Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên thị trường Chứng khoán Phái sinh tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thanh Ngà

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Mã Đề tài: UB.14.08

Tính cấp thiết của đề tài:

Sau hơn 14 năm phát triển, TTCK ViệtNamngày càng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của mình. Đã đến lúc TTCK ViệtNamcần cho ra đời những sản phẩm và công cụ mới, nhằm tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của TTCK. Hiện nay, chưa có văn bản pháp lý nào điều chỉnh hoạt động của TTCK phái sinh. Tuy nhiên, trên thực tế đã xuất hiện các loại chứng khoán phái sinh và giao dịch chứng khoán phái sinh mà chủ yếu là các Hợp đồng quyền chọn dựa trên chỉ số cổ phiếu, hợp đồng tương lai từ đó đã xuất hiện nhiều tranh chấp trong hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh. Sự ra đời của TTCK phái sinh là tất yếu và được coi là công cụ phòng vệ rủi ro và đầu tư sinh lời. Trong bối cảnh đó, đặt ra vấn đề làm thế nào để tạo hành lang pháp lý chính thức cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân mong muốn được giao dịch các chứng khoán phái sinh? Cơ sở pháp lý nào để phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh? Để giúp thị trường vận hành theo đúng quy luật của nó, hạn chế những xung đột về lợi ích giữa các chủ thể thì việc giải quyết hiệu quả các tranh chấp sẽ giúp xóa bỏ những mâu thuẫn, mang lại sự bình ổn cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Giải quyết tranh chấp là yêu cầu bắt buộc của quản lý nhà nước đối với TTCK phái sinh nhằm khắc phục những khuyết tật của thị trường. Một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là yếu tố thiết yếu để có một TTCK minh bạch, thực sự phát huy được vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường.

Thực tế các nước đã đưa ra các quy định về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh nhằm hạn chế các rủi ro tiềm ẩn của thị trường này, đảm bảo các giao dịch được công bằng, minh bạch bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia hợp đồng, giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư.

Do đó, việc nghiên cứu pháp luật về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh ở Việt Nam hiện nay là rất quan trọng, nó sẽ góp phần vào việc xây dựng  cơ sở pháp lý toàn diện và đầy đủ về giải quyết tranh chấp phát sinh  đảm bảo sự phát triển ổn định và lành mạnh của TTCK nói chung.

 

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu kinh nghiệm và bài học về xây dựng các quy định và thực tiễn giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh một số nước trên thế giới, nghiên cứu và đánh giá thực tiễn khách quan về hoạt động của các chủ thể trên TTCK phái sinh ở Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng tranh chấp giải quyết trên thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện quy định và cơ chế về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh tại Việt Nam, cũng như làm rõ vai trò của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh.

Nội dung đề tài

Chương I: Những vấn đề chung về tranh chấp trên TTCK phái sinh và  giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh.

Chương II: Kinh nghiệm các nước và thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh.

Chương III: Xây dựng và hoàn thiện quy định về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh tại ViệtNam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRÊN TTCK PHÁI SINH

1.1

Khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp trên TTCK phái sinh

1.1.1.

Khái niệm chứng khoán phái sinh

1.1.2.

Khái niệm tranh chấp, giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh

1.1.3.

Đặc điểm tranh chấp trên TTCK phái sinh

1.2.

Nguyên tắc, vai trò của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh

1.2.1.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh

1.2.2.

Vai trò của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán phái sinh:

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

2.1.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh một số quốc gia trên thế giới

2.1.1.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của Hàn Quốc

2.1.1.1.

Yêu cầu giải quyết tranh chấp

2.1.1.2.

Chấm dứt, từ bỏ tranh chấp trước khi chuyển tới Hội đồng

2.1.1.3.

Giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng

2.1.1.4.

Các biện pháp bảo đảm phán quyết giải quyết tranh chấp

2.1.2.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của Thái Lan

2.1.3.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của Nhật Bản

2.1.4.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của Ucraina

2.1.5.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của Singapore    

2.1.6.

Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh của một số quốc gia khác

2.1.6.1.

Cộng hòa Pháp

2.1.6.2.

Cộng hòa Ba Lan

2.1.6.3.

Trung Quốc

2.2.

Đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh tại Việt Nam

2.2.1.

Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán phái sinh tại ViệtNam

2.2.2.

. Cơ sở pháp lý của việc giải quyết tranh chấp trên TTCKPS tại ViệtNam

2.2.2.1.

Các quy định pháp luật chung về giải quyết tranh chấp

2.2.2.2.

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

2.2.3.

Thực trạng về phương thức giải quyết tranh chấp

2.2.3.1.

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng.

2.2.3.2.

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

2.2.3.3.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

2.2.3.4.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án

2.3.

Các biện pháp đảm bảo thi hành pháp quyết giải quyết tranh chấp

2.3.1.

Bawor đảm phán quyết giải quyết tranh chấp qua cơ chế thương lượng

2.3.2.

Bảo đảm thực thi kết quả hào giải thành công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

2.3.3.

Bảo đảm thực thi phán quyết của Trọng tài

2.3.4.

Biện pháp bảo đảm thi hành giải quyết tranh chấp của tòa án

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM

3.1.

Yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp trên TTCK phái sinh

3.2.

Định hướng và giải pháp hoàn thiện quy định về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

3.2.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giải quyết tranh chấp

3.2.2.

Xây dựng khung pháp lý cho TTCKPS

3.2.3.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thông qua việc áp dụng pháp luật đầy đủ và chính xác

3.2.4.

Nâng cao trình độ của NĐT về pháp luật giải quyết tranh chấp trên TTCKPS

3.2.5.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định khác có liên quan

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn: Thư viện,SRTC)

Mã sách: UB.14.08
Chủ biên: ThS. Bùi Thanh Ngà
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Xây dựng cơ chế xử lý đỗ vỡ của công ty chứng khoán tại Việt Nam”
Xây dựng mô hình hệ thống quản lý cho TTCK TP. HCM
Đề tài “Đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý công chức để cải cách chế...
Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán
Đề tài “Những vấn đề cơ bản trong việc hình thành và phát triển công ty chứng khoán Việt...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155888
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng