Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện mô hình hoạt động công ty Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Phú Cường

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý Kinh doanh chứng khoán

Mã đề tài: UB.13.02

Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Cơ sở lý luận về mô hình hoạt động công ty chứng khoán.

Chương II: Thông lệ quốc tế về mô hình Công ty chứng khoán và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương III: Hoàn thiện mô hình hoạt động Công ty chứng khoán Việt Nam

Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã phân tích rõ thực trạng, nêu lên hạn chế và các nguyên nhân hạn chế trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thị trường mở cửa đến năm 2013, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, từ đó định vị vị trí của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực. Những nhận định của đề tài về thực trạng thị trường chứng khoán trong thời điểm khó khăn hiện nay, và để theo kịp tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của các sáng kiến, đổi mới tài chính, cũng như tiềm năng phát triển to lớn của thị trường trong tương lai.

Đề tài này đã nhận diện được những đặc tính của khối các công ty chứng khoán Việt Nam, chỉ ra được những nguyên nhân chủ yếu khiến các công ty chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua. Đó là, (1)Tiềm lực vốn yếu; (2) Khả năng thu hút vốn hạn chế; (3) Không đa dạng hóa và chuyên môn hóa trong cung cấp dịch vụ; (4) Chịu chi phí quản lý cao và cào bằng; (5) Năng lực tổ chức và trình độ chuyên môn còn hạn chế.

- Dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn, đề tài đã đưa ra định hướng hoàn thiện mô hình hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, cả cơ quan quản lý và khối các công ty chứng khoán đều phải có những thay đổi trong cách tiếp cận của mình như: (1) Xây dựng nền tảng cần thiết để chuyển từ quản lý trên cơ sở tổ chức sang quản lý trên cơ sở chức năng có tính đến yếu tố sản phẩm và nhà đầu tư; (2) Từng bước chủ động xây dựng các công ty chứng khoán lớn, hỗ trợ phát triển chúng thành các ngân hàng đầu tư thực hiện đầy đủ các chức năng ở cả hai phía “bên bán” và “bên mua” thông qua việc giới thiệu, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh cho khối các công ty chứng khoán, xây dựng cơ sở tổ chức trung gian nòng cốt, vững mạnh cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán trong tương lai; (3)Tạo hành lang pháp lý cho việc ra đời của các công ty chứng khoán tổng hợp, chuyên doanh, công ty chứng khoán thứ cấp.

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ KINH NGHIÊM QUỐC TẾ  VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán và công ty chứng khoán

1.1.1.

Thị trường chứng khoán

1.1.1.1.

Chức năng cụ thể của thị trường chứng khoán

1.1.1.2.

Cấp độ của thị trường chứng khoán

1.1.2.

Công ty chứng khoán

1.1.3.

Các mô hình hoạt động phổ biến của các công ty chứng khoán

1.2.

Một số kinh nghiệm quốc tế về mô hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán

1.2.1.

Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Hoa Kỳ

1.2.2.

Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Hàn Quốc

1.2.3.

Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Đài Loan

1.2.4.

Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Trung Quốc

1.2.5.

Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Thái Lan

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Khung pháp lý điều chỉnh tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

2.1.2.

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Việt Nam  giai đoạn 2006 đến nay

2.1.2.1.

Haotj động của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.2.

Tổ chức và  hoạt động công ty chứng khoán

CHƯƠNG III

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Đề xuất hoàn thiện mô hình haotj động công ty chứng khoán Việt Nam

3.1.1.

Định hướng về mục tiêu hoàn thiện mô hình hoạt động công thy chứng khoán Việt Nam

3.1.2.

Đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thiện mô hình hoạt động công ty chứng  khoán Việt  Nam

3.1.2.1.

Dưới giác độ cơ quan quản lý

3.1.2.2.

Dưới giác độ cá thể doanh nghiệp

3.2.

Đề xuất lộ trình triển khai các giải pháp

3.3.

Đề xuất một số nội dung sửa đổi khuôn khổ quản lý hiện hành

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.02
Chủ biên: ThS. Hoàng Phú Cường
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Sử dụng Crystal Repors XI
Đề tài: “Quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Phương pháp luận quản lý rủi ro đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9159601
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng