Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài "Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán thay thế Luật Chứng khoán năm 2006”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huệ

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Mã đề tài: UB.13.10

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 03 chương:

Chương I: Đánh giá Luật Chứng khoán năm 2006

Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng luật chứng khoán

Chương II: Quan điểm, định hướng xây dựng Luật Chứng khoán thay thế luật chứng khoán năm 2006

Đóng góp của đề tài:

Đề tài đánh giá chi tiết, cụ thể luật chứng khoán trên nhiều giác độ như: kết quả thực hiện, sự tương thích với các luật khác có liên quan, sự phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế… qua đó đề tài đã chỉ ra được những hạn chế trong quá trình thực hiện luật chứng khoán, nguyên nhân chính của các hạn chế đó là chìa khóa để xây dựng hướng giải quyết những tồn tại của hệ thống pháp luật về chứng khoán.

Đề tài khảo sát công phu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng luật chứng khoán như (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Úc, Indonexia) trên các tiêu chí: mô hình xây dựng luật, hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; phạm vi ủy quyền của cơ quan hành pháp, phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình; đặc biệt là so sánh ba cách tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng luật chứng khoán và cách tiếp cận chiến lược; cách tiếp cận dựa trên mô hình; cách tiếp cận vận hành. Từ đó rút ra kinh nghiệm của các nước trong công tác xây dựng luật chứng khoán cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi.

Đề tài đã đưa ra định hướng xây dựng luật chứng khoán thế hệ 2 dựa trên chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 và đánh giá được những cơ hội và thách thức với quá trình xây dựng Luật chứng khoán như:

+ Vận dụng cách tiếp cận chiến lược trong xây dựng Luật chứng khoán thay thế là khả thi hơn cả.

+ Luật cần được xây dựng theo luật khung

Đề tài đã nêu lên được 7 nội dung chính cần điều chỉnh bởi Luật chứng khoán đã có tính khả thi về phạm vi và đối tượng, các sản phẩm chứng khoán, chào bán chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán…

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

1

Tính cấp thiết của Đề tài

2

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

3

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

4

Phạm vị nghiên cứu

5

Phương pháp nghiên cứu và trình tự tiến hành nghiên cứu

CHƯƠNG I

ĐÁNH GIA LUẬT CHỨNG KHOÁN

1

Đánh giá tổng quan thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán

1.1.

Kết quả thực hiện LCK

1.2.

Tác động tích cực của việc thực hiện LCK đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán

2.

Đánh giá sự tương thích giữa LCK và các văn bản luật khác có liên quan

3.

Đánh gía sự phù hợp của LCK với các Điều ước, Cam kết Quốc tế mà Việt nam làm thành viện

3.1.

Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán của Việt nam

3.2.

LCK xây dựng phù hợp với  các cam kết Quốc tế

4.

Hạn chế trong quá trình thực hiện LCK và văn bản hướng dẫn

5.

Nguyên nhân của các hạn chế

CHƯƠNG II

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG

1.

Kinh nghiệm xây dựng luật chứng khoán của các nước

1.1.

Về mô hình xây dựng  LCK

1.2.

Về hệ thống pháp luật về chứng khoán

2.

Các cáh tiếp cận khác nhau được sử dụng trong việc xây dựng LCK

3.

Các lưu ý khi học kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng LCK ở Việt nam

CHƯƠNG III

QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LUẠT CHỨNG KHOÁN THAY THẾ LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM 2006

1.

Quan điểm, định hướng xây dựng luật chứng khoan thay thế năm 2006

1.1.

Quan  điểm của Đảng về phát triển TTCK và hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt nam

2.

Cơ hội và thách thức đối với quá trình xây dựng LCK

2.1.

Cơ hội phát triển thị trường chứng khoán

2.2.

Thách thức đối với quá trình phát triển thị trường chứng khoán

3.

Định hướng xây dựng LCK thay thế LCK  năm 2006 và luật năm 2010 sủa đổi, bổ sung một số điều của LCK

3.1.

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xây dựng luật chứng khoán

3.2.

Về nguyên tắc xây dựng LCK

3.3.

Phương pháp nghiên cứu cần áp dụng khi xây dwungj LCK thay thế LCK hiện hành

4.

Các nội dung chính cần điều chỉnh bởi LCK

4.1.

Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật chứng khoán

4.2.

Các Sản phẩm chứng khoán

4.3.

Chào bán chứng khoán

4.4.

Thị trường giao dịch chứng khoán

4.5.

Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

4.6.

Vê CTCK, Công ty quản lý quỹ

4.7.

Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.10
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Huệ
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Tổ chức hệ thống quản lý chứng khoán đăng ký tại TTGDCKHN”
Đề tài “Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty những gợi ý cho Việt Nam”
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Đề tài “Kế toán công cụ tài chính của thị trường chứng khoán Việt Nam ”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155891
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng