Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Một số giải pháp sử dụng chứng thư số để nâng cao công tác an toàn bảo mật trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thành Phương

Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin

Mã đề tài: UB.12.02

 LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT), hầu hết các thông tin của các cá nhân và tổ chức đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính và với những đòi hỏi ngày càng cao của môi trường kinh doanh nên cần thiết phải chia sẻ thông tin của mình cho nhiều đối tượng khác nhau thông qua Internet hay Intranet. Tuy nhiên, việc mất mát, rò rỉ thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính cũng như danh tiếng của các cá nhân và tổ chức. Hiện nay, các phương thức tấn công thông qua mạng ngày càng tinh vi, phức tạp đã dẫn đến việc mất mát thông tin, thậm chí có thể làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thông tin của tổ chức. Vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo an toàn bảo mật (ATBM) cho hệ thống CNTT là rất cần thiết và đặc biệt là công tác đảm bảo ATBM trong các giao dịch điện tử (GDĐT).

GDĐT trên thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những giao dịch rất sôi động mang tính đặc thù riêng của ngành Chứng khoán. Do GDĐT trên TTCK là một hình thức GDĐT có chứa đựng nhiều rủi ro vì giao dịch trong môi trường mạng diện rộng và intetnet nên đòi hỏi hệ thống CNTT của các tổ chức tham gia như Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), công ty chứng khoán (CTCK)... phải đáp ứng các tiêu chuẩn về ATBM nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro và để bảo vệ các tổ chức, nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên TTCK.

Sử dụng chứng thư số (CTS) trong các hoạt động GDĐT của ngành chứng khoán là mục tiêu ưu tiên của ứng dụng công nghệ trong thời gian tới. Trong các hoạt động GDĐT trên TTCK, việc triển khai áp dụng CTS giúp thúc đẩy các hoạt động giao dịch của nhà đầu tư do thủ tục giao dịch đơn giản, an toàn với mức chi phí thấp. Ngoài ra, trong hoạt động quản lý và giám sát của UBCK, việc áp dụng CTS cũng đảm bảo việc tiếp nhận và trao đổi các báo cáo, thông tin giữa cơ quan quản lý và các đối tượng quản lý được nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và góp phần cải cách các thủ tục hành chính. Vì vậy, việc nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp sử dụng chứng thư số để nâng cao công tác an toàn bảo mật trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam là một yêu cầu rất cấp thiết trong thời điểm hiện nay.

Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu việc ứng dụng CTS trong GDĐT trên TTCK của các nước trong khu vực, qua đó rút ra kinh nghiệm và bài học có thể áp dụng cho TTCK Việt Nam.

- Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác ATBM trong giao GDĐT trên TTCK Việt Nam hiện nay.

- Kiến nghị những giải pháp chung và cụ thể cho việc ứng dụng CTS vào công tác ATBM trong GDĐT trên TTCK Việt Nam.

 Phương pháp nghiên cứu

-       Phương pháp khảo sát;

-       Phương pháp thống kê;

-       Phương pháp duy vật biện chứng;

-       Phương pháp so sánh  khái quát và điển hình hoá;

-       Tổ chức hội thảo. Khai thác thông tin trên các phương tiện thông tin: báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học... và trên mạng Internet.

Những đóng góp của đề tài

- Thứ nhất, Tổng kết bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam về ứng dụng CTS trong GDĐT trên TTCK của các nước trong khu vực.

- Thứ hai, Tổng kết và đánh giá thực trạng công tác ATBM trong GDĐT trên TTCK Việt Nam hiện nay.

- Thứ ba, Đề xuất các giải pháp chung và cụ thể cho việc ứng dụng CTS vào công tác ATBM trong GDĐT trên TTCK Việt Nam.

 Kết cấu của đề tài:  Kết cấu của đề tài gồm 03 phần chính sau:

Chương I. Cơ sở lý luận về CTS trong GDĐT và một số kinh nghiệm các nước trong khu vực;

Chương II. Thực trạng công tác ATBM trong GDĐT trên TTCK Việt Nam;

Chương III. Một số giải pháp sử dụng CTS để nâng cao công tác ATBM trong GDĐT trên TTCK Việt Nam.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG THƯ SỐ TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

1.1

Khái niệm chung

1.1.1.

Chữ ký số

1.1.2.

Chứng thư số

1.1.3.

An toàn bảo mật thông tin dữ liệu

1.1.4.

Giao dịch điện tử

1.2.

Phân loại chứng thư số

1.2.1.

Chứng thư số cho cá nhân

1.2.2.

Chứng thư số cho tổ chức

1.2.3.

Chứng thư số cho Website

1.2.4.

Chứng thư số cho phần mềm

1.3.

Vai trò cảu giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

1.3.1.

Thay đổi tôc độ giao dịch trên thị trường chứng khoán

1.3.2.

Giúp nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận thông tin minh bạch

1.3.3.

Giảm các chi phí giao dịch trên thị trường chứng khoán

1.3.4.

Nâng cao khả năng quản lý, giám sát các cơ quan quản lý

1.4.

Vai trò của chứng thư số trong giao dịch điện tử

1.4.1.

Đảm bảo tính xác thực trong giao dịch điện tử

1.4.2.

Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu  trong giao dịch điện tử

1.4.3.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong giao dịch điện tử

1.4.4.

Đảm bảo tính chống chối bỏ trong giao dịch điện tử

1.5.

Kinh nghiệm ứng dụng chứng thư số trong giao dịch điện tử tại một số nước trong khu vực

1.5.1

Ứng dụng chứng thư số tại Hàn Quốc

1.5.2.

Ứng dụng chứng thư số tại Đài Loan

1.5.3.

Ứng dụng chứng thư số tại Việt Nam

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Cơ sở pháp lý

2.1.1

Cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử

2.1.2.

Cơ sở pháp lý về chứng thư số

2.1.3.

Cơ sở pháp lý về giao dịch  điện tử trên thị trường chứng khoán

2.2.

Thực trạng công tác cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

2.2.1.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

2.2.2.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

2.3.

Thực trạng công tác an toàn bảo mật trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

2.3.1.

Cơ quan quản lý UBCKNN

2.3.2.

Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký

2.3.3.

Công ty chứng khoán

2.3.4.

Đánh giá chung

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1

Định hướng

3.1.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020

3.1.2.

Định hướng phát triển CNTT ngành chứng khaons 2011 – 2015

3.2.

Một số giải pháp sử dụng chứng thư số để nâng cao công tác an toàn bảo mật trong giao diện điện tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sử dụng chứng thư số trong nghành chứng khoán

3.2.2.

Ứng dụng chứng thư số công cộng trong Website  và cổng thông tin điện tử

3.2.3.

Ứng dụng chứng thư số công cộng trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến  cho nhà đầu tư các công ty chứng khoán

3.2.4.

Ứng dụng chứng thư số công cộng  trong các dịch vụ hành chính công tại UBCKNN & SGDCK

3.2.5.

Ứng dựng chứng thư sô chuyên dùng trong việc trao đổi các văn bản trong nghành chứng khoán

3.3.

Điều kiện thực hiện

3.3.1.

Về môi trường pháp lý

3.3.2.

Về nguồn nhân lực

3.3.3.

Về nguồn tài chính

3.4.

Kết luận và kiến nghị

 

KẾT LUẬN

(Nguồn:Thư viện, SRTC)

 

Mã sách: UB.12.02
Chủ biên: TS. Đỗ Thành Phương
Năm xuất bản: 2012

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Binh pháp tôn tử: Kim chỉ nam trong giao dịch TTCK
Đề tài “Nghiên cứu mô hình quỹ hưu trí nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Quản lý tài sản thế chấp tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam”
Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty - Những gợi ý cho VN
Đề tài “một số biện pháp cơ bản để nâng cao hoạt động đầu tư trên thị trường chứng...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9159503
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng