Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng và phát triển công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Sơn

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường chứng khoán

Mã đề tài: UB.13.11

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 03 chương

Chương I: Cơ sở lý luận về công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán

Chương II: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và các điều kiện tiền đề cho xây dựng và phát triển thị trường giao dịch công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán.

Chương III: Đề xuất mô hình và cơ chế giao dịch công cụ Hợp đồng tương lai, Hợp đồng quyền chọn trên chỉ số chứng khoán tại Việt Nam.

Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã tổng hợp, khái quát hóa và cập nhật các nội dung cơ bản liên quan tới sản phẩm phái sinh từ chỉ số chứng khoán cũng như cơ chế giao dịch và thanh toán. Đồng thời trong chương I, đề tài cũng tổng hợp mô hình phát triển thị trường chứng khoán phái sinh của các nước Hàn Quốc, Đài Loan, những thị trường mới nổi trong việc xây dựng và phát triển chứng khoán phái sinh chỉ số trên phương diện đánh giá số lượng sản phẩm, giá trị giao dịch và tốc độ tăng trưởng của thị trường. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thiết kế sản phẩm phái sinh phù hợp, cơ sở pháp lý và cơ sở hạ tầng để có thể tổ chức được thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong chương II, đề tài đã nêu thực trạng hoạt động giao dịch mang tính tự phát dưới dạng mô phỏng tương tự như giao dịch phái sinh nhưng được biến tướng về pháp lý dưới dạng hợp đồng, hợp tác đầu tư… từ đó đánh giá nhu cầu và khả năng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh mà trước mắt là sản phẩm hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trên chỉ số chứng khoán.

Đề tài đã đưa ra đề xuất tổng quan về mô hình tổ chức thị trường tập trung đối với chứng khoán phái sinh cũng như dự kiến về cơ chế giao dịch và thanh toán cho các sản phẩm phái sinh, trước mắt là hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn từ chỉ số chứng khoán và mô hình giám sát hoạt động của thị trường này. Các cơ chế đề xuất tương đối cụ thể và phù hợp.

Đề tài đã đưa ra các giải pháp và đề xuất đưa mô hình vào thực tiễn bao gồm các giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán cơ sở, xây dựng khung pháp lý, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống chỉ số cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ và phổ biến, đào tạo, tập huấn cho công chúng đầu tư.

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

1.1.

Công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán

1.1.1.

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

1.1.2.

Hợp đồng tương lai và chỉ số chứng khoán

1.1.3.

Hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán

1.2.

Tổ chức giao dịch các công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán trên sàn GDCK

1.2.1.

Mô hình tổ chức của SGDCK phái sinh

1.2.2.

Cơ chế giao dịch công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán phái sinh

1.2.3.

Cơ chế thanh toán bù trừ

1.2.4.

Cơ chế thông bố thông tin

1.3.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển công cụ phái sinh từ chỉ số chứng khoán

1.3.1.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc

1.3.2.

Kinh nghiệm của Đài Loan

1.3.3.

Nguyên nhân thành công của Hàn Quốc, Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐIỆU KIỆN TIỀN ĐỀ CHO PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

2.1.

Thực trạng TTCK Việt Nam và nhu cầu giao dịch các CKPS

2.1.1.

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam  từ năm 2000 đến nay

2.1.2.

Nhu cầu xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh

2.2

Thực trạng giao dịch các công cụ phái sinh hàng hóa, tiền tệ

2.2.1.

Phái sinh hàng hóa

2.2.2.

Phái sinh tiền tệ

2.3

Tình hình giao dịch các công cụ phái sinh  chứng khoán

2.4.

Các điều kiện tiền đề để phát triển công cụ phái sinh trên chỉ số chứng khoán

2.4.1.

Nhu cầu phòng vệ đối với các chứng khoán phái sinh

2.4.2.

Chủ trương của Chính phủ về phát triển TTCKPS

2.4.3.

Điều kiện đối với thị trường chứng khoán cơ sở

2.4.4.

Quy định pháp lý hiện hành  về CKPS

2.4.5.

Hạ tầng công nghệ cho vận hành TTCKPS

2.4.6.

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường

2.4.7.

Đánh giá khả năng phát triển đối với HĐTL/HĐQC trên chỉ số chứng khoán tại Việt Nam

CHƯƠNG III.

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CƠ CHẾ  GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN TRÊN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

3.1.

Đề xuất mô hình và cơ chế gaio dịch HĐTL,HĐQC trên chỉ số chứng khoán tại Việt Nam

3.1.1.

Mô hình thị trường tập chung cho giao dịch CKPS trên chỉ số chứng khoán

3.1.2.

Khung pháp lý cho xây dựng và giao dịch CKPS trên chỉ số chứng khoán

3.1.3.

Cơ chế giao dịch của CKPS trên chỉ số chứng khoán

3.1.4.

Mô hình thành viên

3.1.5.

Mô hình thanh toán

3.1.6.

Mô hình giám sát

3.2.

Giải pháp nhằm đưa mô hình và cơ chế giao dịch HĐTL,HĐQC trên chỉ số chứng khoán tại Việt Nam theo đề xuất váo thực tiễn

3.2.1.

Phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán cơ sở

3.2.2.

Xây dựng khung pháp lý cho TTCKPS

3.2.3.

Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ cho TTCKPS

3.2.4.

Xây dựng hệ thống chỉ số cơ sở

3.2.5.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cho TTCKPS

3.2.6.

Phổ biến đào tạo và tập huấn cho công chúng đầu tư

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.11
Chủ biên: TS. Nguyễn Sơn
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Niên giám thống kê 2001
Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: khám phá những kho báu lợi nhuận của TTCK
Niên giám thống kê 99
Hướng dẫn soạn thảo văn bản giao dịch trên TTCK và những quy định mới nhất cần quan tâm
Đề tài “Giả pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155989
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng