ hội đầu tư tốt hơn”, hãy xem nó có phù hợp với danh mục và chiến lược đầu tư của bạn;
 • Các loại thuế - Bạn phải đóng thuế như thế nào? Bạn được miễn giảm thuế trong trường hợp nào? Tác động của việc miễn giảm thuế này như thế nào? Hãy tham vấn chuyên gia trước khi quyết định dựa trên nghĩa vụ đóng thuế của bạn;
 •  Giá cổ phiếu thường hồi phục sau một đợt giảm giá – Bạn dự định nắm giữ trong bao lâu? Trong tương lai, triển vọng của công ty có gì thay đổi không?

Kết luận

 • Bối cảnh kinh tế nơi thực hiện đầu tư là rất quan trọng;
 •  Khi các chuyên gia xây dựng danh mục đầu tư, họ rất chú ý đến khái niệm phân bổ tài sản. Đây là kinh nghiệm tốt để bạn đa dạng hóa đầu tư nhằm phân bổ rủi ro và thu được lợi nhuận;
 • Bạn có thể tự đưa ra quyết định đầu tư, bạn cũng có thể thuê chuyên gia hoặc kết hợp cả hai phương pháp. Hãy cân nhắc, xem xét kiến thức, mục tiêu, khả năng giám sát và duy trì đầu tư của bạn;
 • Trước khi xem xét chiến lược vay đầu tư phức tạp hơn, hãy chắc chắn bạn đã hiểu rõ về những rủi ro có thể có.

Nguồn:SRTC

Mời xem tiếp phần 10

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 8) (17/04/2017-09:12)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 7) (12/04/2017-15:04)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 6) (10/04/2017-16:33)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 5) (07/04/2017-11:17)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 4) (03/04/2017-09:09)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 3) (28/03/2017-09:14)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 2) (23/03/2017-08:10)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 1) (23/03/2017-08:07)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ...  (19/06/2018-09:51)
  “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 1 -Chủ...  (19/06/2018-09:50)
  “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết”  (11/06/2018-08:03)
  Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
  Các lớp chiêu sinh học tháng 6/2018 (12/06/2018-14:13)
  Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2018 (05/06/2018-09:26)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 15/05 đến 18/05/2018 (14/05/2018-07:46)
  Các lớp chiêu sinh tháng 02/2018 (11/05/2018-08:43)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  6992598
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24)3553 5870 * Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28)3930 9040 - (84-28)3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng