Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong công ty Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hồng Sơn

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán

Mã đề tài: UB.10.09

MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán tại Việt Nam chưa có nhiều khác biệt với việc quản trị doanh nghiệp tại một công ty cổ phần đại chúng nói chung. Còn đối với thế giới, quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán đã được xây dựng thành một bộ môn riêng, tách bạch khỏi quản trị doanh nghiệp nói chung. Điều này được thể hiện rõ nhất qua các quy định riêng về quản trị doanh nghiệp đối với các công ty chứng khoán nói riêng và đối với các doanh nghiệp trung gian tài chính nói chung, cũng như quy trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với các công ty chứng khoán cũng được xây dựng độc lập khỏi các mô hình công ty đại chúng và ngân hàng.

Cũng vì chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa quản trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán với quản trị doanh nghiệp tại công ty đại chúng nên cho đến thời điểm này chưa có một công trình nghiên cứu trong nước nào đề cập đến vấn đề này (mặc dù các công trình nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp tại các công ty đại chúng và niêm yết thì đã có nhiều nghiên cứu từ lâu).

Hoạt động kinh doanh chứng khoán là hoạt động kinh doanh mạo hiểm, việc tổ chức quản trị doanh nghiệp kém sẽ dẫn tới những thất thoát lớn đối với công ty, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và nhân viên. Tại các nước có mức độ phát triển tương đồng với Việt Nam ở một khía cạnh nào đó như Trung Quốc, Thái Lan, cũng đã có những quy định cụ thể về quản trị doanh nghiệp đối với các công ty chứng khoán.

Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của các công ty chứng khoán hiện chưa thực sự đề cập đến vấn đề quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán, chủ yếu tập trung vào hoạt động cấp phép và mạng lưới hoạt động đối với công ty chứng khoán. Các quy định khác liên quan đến hoạt động công bố thông tin, tỷ lệ an toàn tài chính cũng chỉ phần nào điều chỉnh các hành vi liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Vì vậy, đề tài nghiên cứu “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với cả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng như công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

-          Tổng hợp các quan điểm cơ bản về quản trị doanh nghiệp, bao gồm việc tổ chức doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đối với các công ty chứng khoán Việt Nam;

-          Tiếp cận lý luận hiện đại về quản trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán;

-          Khảo sát, đánh giá thực trạng quản trị doanh nghiệp của các công ty chứng khoán Việt nam, bao gồm việc tổ chức kế toán quản trị, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ;

-          Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đề xuất các định hướng để hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán Việt nam

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm về quản trị doanh nghiệp

1.1.1.

Quản trị doanh nghiệp nói chung

1.1.2.

Đặc thù của quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán

1.2.

Một số vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

2.1.

Thực trạng quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán việt nam

2.1.1.

Các vấn đề phát sinh trong hoạt động công ty chứng khoán có nguồn gốc từ quản trị doanh nghiệp yếu kém

2.1.2.

Nguyên nhân của quản trị doanh nghiệp yếu kém

2.2.

Kinh nghiệm quốc tế về quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán

2.2.1.

Kinh nghiệm của một số nước phát triển

2.2.2.

Kinh nghiệm của một số nước phát triển trong khu vực

CHƯƠNG III.

CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Các đề xuất đối với công ty chứng khoán

3.1.1.

Về thành viên HĐQT và HĐQT

3.1.2.

Về quản lý rủi ro

3.1.3.

Một số vấn đề khác

3.2.

Các đề xuất đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước

3.2.1.

Vai trò của Ủy ban chứng khoán nhà nước

3.2.2.

Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

3.3.

Điều lệ mẫu công ty chứng khoán

3.3.1.

Đại hội đồng cổ đông

3.3.2.

Ban kiểm soát

3.3.3.

Hội đồng quản trị

3.3.4.

Hiểm soát nội bộ

3.3.5.

Chế độ thù lao và nghĩa vụ của người quản lý và thành viên an kiểm soát

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC) 

 

 

Mã sách: UB.10.09
Chủ biên: ThS. Phạm Hồng Sơn
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tài liệu giảng dạy pháp luật về CK và TTCK
Lạm phát hành trình và giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam
Đề tài “Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán...
Biến động kinh tế đông á và con đường công nghiệp hoá Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thông tin nội bộ và công bố thông tin của UBCKNN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8854169
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng