Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 2)

Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 2)

TỔNG QUAN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

Chủ đề 1: Tại sao đầu tư?

Cổ phiếu

Tài sản

Tiền mặt

Mỗi người có quan niệm khác nhau về sự tự do tài chính và đầu tư: có thể nghỉ hưu ở tuổi 50, thành lập công ty riêng, trả nợ vay có thế chấp tài sản, viết sách hoặc đi du lịch.

Để đạt được mục tiêu, bạn nên suy xét cần bao nhiêu vốn và đầu tư như thế nào.

Phần này bao gồm những vấn đề sau:

 

 • Một số phương pháp chính để đầu tư; 
 •  Phát triển kế hoạch tài chính;
 • Nhận biết các lĩnh vực đầu tư chủ yếu như: cổ phiếu, tiền mặt, tài sản và sản phẩm tài chính có lãi suất cố định.

Đầu tư để tăng trưởng vốn

Vốn tăng trưởng khi giá trị đầu tư của bạn tăng lên. Hầu hết mọi người đầu tư theo phương pháp này để gia tăng giá trị của tài sản trong dài hạn và tránh những tác động của lạm phát.

Đầu tư để có thu nhập

Chúng ta có thể tìm kiếm nguồn thu nhập từ việc đầu tư để bổ sung vào nguồn thu nhập chính. Nhiều người về hưu có được những khoản thu nhập từ việc đầu tư (như cổ tức, cho thuê tài sản). Sản phẩm có lãi suất cố định như trái phiếu tạo ra một nguồn thu nhập ổn định.

 Cách thức đầu tư

 • Kiến thức
 • Nghiên cứu
 • Lập kế hoạch

Chủ đề 2: Cách thức đầu tư

Việc học cách đầu tư là một kỹ năng quan trọng. Qua việc tham gia những khoá học về đầu tư chứng khoán, bạn sẽ phát triền nền tảng kiến thức giúp cho bạn hiểu được cách thức đầu tư và quyết định điều gì sẽ phù hợp với việc đầu tư của bạn.

 Hãy bắt đầu việc đầu tư giống như bất kỳ một dự án nào, đầu tiên bạn hãy phác thảo một kế hoạch.

 Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính là vạch ra một chiến lược để đáp ứng mọi yêu cầu tài chính của bạn và thực hiện mục tiêu của cuộc đời bạn. Hãy xem xét thu nhập, chi tiêu, các khoản đầu tư, khoản nợ phải trả trong dài hạn. Nhìn chung bao gồm các bước sau:

 • Phân tích tình hình tài chính hiện tại của bạn;
 • Xác định mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận được;
 • Thường xuyên xem lại danh mục đầu tư đã thiết lập.

Bạn cũng có thể tự lên kế hoạch hoặc thuê chuyên gia tư vấn để họ giúp bạn. Ý kiến của các chuyên gia thường rất hữu ích.

Hãy xem xét các bước sau đây khi xây dựng kế hoạch tài chính của bạn:

Phân tích tình hình tài chính hiện tại của bạn

Hãy thiết lập những mục tiêu và nhu cầu của bạn. Các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, tiền thuê nhà, đóng thuế, đóng bảo hiểm, tiền học phí. Các mục tiêu có thể thay đổi trong cuộc sống, như là giảm thiểu tiền thuế, tích lũy vốn và về hưu.

Xác định mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận được

Mỗi người chấp nhận mức độ rủi ro khác nhau. Đó là cách mà họ chấp nhận khi mất đi một phần hay toàn bộ số tiền đầu tư.

Rủi ro được xác định bởi các yếu tố sau:

Theo từng giai đoạn trong cuộc đời

Nếu như bạn còn trẻ, bạn có thể chấp nhận các rủi ro lớn hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn trong dài hạn. Nếu bạn lớn tuổi hơn, khi đó sự bảo toàn vốn có thể sẽ quan trọng hơn, mặc dù các khoản đầu tư để tăng trưởng vốn vẫn nằm trong danh mục đầu tư.

Thời gian đầu tư

Nếu như mục tiêu của bạn là dài hạn, khi đó bạn có thể chấp nhận rủi ro về những biến động trong ngắn hạn, bởi vì bạn sẽ có thời gian để vượt qua bất kỳ những biến động giảm nào. Tuy nhiên nếu bạn cần tiền để mua nhà trong ba năm, bạn nên cẩn trọng hơn.

Mỗi nhà đầu tư có thể chấp nhận mức độ rủi ro/lợi nhuận khác nhau. Việc dành thời gian để xác định mức rủi ro/lợi nhuận sẽ giúp cho cả bạn và nhà tư vấn lựa chọn được khoản đầu tư tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Xem lại các khoản đầu tư

Thường xuyên xem lại danh mục đầu tư của bạn một khi đã được thiết lập. Qua việc xem lại các khoản đầu tư, bạn có thể kiểm tra được rằng danh mục đó có đáp ứng các mục tiêu của bạn hay không và nhanh chóng điều chỉnh nếu danh mục đó kém hiệu quả.

Hãy xem phần “Ghi chép sổ sách” để có thêm thông tin theo dõi các khoản đầu tư của bạn và ghi chép số liệu tài chính.

Chủ đề 3: Chiến lược đầu tư

Kế hoạch đầu tư

 • Chiến lược đầu tư
 • Xem xét lại vị thế đầu tư
 • Nhận thức rủi ro

Chiến lược đơn giản là một loạt các quy tắc và hướng dẫn được đưa ra phù hợp với từng giai đoạn. Tuy nhiên có chiến lược không có nghĩa là bạn không bị thua lỗ.

Chiến lược có thể giúp đầu tư thành công, nhờ các lợi ích sau:

 •  Đa dạng hóa đầu tư;
 •  Mục tiêu đầu tư và phương pháp đầu tư phù hợp.

Đa dạng hóa đầu tư

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất về sự thành công trong đầu tư là “Không đặt hết trứng trong cùng một rổ”. Thị trường cổ phiếu và bất động sản biến động theo chu kỳ. Nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy khi bỏ hết tiền vào một loại tài sản duy nhất - thường ở đỉnh điểm - và không quan tâm đến đầu tư vào lĩnh vực khác (“Các loại tài sản” để chỉ các lĩnh vực đầu tư như cổ phiếu, hay bất động sản).

Bạn nên đa dạng hóa đầu tư để phân tán rủi ro đồng thời tham gia vào thị trường khi thị trường tăng giá hơn là cứ đứng bên ngoài theo dõi tình hình thị trường. Sự đa dạng hóa có thể bảo toàn lợi nhuận đầu tư. Bởi vì, trong danh mục đầu tư sẽ có khoản mục hoạt động hiệu quả, khoản mục không hiệu quả.

Điều quan trọng là sự đa dạng hóa đầu tư không chỉ thu được lợi nhuận mà còn bù đắp khoản lỗ cho khoản đầu tư khác trong danh mục. Để đa dạng hóa đầu tư có hiệu quả nên xem việc kết hợp tất cả các khoản đầu tư để giúp gia tăng giá trị. Nên nhận thức rằng không có khoản đầu tư nào sẽ luôn hiệu quả nhưng việc áp dụng phương pháp đa dạng hóa đầu tư là điều cần thiết.

Một số nhà đầu tư tìm hiểu xu hướng thị trường hay giá trị của từng cổ phiếu, một số khác lại đầu tư theo cảm tính. Do đó, xây dựng một chiến lược chi tiết có thể giúp chúng ta có được những cơ hội đầu tư tốt hơn.

Lập ra một chiến lược đầu tư cũng giúp bạn luôn thành công và tránh lặp lại những thất bại.

Phát triển chiến lược đầu tư có nghĩa là bạn phải kết hợp việc nghiên cứu chặt chẽ, và kiểm soát các yếu tố liên quan để tạo ra một danh mục đầu tư tốt.

Bạn có thể tìm hiểu thêm trong phần ‘Chiến lược đầu tư chứng khoán’.

 

Đầu tư có chiến lược

   Đầu tư không có chiến lược

Kiến thức, nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư

Không có sự tư vấn của chuyên gia

Chủ đề 4: Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu

Các nhà tư vấn tài chính thường được hỏi ‘Tôi nên đầu tư vào lĩnh vực nào là tốt nhất’. Với những câu hỏi như vậy, khách hàng hy vọng nhận được câu trả lời rõ ràng là đầu tư vào cổ phiếu tốt hơn đầu tư vào bất động sản hay đầu tư vào trái phiếu Chính phủ là cách tốt nhất để làm giàu.

Dĩ nhiên, việc đầu tư vào đâu phụ thuộc vào mục tiêu tài chính của bạn, đầu tư vào một lĩnh vực sẽ tốt hơn ở một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, không nên bỏ trứng trong cùng một rổ. Ngay cả những khoản đầu tư được gọi là an toàn nhất như tiền gửi ngân hàng cũng có thể bị giảm giá trị do rủi ro lạm phát.

Trong danh mục đầu tư được đa dạng hóa có nhiều loại tài sản khác nhau. Bằng cách phân tán các khoản đầu tư vào các loại tài sản khác nhau là bạn đang phân tán rủi ro và dễ dàng đem lại lợi nhuận.

Có 4 lĩnh vực đầu tư chủ yếu:

1. Tiền mặt – Bạn có thể gửi tiền vào ngân hàng, hay các định chế tài chính khác. Sự lựa chọn đầu tư bao gồm việc mở các tài khoản tiền gửi. Lợi ích lớn nhất của loại hình đầu tư này là tính thanh khoản (“Thanh khoản” là việc chuyển đổi khoản đầu tư thành tiền mặt một cách dễ dàng). Ở Úc, ngoài gửi tiền vào ngân hàng bạn có thể gửi tiền vào hiệp hội nhà ở (building society) - là một định chế tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác, đặc biệt là cho vay thế chấp. 

2. Lãi suất cố định – Bạn có thể đầu tư vào các sản phẩm tài chính có lãi suất ngắn hoặc dài hạn mang đến thu nhập ổn định. Sự lựa chọn đầu tư bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, tín phiếu,…

3. Tài sản – Bạn có thể đầu tư vào các tài sản trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, hay bất động sản. Phụ thuộc vào kế hoạch hưu trí và mục tiêu tài chính, cũng có thể xem nhà bạn đang sở hữu thuộc loại hình đầu tư này. Bạn cũng có thể đầu tư các quỹ đầu tư có chứng chỉ quỹ được niêm yết trên SGDCK.

4. Cổ phiếu - Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết trên SGDCK và các TTCK ở nước ngoài.

So sánh hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực đầu tư:

Lợi nhuận cao

Không có lợi nhuận

Lợi nhuận thấp

Thua lỗ

Lịch sử chứng minh rằng các cổ phiếu đầu tư dài hạn có tiềm năng mang đến lợi nhuận cao so với đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Giá trị cổ phiếu tăng lên trong dài hạn nhưng nó thường biến động, lên xuống rất nhanh trong ngắn hạn. Các nhà tư vấn tài chính khuyến nghị khoảng thời gian dài hạn để đầu tư là từ 3-7 năm.

Có một câu nói rất có giá trị trong đầu tư – “Hoạt động hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo mang đến lợi nhuận trong tương lai”. Nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ khi xem xét thông tin về các số liệu quá khứ trong hoạt động đầu tư.

Phân bổ tài sản

Trong chiến lược đầu tư bạn nên phân bổ tổng vốn đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, sản phẩm có lãi suất cố định, và tiền mặt. Điều này gọi là phân bổ tài sản.

Mỗi lĩnh vực đầu tư nên được cân nhắc phù hợp với điều kiện kinh tế và triển vọng đầu tư. Điều này giúp làm giảm thiểu những rủi ro và biến động trong danh mục đầu tư. Điều quan trọng không kém của việc phân bổ tài sản là đạt được sự cân bằng giữa thu nhập và tăng trưởng.

Có ba quan điểm đầu tư phổ biến  sau:

 •  Cổ phiếu: 15%            
 • Tiền mặt: 25%
 • BĐS: 10%
 • SP tài chính có LS cố định:  40%
 • Cổ phiếu nước ngoài: 10%
 • Cổ phiếu: 45%            
 • Tiền mặt: 5%
 •  BĐS: 15%
 • SP tài chính có LS cố định:  10%
 • Cổ phiếu nước ngoài: 25%

Đầu tư cẩn trọng

Đầu tư mạo hiểm

Đầu tư cẩn trọng: sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro thấp để đảm bảo được lợi nhuận. Họ mong muốn bảo vệ nguồn vốn đã tích lũy được.

Đầu tư thông minh: luôn mong muốn một danh mục đầu tư cân bằng nhằm hướng đến các mục tiêu tài chính trung và dài hạn. Họ đặt ra chiến lược đầu tư có thể chống lại sự ảnh hưởng của thuế và lạm phát. Sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn.

Đầu tư mạo hiểm: sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn để có được khoản lợi nhuận lớn hơn. Họ sử dụng đòn bẩy tài chính và rủi ro kinh doanh sẽ cao hơn.

Chủ đề 5: Lợi nhuận trên vốn đầu tư

Đánh giá đầu tư

Đánh giá cơ hội đầu tư (ví dụ: cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu .v.v) sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta sử dụng bộ tiêu chí chuẩn để đánh giá và so sánh.

Khoản đầu tư A

Khoản đầu tư B

Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)

 • Rủi ro
 • Chi phí
 • Thuế
 • Khác

Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)

 • Rủi ro
 • Chi ph
 • Thuế
 • Khác

Các khoản đầu tư phải được xem xét và đánh giá dựa vào mục tiêu cá nhân. Trong hầu hết trường hợp, ta có thể xem xét các tiêu chí sau:

 • Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI);
 • An toàn về vốn và thu nhập;
 •  Rủi ro;
 • Chi phí giao dịch;
 • Số tiền đầu tư tối thiểu;
 • Tính thanh khoản;
 • Mức độ dễ dàng đầu tư;
 • Các loại thuế.
 • Lợi nhuận trên vốn đầu tư

Lợi nhuận trên vốn đầu tư thường được coi là một hình thức thu nhập từ đầu tư vốn (khoản tiền bạn nhận được từ đầu tư, ví dụ như cổ tức) hoặc thu nhập từ tăng trưởng vốn (giá trị các khoản đầu tư tăng theo thời gian, ví dụ khoản chênh lệch bạn nhận được khi chuyển nhượng vốn). Một số loại đầu tư như đầu tư vào cổ phiếu sẽ mang lại cả hai hình thức trên.

Thu nhập

Chi trả 6% hàng năm

Chi trả 6% nửa năm/lần

Chi trả 6% hàng quý

Lãi suất mỗi năm như nhau, lợi tức khác nhau

Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm tiền lãi, cổ tức, tiền cho thuê tài sản và đầu tư vào quỹ tín thác. Cũng như việc bạn nhận khoản thu nhập, bạn cần xem xét tần suất chi trả cổ tức, các khoản thu nhập tiềm năng khác hoặc cổ phiếu thưởng của công ty. Công ty sẽ trả cổ tức theo tháng, quý hay theo năm?

Thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức thuế suất áp dụng theo biểu thuế toàn phần.

 Tần suất chi trả lợi tức

Tần suất chi trả lợi tức là yếu tố quyết định lợi tức thu từ khoản đầu tư. So sánh ba khoản đầu tư có cùng lãi suất là 6% trong đó: khoản đầu tiên được chi trả tiền lãi hàng năm, khoản thứ hai được chi trả tiền lãi nửa năm một lần, khoản thứ ba được chi trả tiền lãi hàng quý. Vậy nếu chúng ta đầu tư 1.000.000.000VNĐ ở mức độ an toàn, chúng ta sẽ nhận được mức lợi tức theo biểu đồ về lợi tức.

Mặc dù mỗi năm các khoản đầu tư đều nhận một khoản tiền lãi là 60.000.000 VNĐ nhưng thời gian chi trả tiền lãi có thể khác nhau. Chúng ta nhận được khoản lợi tức càng sớm thì chúng ta càng có cơ hội để tái đầu tư. Điều này có nghĩa là mức lợi tức cho khoản đầu tư với lãi suất 6% hàng quý thì cao hơn mức lợi tức cho khoản đầu tư tương tự với lãi suất 6% một năm.

 Thu nhập từ tăng trưởng vốn

Thu nhập từ tăng trưởng vốn thường dùng để chỉ sự gia tăng giá trị của số tiền mà bạn đầu tư.

Thu nhập từ tăng trưởng vốn nhận được khi chúng ta bán khoản đầu tư với mức giá cao hơn mức giá mà chúng ta đã mua, có nghĩa là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Thu nhập từ tăng trưởng vốn giúp chúng ta chống lại hiện tượng lạm phát vì nó giúp giá trị của khoản đầu tư tăng với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ.

Thu nhập từ tăng trưởng vốn nhanh khi mức độ lạm phát cao sẽ giúp ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền do lạm phát gây ra.

Thu nhập từ tăng trưởng vốn xảy ra khi giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng trên TTCK, lợi nhuận của chứng khoán có lãi suất cố định và giá trị trên thị trường bất động sản gia tăng nếu bán trước thời gian đáo hạn. Thu nhập từ tăng trưởng vốn phải chịu thuế TNCN.

 So sánh Rủi ro và Lợi nhuận

Đặt ra lợi nhuận khả thi là quan trọng khi xác định mức lợi nhuận mong muốn đạt được từ đầu tư. 

Khi đánh giá lợi nhuận trên khoản đầu tư, chúng ta có thể so sánh mức lợi nhuận thu được từ đầu tư vào cổ phiếu với đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Lợi nhuận từ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ thường được gọi là “lãi suất phi rủi ro”.

Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ thường rất an toàn vì trái chủ sẽ hiếm khi mất số tiền đầu tư.  

Lãi suất phi rủi ro có thể là số liệu tham khảo để xem xét mức độ rủi ro tương ứng với lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư.

Chúng ta có thể tìm lãi suất trái phiếu Chính phủ trên website của Ngân hàng nhà nước: www.sbv.gov.vn. 

Chủ đề 6: Chi phí giao dịch và chi phí đầu tư

Chi phí giao dịch

Đầu tư thường liên quan đến chi phí giao dịch khi chúng ta thực hiện mua hoặc bán và chi phí hoạt động. Những chi phí này có thể bao gồm phí tư vấn, môi giới, các đại lý, các tổ chức khác giúp nhà đầu tư tham gia, rút khỏi thị trường. Tính toán các loại phí này là bước quan trọng để quyết định mức lợi nhuận thực mà chúng ta mong muốn nhận được.

Chi phí giao dịch cho các khoản đầu tư trực tiếp trên TTCK là phí môi giới. Chi phí môi giới là chi phí  gắn liền với mỗi giao dịch (mua hoặc bán) trên TTCK.

Có sự khác nhau giữa phí môi giới của các công ty môi giới do họ cung cấp các dịch vụ khác nhau. Đầu tư trực tiếp trên TTCK không tốn phí duy trì hoạt động.

Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về môi giới chứng khoán ở phần “Mua và bán cổ phiếu như thế nào”.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (tăng trưởng vốn) và Thuế GTGT (VAT)

Thứ nhất là, thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được quy định cụ thể tại: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/08/2008 của Bộ Tài chính.

Thứ hai là, thuế VAT đánh vào chi phí môi giới trong các giao dịch cổ phiếu.

Phí xuất nhập cảnh

Hoa hồng cho đại lý BĐS

Các khoản thuế của Nhà nước

Phí xây dựng bảo trì

Phí Ngân hàng

Phí đặt cọc

Khoản đầu tư

Đối với các khoản đầu tư khác giao dịch cổ phiếu, bạn có thể phải chịu các khoản phí khác như: hoa hồng dành cho đại lý bất động sản, phí ngân hàng, phí xây dựng bảo trì, lãi suất, phí đặt cọc.

 Mức đầu tư tối thiểu

Đầu tư vào tiền mặt và vào quỹ quản lý đầu tư đòi hỏi mức đầu tư ban đầu thấp. Vì vậy, nhất thiết phải có nhiều tiền để bắt đầu thực hiện đầu tư.

Đối với các khoản đầu tư vào cổ phiếu, sẽ chấp nhận một khoản đầu tư tối thiểu 10 cổ phiếu, tương đương 01 lô chẵn. Với phí giao dịch từ 0,15%-0,3% tùy CTCK và tùy từng giá trị giao dịch và chi phí giao dịch sẽ tăng tương ứng.

Mức đầu tư tối thiểu vào bất động sản cao hơn nhiều so với cổ phiếu. Tuy nhiên bạn có thể đầu tư vào bất động sản mà không cần vốn lớn nếu bạn đầu tư thông qua các quỹ đầu tư bất động sản niêm yết. 

Chủ đề 7: Tính thanh khoản và các vấn đề khác

Tính thanh khoản – khả năng dễ dàng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.

Một khoản đầu tư có tính thanh khoản cao sẽ giúp bạn cơ hội chuyển đổi thành tiền mặt tốt hơn khi bạn cần. Ví dụ một tài sản thanh khoản cao là tiền mặt tại ngân hàng. Ngược lại, một tài sản đầu tư có tính thanh khoản thấp khi mất nhiều thời gian để chuyển đổi sang tiền mặt

Cổ phiếu của các công ty lớn niêm yết trên sàn HOSE, HNX đều có tính thanh khoản cao. Điều này được thể hiện qua số lượng lớn người bán và người mua các cổ phiếu này. Sau khi bán cổ phiếu trên HOSE, HNX, chúng ta sẽ nhận được tiền mặt sau 3 ngày được gọi là “T+3” (ngày giao dịch + 3 ngày làm việc).

Cần phải lưu ý rằng không phải tất cả các công ty niêm yết trên sàn HOSE, HNX đều có tính thanh khoản cao. Cổ phiếu của nhiều công ty hầu như không có giao dịch. Vì vậy, việc mua vào và bán ra rất mất thời gian và rất khó để khớp giá.

Tính thanh khoản là yếu tố quan trọng vì nhiều lý do. Ví dụ, các chi tiêu ngoài dự kiến đòi hỏi phải sử dụng vốn nhanh, hoặc đơn giản bạn muốn rút các khoản đầu tư hiện tại để chuyển sang một cơ hội đầu tư tốt hơn.

Các yếu tố sau đây làm giảm tính thanh khoản:

 •  Khoản đầu tư cố định như tiền gửi có kỳ hạn;
 • Thiếu người sẵn sàng mua hoặc quá trình giao dịch diễn ra chậm;
 • Phí thoái vốn;
 •  Chi phí giao dịch;
 • Khó khăn trong việc chia nhỏ khoản đầu tư để bán.
 • Sự thuận lợi trong đầu tư

Nếu bạn biết phải khó khăn thế nào mới tìm được danh mục đầu tư phù hợp, thương lượng giá cả, hoàn tất thủ tục thanh toán, thì bạn sẽ rất hài lòng khi biết rằng việc mở tài khoản với sự hỗ trợ của nhân viên môi giới sẽ dễ dàng như việc mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản giao dịch, bạn có thể mua và bán cổ phiếu bằng cách đặt lệnh gián tiếp cho nhân viên môi giới thông qua internet, điện thoại hoặc trực tiếp tại sàn giao dịch của các CTCK.

Giá cổ phiếu được niêm yết hàng ngày trên các tờ báo lớn và được cập nhật liên tục thông qua điện thoại và các dịch vụ điện tử. Cổ phiếu được mua và bán trong giờ giao dịch của HOSE, HNX từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết.

Giờ giao dịch đối với cổ phiếu tại sàn HOSE, HNX từ 9h00 giờ sáng đến 15 giờ chiều (tính theo giờ Việt Nam). Ngày giao dịch được chia thành nhiều phiên giao dịch khác nhau để đảm bảo các hoạt động giao dịch được diễn ra liên tục trong ngày.

 Chủ đề 8: Thuế

Thuế

Tất cả nhà đầu tư đều muốn tối ưu hóa lợi nhuận sau thuế của họ. Vì vậy, tối thiểu bạn nên có kiến thức cơ bản về sắc thuế đánh vào các loại đầu tư cổ phiếu.

Là cá nhân chịu thuế, nhà đầu tư phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bất kỳ khoản thu nhập dưới dạng cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư. Nhà đầu tư cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bất kỳ khoản lãi ròng nào khi bán cổ phiếu.

Thuế thu nhập cá nhân và các khoản tính cổ tức:

Theo quy định, lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần theo quy định hiện hành. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm công ty trả lợi tức, cổ tức cho bạn.

Cách đánh thuế thu nhập đối với thu nhập từ cổ tức khác nhau giữa các nước. Tại Úc, cổ tức thường được trả kèm theo khoản tín dụng có được do miễn thuế để bù đắp cho khoản thuế mà công ty đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, cổ đông nhận được một khoản tiền “miễn thuế” cho cổ tức của họ. Cổ tức có thể không được miễn thuế, hoặc được miễn một phần, hoặc được miễn toàn bộ trên mức đóng thuế của công ty (hiện tại là 30%). Nếu bạn nhận cổ tức được miễn thuế, bạn phải kê khai cả khoản tiền mặt và tiền có được do miễn thuế vào cột thu nhập trong tờ khai thuế. Sau đó bạn có thể coi số tiền thu được do miễn thuế là khoản bù đắp (giảm) thuế thu nhập.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Bạn sẽ có lãi khi bạn bán cổ phiếu và nhận được khoản tiền nhiều hơn chi phí cơ bản (giá mua cộng với các chi phí có liên quan), và khi đó bạn sẽ phải chịu thuế TNCN đối với khoản lãi này. Hay còn gọi là thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán cổ phiếu trừ giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Bạn có thể chọn một trong hai cách nộp thuế:

(i)Nộp thuế 20% thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong năm. Trường hợp này, bạn phải đăng ký chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 của năm trước;

(ii)Nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng cổ phiếu từng lần.

HOSE, HNX cũng như các Sở giao dịch khác trên thế giới đều không đưa bất kỳ khuyến nghị nào về thuế. Trước khi tham gia giao dịch, bạn nên đảm bảo hiểu rõ các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán. Bạn nên tham vấn ý kiến của nhân viên kế toán và chuyên gia thuế trước khi ra quyết định đầu tư nếu như bạn chưa nắm rõ về các vấn đề này.

Website của Cơ quan thuế Việt Nam sẽ cung cấp các thông tin tin cậy liên quan đến thuế: www.gdt.gov.vn, và tại các văn bản pháp lý đã trình bày ở Mục 2, Chủ đề 6, Phần 1 ở trên.

Kết luận

 • Tại sao phải đầu tư ? – Để đạt được các mục tiêu tài chính;
 • Cách thức đầu tư – Tự thiết lập một kế hoạch tài chính hoặc thuê chuyên gia tư vấn. Điều quan trọng nhất là đánh giá được mức độ rủi ro; 
 •  Cân nhắc một chiến lược đầu tư có sự đa dạng hóa, hoàn toàn khách quan và phù hợp với phương pháp đầu tư;
 •  Có 4 loại tài sản là: cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt và các sản phẩm tài chính có lãi suất cố định;
 • Là nhà đầu tư, bạn có nhiều sự lựa chọn;
 • Yếu tố chủ yếu dẫn đến quyết định đầu tư là lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư có thể nhận được;
 • Tổng lợi nhuận trên vốn đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố;
 • Những yếu tố đó bao gồm:

•      An toàn về vốn và thu nhập;

•      Rủi ro;

•      Chi phí giao dịch;

•      Số tiền  đầu tư tối thiểu;

•      Tính thanh khoản;

•      Mức độ dễ dàng trong đầu tư;

•      Thuế

Mời xem tiếp phần 3

(Nguồn: SRTC).

 

 

 

 

 

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 1) (23/03/2017-08:07)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ...  (19/06/2018-09:51)
  “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 1 -Chủ...  (19/06/2018-09:50)
  “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết”  (11/06/2018-08:03)
  Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
  - Tham gia những khóa học nào ?
  - Học phí bao nhiêu ?
  - Thời gian học như thế nào ?
  - Địa điểm ở đâu ?
  - Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

  ">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
  Các lớp chiêu sinh học tháng 6/2018 (12/06/2018-14:13)
  Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2018 (05/06/2018-09:26)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 15/05 đến 18/05/2018 (14/05/2018-07:46)
  Các lớp chiêu sinh tháng 02/2018 (11/05/2018-08:43)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  6989898
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24)3553 5870 * Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28)3930 9040 - (84-28)3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng