Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết (Phần 1)

Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

1.

ASX

Sở giao dịch chứng khoán Australia

2.

ASIC

Ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia

3.

BCTC

Báo cáo tài chính

4.

BCTN

Báo cáo thường niên

5.

CGT

Thuế đánh vào lãi vốn

6.

CTCK

Công ty chứng khoán

7.

CTQLQ

Công ty Quản lý quỹ

8.

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

9.

HĐQT

Hội đồng quản trị

10.

IPO

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

11.

NAV

Giá trị tài sản ròng

12.

QTCT

Quản trị công ty

13.

RBA

Ngân hàng dự trữ Australia

14.

SGDCK

Sở giao dịch chứng khoán

15.

SGDCK TPHCM (HSX)

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

16.

SGDCK HN (HNX)

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

17.

TTCK

Thị trường chứng khoán

18.

TTLKCK (VSD)

Trung tâm Lưu ký chứng khoán

19.

Thuế TNCN

Thuế Thu nhập cá nhân

20.

VAT

Thuế Giá trị gia tăng

21.

UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ

Chủ đề 1: Tại sao đầu tư ?

Chủ đề 2: Cách thức đầu tư

Chủ đề 3: Chiến lược đầu tư

Chủ đề 4: Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu

Chủ đề 5: Lợi nhuận trên vốn đầu tư

Chủ đề 6: Chi phí giao dịch và chi phí đầu tư

Chủ đề 7: Tính thanh khoản và các vấn đề khác

Chủ đề 8: Thuế

Kết luận                                                                                                                                        

PHẦN 2: CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Chủ đề 1: Cổ phiếu là gì?

Chủ đề 2: Thị trường chứng khoán là gì?

Chủ đề 3: Giao dịch chứng khoán thông qua nhà môi giới

Kết luận

PHẦN 3: NHỮNG RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA CỔ PHIẾU

Chủ đề 1: Những rủi ro của cổ phiếu

Chủ đề 2: Những lợi ích của cổ phiếu

Chủ đề 3: Tại sao giá cổ phiếu lại biến động

Kết luận

PHẦN 4: MUA VÀ BÁN CỔ PHIẾU NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề 1: Mua và bán cổ phiếu

Chủ đề 2: Môi giới chứng khoán

Chủ đề 3: Giao dịch, thanh toán bù trừ và hệ thống lưu ký

Chủ đề 4: Chuyển nhượng ngoài sàn – cho tặng cổ phiếu

Kết luận

PHẦN 5: MÔ PHỎNG GIAO DỊCH

Chủ đề 1: Giới thiệu

Chủ đề 2: Bước 1- Động lực

Chủ đề 3: Bước 2 - Nghiên cứu

Chủ đề 4: Bước 3 - Giao dịch

PHẦN 6: GHI CHÉP SỔ SÁCH ĐẦU TƯ

Chủ đề 1: Ghi chép sổ sách đầu tư

Chủ đề 2: Đọc các báo cáo tài chính

Chủ đề 3: Thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán

Kết luận

PHẦN 7: CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG VÀ

CÁC NHÓM NGÀNH THỊ TRƯỜNG

Chủ đề 1: Chỉ số thị trường – thước đo thị trường

Chủ đề 2: Các nhóm ngành thị trường

Kết luận

PHẦN 8: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chủ đề 1: Am hiểu nền kinh tế

Chủ đề 2: Xem xét chiến lược đầu tư

Chủ đề 3: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Chủ đề 4: Vay đầu tư và cho vay ký quỹ

Chủ đề 5: Bán khi nào

Kết luận

PHẦN 9: PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chủ đề 1: Giới thiệu về Phân tích cơ bản

Chủ đề 2: Báo cáo thường niên

Chủ đề 3: Cổ tức trên một cổ phiếu và suất sinh lợi cổ tức

Chủ đề 4: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu & hệ số PE

Chủ đề 5: Mẫu đánh giá cổ phiếu

Kết luận

PHẦN 10: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chủ đề 1: Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

Chủ đề 2: Các dạng đồ thị

Chủ đề 3: Phân tích xu thế

Chủ đề 4: Đường kháng cự và đường hỗ trợ

Chủ đề 5: Đường trung bình động

Kết luận

Mời xem tiếp phần 2

(Nguồn:SRTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (Phần 1 - Chủ...  (19/06/2018-09:51)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 1 -Chủ...  (19/06/2018-09:50)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết”  (11/06/2018-08:03)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Các lớp chiêu sinh học tháng 6/2018 (12/06/2018-14:13)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2018 (05/06/2018-09:26)
Thông báo thi chuyên môn ngày 15/05 đến 18/05/2018 (14/05/2018-07:46)
Các lớp chiêu sinh tháng 02/2018 (11/05/2018-08:43)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

6989905
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3553 5870 * Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28)3930 9040 - (84-28)3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng