Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Tái cấu trúc Thị trường Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Nguyễn Thành Long

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư Chứng khoán

Mã Đề tài: UB.13.01

Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Chương II: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam (2000-2012)

Chương III: Lộ trình và giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã trình bày tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc hệ thống tài chính, đi sâu vào việc hệ thống hóa các nghiên cứu và thực tiễn về tái cấu trúc thị trường chứng khoán trên thế giới. Đây là phần viết công phu, có hàm lượng khoa học, tổng quát được các nghiên cứu quan trọng và chủ yếu nhất trên thế giới về tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Đề tài đã làm rõ các mảng cốt yếu của thị trường chứng khoán cần tái cấu trúc là tái cấu trúc dựa trên hàng hóa, tái cấu trúc dựa trên sự phát triển của hệ thống các nhà đầu tư tổ chức, tái cấu trúc các định chế trung gian của thị trường tài chính và tái cấu trúc thể chế thị trường.

Đề tài có rất nhiều nội dung mới và quan trọng về tái cấu trúc được nghiên cứu như: nội dung quan trọng về việc tài cấu trúc thị trường chứng khoán là tài cấu trúc nhà đầu tư tổ chức, làm rõ mối quan hệ nhà đầu tư tổ chức với sự phát triển thị trường chứng khoán về qui mô, về tính thanh khoản, về thị trường trái phiếu chính phủ…

Đề tài đánh giá đúng thực trạng thị trường chứng khoán 12 năm qua (2000-2012), trên tất cả các mặt hoạt động cụ thể như: cơ sở hàng hóa, thị trường trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cơ sở nhà đầu tư, hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán… trên cả hai phương diện mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân. Nhận diện rõ thực trạng, vận dụng lý thuyết và áp dụng kinh nghiệm thế giới sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề tài đã đề xuất những nội dung cụ thể tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt nam. Mỗi nội dung đều có mục tiêu cụ thể và có giải pháp, biện pháp cụ thể cho từng mục tiêu. Đây là đóng góp thực tiễn của đề tài, các giải pháp có tính khả thi và thiết thực.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc thị trường chứng khoán

I.

Tổng quan nghiên cứu về cấu trúc hệ thống tài chính

1.

Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa tài chính với nền kinh tế thực 

2.

Cấu trúc tài chính và các quan điểm về cấu trúc tài chính tối ưu

II.

Tổng quan nghiên cứu và thực tiễn về tái cơ cấu thị trường chứng khoán trên thế giới

1.

Tái cấu trúc dựa trên hàng hóa

2.

Tái cấu trúc dựa trên sự phát triển của hệ thống các nhà đầu tư tổ chức

3.

Tái cấu trúc các định chế trung gian của thị trường tài chính

4.

Tái cấu trúc thể chế thị trường

III.

Kinh nghiệm các nước trong việc tái cấu trúc thị trường tài chính

1.

Tái cấu trúc công ty chứng khoán – kinh nghiệm của Trung quốc

2.

Hoàn thiện quy định pháp lý – kinh nghiệm của Mỹ

 

Tốm tắt chương 1

CHƯƠNG II.

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2000 - 2012

I.

Tình hình hoạt động chung của TTCK Việt Nam

1

Tình hình hoạt động

2

Quá trình xây dựng và thực thi hệ thống pháp lý

3

Đánh giá chung

II.

Đánh giá hoạt động trên các mặt cụ thể

1.

Đánh giá cơ sở hàng hóa

2.

Đánh giá thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp

3.

Đánh giá cơ sở nhà đầu tư

4.

Đánh giá hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.

Đánh giá hoạt động của các SGDCK, Trung tâm lưu ký

6.

Đánh giá về chính sách thuế đối với TTCK

 

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG III.

Lộ trình và giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

I.

Thuận lợi và thách thức đối với sự phát triển TTCK và định hướng phát triển trong thời gian tới

1.

Thuận lợi, thách thức

2.

Định hướng phát triển TTCK đến năm 2020

II.

Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo của việc tái cấu trúc TTCK

1.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc TTCK

2.

Quan điểm chỉ đạo của việc tái cấu trúc TTCK

III.

Nội dung tái cấu trúc thị trường chứng khoán

1.

Tái cấu trúc cơ sở hàng hóa

2.

Tái cấu trúc thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp

3.

Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

4

Tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.

Tái cấu trúc SGDCK, thị trường chứng khoán

6.

Tái cấu trúc hệ thống lưu ký, đăng ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán

IV.

Đánh giá sơ bộ và phương hướng thực hiện giai đoạn tiếp theo

1.

Đánh giá công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán 2012-2013

2.

Phương hướng thực hiện giai đoạn tiếp theo

 

Tóm tắt chương 3

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.01
Chủ biên: TSKH. Nguyễn Thành Long
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống máy tính tại Trung tâm GDCK
Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần góp phần thúc đẩy sự phát triển TTCK Việt Nam
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Cẩm nang thuật ngữ thị trường chứng khoán Anh - Việt
Đề tài “Chuyển đổi mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán sang hình thức doanh...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (16/03/2020-10:16)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2020 (19/02/2020-14:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9556332
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng