Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài "Lộ trình và giải pháp hội nhập Thị trường Chứng khoán Việt nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Chí Dũng

Đơn vị chủ trì:  Vụ Hợp tác quốc tế

Mã đề tài: UB.13.08

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về hội nhập thị trường chứng khoán

Chương II: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam tham gia hội nhập thị trường chứng khoán khu vực.

Chương III: Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập thị trường chứng khoán khu vực.

Đóng góp của đề tài

Đề tài đã nêu được những khái niệm cơ bản về hội nhập thị trường chứng khoán, trong đó đưa ra các mục tiêu, bước đi của quá trình hội nhập.

Đề tài đã đánh giá chi tiết và đầy đủ về thực trạng chứng khoán Việt Nam qua các tiêu chí như hệ thống văn bản pháp lý, qui mô, cấu trúc thị trường, các nhà đầu tư và định chế trung gian trên thị trường.

Nội dung đề tài đã đưa ra 5 yêu cầu cần thiết để triển khai quá trình hội nhập, bao gồm môi trường pháp lý, cơ sở nhà đầu tư có tổ chức, nguồn cung hàng hóa chất lượng, hệ thống trung gian tài chính và bộ máy quản lý thị trường.

Đề tài là sự tổng hợp tương đối khái quát về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán, xét về khía cạnh trong cơ quan quản lý nhà nước với nhiều nội dung hấp dẫn, cô đọng và khái quát, nhất là về các mô hình hội nhập trên cơ sở song phương, trong khuôn khổ các sáng kiến của khu vực và các hiệp định tự do hóa thương mại và dịch vụ.

Đề tài đã mô tả cụ thể quá trình hội nhập thị trường chứng khoán và đánh giá tác động của quá trình đó tới thị trường chứng khoán Việt Nam về các mặt chính sách, tổ chức hoạt động giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán, dòng vốn đầu tư gián tiếp hay tính minh bạch trên thị trường.

Dựa trên những kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đề tài đã đưa ra lộ trình hội nhập và các giải pháp như: chính sách và kế hoạch hành động để có thể hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán khu vực ASEAN.

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỘI NHẬP TTCK

1.1.

Tổng quan về hội nhập TTCK

1.1.1.

Các khái niệm và phương thức tiếp cận phổ biến về hội nhập TTCK

1.1.2.

Mối quan hệ giữa hội nhập TTCK và phát triển TTCK

1.1.3.

Nguyên nhân và xu hướng hội nhập TTCK

1.2.

Các mô hình hội nhập TTCK phổ biến và bài học kinh nghiệm cho Việt  Nam

1.2.1.

Hội nhập TTCK giữa các quốc gia trên cơ sở thỏa thuận song phương

1.2.2.

Hội nhập TTCK trong khuôn khổ các sáng kiến chung của khu vực

1.2.3.

Hội nhập TTCK trong khuôn khổ các hiệp định tự do hóa thương mại và dịch vụ

1.2.4.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THAM GIA HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHU VỰC

2.1.

Thực trạng phát triển TTCK Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TTCK khu vực

2.1.1.

Thực trạng phát triển TTCK Việt Nam

2.1.2.

Quá trình TTCK Việt Nam tham gia hội nhập TTCK khu vực

2.1.3.

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của TTCK trong bối cảnh hội nhập TTCK khu vực

2.2.

Đánh giá tác động của hội nhập TTCK đối với sự phát triển của TTCK

2.2.1.

Tác động đối với hệ thống chính sách phát triển và quản lý TTCK theo hướng hội nhập TTCK khu vực

2.2.2.

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giao dịch trên TTCK

2.2.3.

Tăng cường năng lực cho hệ thống nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán trong nước

2.2.4.

Gia tăng đáng kể dòng vốn đầu tư gián tiếp trên TTCK

2.2.5.

Tăng cường minh bạch, quản trị công ty, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHU VỰC

3.1.

Quan điểm, định hướng, phạm vi và điều kiện tham gia hội nhập TTCK khu vực của TTCK Việt Nam

3.1.1.

Quan điểm và định hướng hội nhập

3.1.2.

Phạm vi và điều kiện hội nhập

3.2.

Các giải pháp về thể chế, chinh sách

3.2.1.

Xây dựng  chiến lược và lộ trình hội nhập

3.2.2.

Dự báo tác động và đề xuất giải pháp chính sách thúc đẩy TTCK tham gia hội nhập

3.3.

Các giải pháp triển khai thực hiện

3.3.1.

Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý

3.3.2.

Củng cố hình ảnh của thị trường trong nước

3.3.3.

Tăng cườn tuyên truyền đào tạo

3.3.4.

Tích cực tham gia cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin, hợp tác trong quản lý giữa các cơ quan quản lý TTCK trên thế giới

3.3.5.

Xây dựng kế hoạch hành động để triển khai nhiệm vụ đặt ra trong lộ trình hội nhập trong khu vực

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.08
Chủ biên: ThS. Vũ Chí Dũng
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty - Những gợi ý cho VN
Đề tài “Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn
Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán VN
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo về thị trường chứng...
Những giải pháp tài chính nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9159535
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng