Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Nguyễn Thành Long

Đờn vị chủ trì: Vụ quản lý quỹ

Mã đề tài: UB.10.01

LỜI MỞ ĐẦU

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2000-2010, đặc biệt từ năm 2006 trở lại đây, bắt đầu từ việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với 2 mã niêm yết. TTCK hiện tại đã có  hơn 642 công ty và quỹ đầu tư niêm yết trên hai sàn GDCK  với mức vốn hóa đạt 39% GDP hiện nay, trên 1.000.000 nhà đầu tư, 105 công ty chứng khoán,46 công ty quản lý quỹ.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ so với nhiều thị trường chứng khoán khác trên thế giới, thậm trí còn chưa theo kịp các nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines… cả về chất và về lượng: thấp hơn nhiều lần về  giá trị vốn hóa thị trường, giá trị giao dịch hàng ngày, tiềm lực của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…. Vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam còn cần phải nhiều nỗ lực để có được sự phát triển mạnh mẽ hơn.

Để thị trường chứng khoán Việt Nam có thể phát triển vững chắc và vượt bậc thì cần phải xây dựng một nền tảng cơ sở lý luận, bao gồm cả lý thuyết cũng như kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu thực nghiệm  về phát triển thị trường chứng khoán các nước trên thế giới. Những định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được hình thành dựa trên nền tảng cơ sở lý luận đó.

Đề tài nghiên cứu “Định hướng phát triển thị  trường chứng khoán Việt Nam cho đến năm 2020” đã tập chung giải quyết đòi hỏi trên, trong đó nội dung cốt lõi xoay quanh  việc phát triển thị trường cổ phiếu, và vì vậy trong phần lớn nội dung của  của Đề tài, thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” có thể được hiểu là thị trường cổ phiếu.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

 

1.1.

Khái niệm và mối quan hệ  giữa sự phát triển TTCK với sự phát triển kinh tế

1.1.1.

Sơ lược về mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường tài chính, sự phát triển của thị trường chứng khoán với sự phát triển của nền kinh tế

1.1.2.

Khái niệm về sự phát triển của thị trường chứng khoán

1.2.

Mối quan hệ giữa sự phát triển của TTCK và sự phát triển  của nền kinh tế

1.3.

Mối quan hệ giữa sự phát triển của TTCK trong xu hướng toàn cầu hóa  và sự phát triển của ITC

1.3.1.

Sự phát triển của TTCK trong bối cảnh hội nhập – Quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa TTCK

1.3.2.

Sự phát triển của TTCK và sự phát triển công nghệ thông tin (ICT)

1.4.

Nhà đầu tư tổ chức và sự phát triển bền vững của TTCK

1.4.1.

Tác dụng của nhà đầu tư tổ chức đối với TTCK

1.4.2.

Sự phát triển của nhà đầu tư  tổ chức và sự phát triển của TTCK

1.4.

Nhà đầu tư tổ chức và sự bền vững của TTCK

1.4.1.

Tác dụng của  nhà đầu tư tổ chức  đối với TTCK

1.4.2.

Sự phát triển của nhà đầu tư tổ chức  và sự phát triển của TTCK

1.5.

Cấu trúc TTCK  và lộ trình phát triển TTCK có trật tự

1.5.1.

Cấu trúc thị trường hay hệ thống thứ bậc  của TTCK

1.5.2.

Phát triển thị trường trái phiếu  và chứng khoán phái sinh

1.6.

Sự phát triển TTCK và sự phát triển các tổ chức trung gian TTCK

1.6.1.

Xu hướng phát triển của các tổ chức trung gian TTCK

1.6.2.

Vai trò giám sát của cơ quan quản lý đối vớ sự phát triển  các định chế trung gian tài chính

1.7.

Tổ chức giao dich và xu hướng tổ  chức giao dịch của TTCK

1.7.1.

Xu hướng thương mại hóa (demutualization) SGDCK

1.7.2.

Xu hướng giao dịch ngoài sàn

1.8.

Kinh nghiệm phát triển TTCK tại một số quốc gia

1.8.1.

Kinh nghiệm  phát triển TTCK các nước Đông Á

1.8.2.

Kinh nghiệm phát triển TTCK dựa trên quá trình tư nhân hóa và cầu chứng khoán (tại quốc gia  chuyển đổi ở Đông Âu)

1.9.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

 

2.1.

Thực trạng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Thị trường chứng khoán sơ cấp

2.1.2.

Thị trường chứng khoán thứ cấp

2.1.3.

Thực trạng cầu chứng khoan- cơ sở nhà đầu tư

2.2.

Các định chế trung gian  trên thị trường chúng khoán

2.2.1.

Các tổ chức kinh doanh chứng khoán

2.2.2

Hệ thống giao dịch chứng khoán và hệ thống lưu ký

2.3.

Hệ thống giám sát đối với TTCK

2.3.1.

Khung pháp lý đối với hoạt động của TTCK

2.3.2.

Cơ chế thanh tra, giám sát  hoạt động trên TTCK

2.4.

Định vị vị trí trong khu vực của thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG III.

 

3.1.

Nhứng thuận lợi và thách thức đối với phát triển TTCK

3.1.1.

Cơ hội phát triển

3.1.2.

Thách thức

3.2.

Dự báo phát triển của thị trường

3.2.1.

Giá trị vốn hóa

3.2.2.

Tính thanh khoản

3.3.

Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2020

3.4.

Mục tiêu phát triển, nguyên tắc phát triển, và kế hoạch triển khai cho TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2020

3.4.1.

Mục tiêu tổng quát

3.4.2.

Mục tiêu cụ thể

3.5.

Các gói giải pháp thực hiện

3.6.

Hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý

3.6.1.

Nguyên tắc hoàn thiện khung pháp lý hiện hành và định hướng xây dựng khung pháp lý

3.6.2.

Giải pháp cụ thế

3.7.

Tăng cường cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung

3.8.

Giải pháp phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững

3.8.1.

Xây dựng hệ thống và đa dạng hóa các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong nước, khuyến khích các nhà đầu tư khác tham gia TTCK

3.8.2.

Tạo điều kiện hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài

3.9.

Giải pháp nhằm phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường

3.9.1.

Đối với công ty chứng khoán

3.9.2.

Đối với công ty quản lý quỹ

3.10.

Giải pháp nhằm tái cấu trúc thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên TTCK

 

KẾT LUẬN

(Nguồn. Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.10.01
Chủ biên: TSKH. Nguyễn Thành Long
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-07:20)
Những vấn đề cơ bản trong việc thiết lập và phát triển hệ thống lưu ký, bù trừ, thanh toán...
Đề tài “Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán định hướng cho Việt Nam”
Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004
Chiến lược đào tạo nhân lực cho thị trường chứng khoán VN cho tới 2010
Đề tài “Hoàn thiện cơ chế pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-02:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-02:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-02:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-02:18)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2020 (14/08/2020-01:41)
Thông báo thi chuyên môn ngày 20/08/2020 đến 21/08/2020 (11/08/2020-08:24)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-02:55)
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (15/07/2020-09:31)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-08:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-02:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9969175
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương