Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Quỹ ETF và khả năng áp dụng ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thúy Lan

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.11.05

LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 10 năm ra đời và hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua không ít thăng trầm. Những kết quả ban đầu đã được nghi nhận trong đó việc thị trường chứng khoán dần phát huy được vai trò là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Số lượng công ty niêm yết trên hai sở giao dịch không ngừng gia tăng, cùng với đó là sự tăng trưởng của quy mô vốn hóa thị trường. Khung pháp lý điều chỉnh các khía cạnh hoạt động của thị trường chứng khoán từng bước được hoàn thiện và cơ sở  hạ tằng thị trường  ngày càng được nâng cấp  để đáp ứng tốt hơn  những yêu cầu  mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến theo hướng tích cực nói trên, các mặt hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam đang bộc lộ ngày một rõ hơn, gây tác động xấu đến khả năng cạnh tranh và tính hấp dẫn,thậm chí đến cả khả năng phát triển bền vững của thị trường. Thực tế này đặt ra  nhu cầu cấp bách phải có những thay đổi, điều chỉnh và cách tân nhằm lành mạnh hóa thị trường, đưa thị trường vượt qua những thời khắc khó khănvà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của nó.

Để thực hiện hóa mục tiêu này, một trong những nội dung quan trọng được đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới là tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư theo hướng đa dạng hóa nhà đầu tư và phát triển các nhà đầu tư có tổ chức. Theo đó, cần nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm tài chính mới, đem lại thêm nhiều tiện ích và mở rộng cơ hội lựa chọn phù hợp với nhu cầu ngày càng phức tạp của nhà đầu tư, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển chung của các thị trường chứng khoán trên thế giới.Và một ứng cử viên tiềm năng đó là quỹ ETF (Exchange- traded funds) mà nhóm đề tài tạm gọi là quỹ đầu tư chỉ số  niêm yết.

Ra đời vào những năm 1990, loại hình quỹ ETF tuy mới chỉ trải qua  thời kỳ lịch sử khoảng 20 năm song đã có những bước phát triển mạnh mẽ đầy ấn tượng trên khắp thế giới. Chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ, nơi quỹ ETF xuất hiện lần đầu tiên năm 1993, đến cuối tháng 9 năm 2010 đã có hơn 900 quỹ ETF với tổng giá trị tài sản lên 882 tỷ USD. Tại châu Âu, số liệu thống kê tại thời điểm cuối tháng 3 /2011 cũng cho thấy con số hơn 1000 quỹ ETF  đang hoạt động với tổng giá trị tài sản khoảng 300 tỷ USD. Ngay tại châu Á, quỹ ETF cũng ngày càng trở nên một công cụ đầu tư được ưa thích trên thị trường.

Mặc dù được tạo ra trên cơ sở pha trộn những sản phẩm đầu tư truyền thống sẵn có (cổ phiếu, quỹ đầu tưu dạng đóng và quỹ đầu tư dạng mở)và mang những nét  tương đồng với các công cụ này, quỹ ETF vẫn có những điểm đặc thù rất riêng, đem lại cho nó những ưu điểm nổi bật và sức hấp dẫn cao với nhà đầu tư. Tuy vậy, để có được thành công  trong công việc xây dựng và đưa quỹ ETF ra thị trường cũng như phát triển một nghành quỹ ETF hoàn chỉnh đòi hỏi phải có sự hiểu biết kỹ lưỡng về bản chất, cơ chế hoạt động, các nhân tố ảnh hưởng và đặt nó trong bối cảnh thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam để đánh giá phân tích. Vì lý do đó, nhóm thực hiện đề tài đã quyết định thực hiện đề tài “quỹ ETF và khả năng phát triển ở Việt Nam” với mong muốn có những đóng góp ở mức độ nhất định về cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự hình thành quỹ ETF ở Việt Nam.

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập chung nghiên cứu những khía cạnh cơ bản làm nên nét đặc trưng  của quỹ ETF và lý giải cho thế mạnh của công cụ này trên thị trường. Các phân tích và thảo luận chủ yếu minh họa bằng quỹ ETF  cổ phiếu- loại quỹ ETF ra đời đầu tiên và vẫn đang chiếm ưu thế trong cộng đồng các sản phẩm quỹ ETF  nói chung. Nghiên cứu về thị trường ETF thế giới được hạn chế trong phạm vi một số nước/ khu vực có thị trường chứng khoán phát triển hàng đầu (Mỹ. Châu Âu. Nhật Bản) và một số thị trường mới nổi (Hàn Quốc. Trung Quốc). Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đề tài phân tích khả năng triển khai quỹ ETF trên cơ sở đánh giá  về mặt định tính nhu cầu  về sản phẩm này và những điều kiện cần thiết cũng như những đề xuất những biện pháp  cần được triển khai trong ngắn hạn và trung hạn.

 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu thông thường như: thu thập và xử lý số liệu; phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra các ý kiến đánh giá; tổ chức hội thảo chuyên đề.

 Nội dung của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương. Chương I Trình bày những vấn đề cơ bản về quỹ ETF, trước hết làm rõ bản chất của sản phẩm trong tương quan với một số loại quỹ đầu tư  khác như quỹ đóng và quỹ mở. Chương này cũng mô tả cơ cấu hoạt động của quỹ ETF và vai trò của các bên tham gia,trong đó nhấn mạnh đến những khía cạnh mang tính đặc thù. Vấn đề định giá  và giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng được đề cập một cách khái quát. Cuối cùng, phân tích về những mặt lợi ích và bất lợi của việc đầu tư vào quỹ ETF  cùng với các ứng dụng phổ biến của công cụ giúp hoàn chỉnh bức phác thảo về quỹ ETF.

Chương II của đề tài nghiên cứu về thực tiễn xây dựng và phát triển thị trường ETF ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới thông qua những con số và sự kiện cụ thể, có thể thấy thị trường ETF mỗi nước đều có những đặc điểm riêng, thành công thất bại riêng tùy thuộc vào môi trường và bối cảnh cụ thể ở từng nơi. Kết thúc chương này là một số bài học kinh nghiệm có thể mang giá trị tham khảo  hữu ích cho Việt Nam khi xem xét việc triển khai loại hình quỹ ETF ở trong nước. Chương III Mở đầu với một phân tích ngắn về nhu cầu đối với quỹ ETF ở Việt Nam  và mục tiêu đặt ra cho việc phát triển sản phẩm này. Trên cơ sở đó đề tài đề xuất một phương án (quỹ ETF) thích hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và trước mắt. Một số điều kiện cơ bản để xây dựng thị trường ETF trong nước cũng được nêu ra, theo đó là một số đề xuất mang tính ngắn hạn và trung hạn nhằm chuẩn bị cho sự ra đời và hoạt động hiệu quả của quỹ ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần.

Do quỹ ETF  là một sản phẩm còn khá mới không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, tài liệu tham khảo chủ yếu được lấy từ nguồn tài liệu nước ngoài  nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn và do sự hiểu biết còn có phần hạn hẹp  của nhóm tác giả, đề tài này khó tránh khỏi những hạn chế và sai sót (đặc biệt liên quan đến việc chuyển ngữ một số thuật ngữ chuyên môn). Vì vậy nhóm tác giả rất mong nhận được  các ý kiến đóng góp của hội đồng nghiệm thu đề tài tiếp tục được hoàn thiện.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ QUỸ ETF

1.1.

Khái niệm và đặc điểm quỹ ETF

1.2.

Các loại quỹ ETF

1.2.1.

Theo loại tài sản cơ sở mà quỹ nắm giữ

1.2.2.

Theo phương pháp quản lý

1.2.3.

Theo phương pháp mô phỏng chỉ số

1.2.4.

Quỹ ETF ngoại lai

1.3.

Cơ cấu hoạt động của quỹ ETF

1.3.1.

Thị trường sơ cấp: cơ chế khới tạo và thu hồi chứng chỉ quỹ ETF

1.3.2.

Thị trường thứ cấp: Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF

1.3.3.

Định giá ETF

1.3.4.

Thanh khoản của công cụ ETF

1.4.

Các bên tham gia thị trường ETF

1.4.1.

Sở giao dịch chứng khoán

1.4.2.

Nhà tài trợ và công ty quản lý quỹ

1.4.3.

Thành viên ủy quyền và nhà tạo lập thị trường

1.4.4.

Tổ chức Lưu ký

1.4.5.

Nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp

1.4.6.

Các đối tượng khác

1.5.

Ưu điểm và nhược điểm của quỹ ETF

1.5.1.

Ưu điểm

1.5.2.

Nhược điểm

1.6.

Tạo dựng quỹ ETF

1.7.

Ứng dụng của quỹ ETF

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ETF Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI - GỢI Ý CHO VIỆT NAM

2.1.

Tổng quan về thị trường ETF toàn cầu

2.2.

Thị trường ETF Mỹ

2.2.1.

Giới thiệu chung về thị trường

2.2.2.

Khuôn khổ pháp lý và quản lý

2.2.3.

Nhân tố thúc đẩy tăng trưởng của thị trường ETF Mỹ

2.3.

Thị trường ETF ở châu Âu

2.3.1.

Giới thiệu chung về thị trường

2.3.2.

Khuôn khổ pháp lý và quản lý

2.4.

Thị trường ETF  Nhật Bản

2.5.

Thị tường ETF Hàn Quốc

2.5.1.

Giới thiệu chung về thị trường

2.5.2.

Nhân tố thúc đẩy tăng trưởng của thị trường ETF Hàn Quốc

2.6.

Thị trường ETF Trung Quốc

2.7.

Thị trường ETF ở một số khu vực Đông Nam Á

2.8.

Một số bài học kinh nghiệm  về phát triển thị trường ETF

2.8.1.

Chính sách và quy định hỗ trợ thị trường

2.8.2.

Vai trò của cơ quan quản lý

2.8.3.

Tính thanh khoản của thị trường

2.8.4.

Lựa chọn chỉ số tham chiếu

2.8.5.

Tính đa dạng của sản phẩm

2.8.6.

Đào tạo nhà đầu tư

2.8.7.

Xu thế hiện nay trong vấn đề tiếp cận rủi ro trên thị trường ETF

CHƯƠNG III.

PHÁT TRIỂN QUỸ ETF Ở VIỆT NAM

3.1.

Nhu cầu phát triển quỹ ETF ở Việt Nam

3.1.1.

Thực trạng các sản phẩm đầu tư trên thị chứng khoán Việt Nam

3.1.2.

Một số sản phẩm ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam

3.1.3.

Mục tiêu của việc xây dựng thị trường ETF tại Việt Nam

3.2.

Phát triển sản phẩm quỹ ETF ở Việt Nam

3.2.1.

Định hướng chung

3.2.2.

Lựa chọn sản phẩm quý ETF thích hợp cho Việt Nam

3.2.3.

Điều kiện xây dựng thị trường ETF tại Việt Nam

3.2.4.

Một số đề xuất để xây dựng và phát triển thị trường ETF tại Việt Nam

3.2.4.1.

Hoàn thiện khung pháp lý

3.2.4.2.

Tăng cường thanh khoản cho thị trường chứng khoán

3.2.4.3.

Hoàn thiện các mảng thị trường chứng khoán

3.2.4.4.

Tăng cường lực lượng giám sát cho cơ quan quản lý

3.2.4.5.

Tăng cường năng lực của các tổ chức trung gian thị trường

3.2.4.6.

Phát triển chương trình đạo tạo quỹ ETF

3.2.4.7.

Chính sách hỗ trợ

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn.Thư viện srtc)

 

 

Mã sách: UB.11.05
Chủ biên: ThS. Phạm Thúy Lan
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hệ thống quản lý GDCK trên thị trường tập trung và một số đề xuất cho Trung tâm GDCK Hà Nội
Đề tài ”Tổ chức kinh doanh dịc vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh”
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Việt...
Đề tài "Lộ trình và giải pháp hội nhập Thị trường Chứng khoán Việt nam đến năm 2020”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9737605
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng