Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giao dịch bán khống- đánh giá tác động và khuyến nghị cơ chế quản lý rủi ro đối với giao dịch bán khống trên thị trường Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Thanh Bình

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.14.06

Tính cấp thiết của đề tài:

Bán khống hiểu một cách cơ bản nhất đó là việc bán chứng khoán khi người bán không sở hữu chứng khoán đó tại thời điểm bán. Người bán sẽ kiếm lợi nhuận khi bán chứng khoán với giá cao và mua lại chứng khoán đó trong tương lai với giá thấp hơn. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc cho phép thực hiện hay không thực hiện bán khống, song không thể phủ nhận một thực tế là bán khống thường đóng vai trò quan trọng trên thị trường trong việc tạo ra nhiều cơ hội đầu tư (đầu tư giá xuống), giúp điều chỉnh giá cổ phiếu, giảm thiểu khả năng xảy ra bong bóng trên thị trường, tăng thanh khoản thị trường, điều chỉnh hoạt động mang tính mạo hiểm và ngăn thao túng đẩy giá thị trường lên cao. Theo con số thống kê không đầy đủ, hiện nay 95% các thị trường phát triển và 31% thị trường các nước đang phát triển cho phép thực hiện giao dịch bán khống chứng khoán. (con số này là 64% và 10% so với cách đây 10 năm). Điều này cho thấy số nước cho phép thực hiện nghiệp vụ này ngày càng gia tăng. Giá trị vốn hóa thị trường ở những nước cho phép bán khống cũng gia tăng qua các năm và có quy mô lớn gấp nhiều lần so với những nước không cho phép bán khống, chiếm trên 90% tổng giá trị vốn hóa thị trường của các nước trên thế giới. Do đó, không thể phủ nhận sự tác động của việc cho phép bán khống với sự gia tăng quy mô, tính thanh khoản và sự phát triển của TTCK thế giới.

Ngay từ Luật Chứng khoán số 70, chúng ta đã ghi nhận và bỏ ngỏ khả năng sẽ triển khai trong tương lai giao dịch bán khống “theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Bộ Tài chính vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này, mà lý do cơ bản nhất là chúng ta chưa có đầy đủ các cơ chế hữu hiệu để kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra do bán khống (đặc biệt là rủi ro thanh toán khi bên vay chứng khoán không thể hoàn trả chứng khoán đúng hạn), rủi ro gây bất ổn thị trường, cũng như chưa có cơ chế để có thể cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán một cách bài bản và hiệu quả.

Chính vì vậy, nghiên cứu toàn diện vấn đề này để có thể đáp ứng nhu cầu không thể né tránh của thực tiễn thị trường, chủ động trong quản lý và điều hành, góp phần đưa thị trường phát triển đúng hướng, kiểm soát tốt rủi ro và phù hợp với thông lệ quốc tế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về bán khống và các vấn đề xung quanh nghiệp vụ bán khống;

- Đánh giá thực trạng về bán khống chứng khoán tại Việt Nam từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành đến hiện nay bao gồm cả quy định pháp lý về bán khống;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý quy định về bán khống theo tinh thần của Luật Chứng khoán số 70 và các đề án, dự thảo đề án phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020;

- Mục tiêu ngắn hạn là bổ sung quy định về bán khống vào dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt.

Nội dung đề tài:

Chương I: Khái quát chung về “bán khống”.

Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về bán khống và những bài học rút ra đối với Việt Nam.

Chương III: Một số kiến nghị về khung pháp lý cho thị trường Việt Nam (các sản phẩm chứng khoán phái sinh, sản phẩm When Issued).

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN KHỐNG

1.1.

Khái niệm về bán khống

1.2.

Lịch sử phát triển của hoạt động bán khống

1.3.

Phân loại bán khống

1.3.1.

Naked short selling – Bán khống không có đảm bảo

1.3.2.

Covered short selling – Bán khống có đảm bảo

1.4.

Mục đích, lợi ích và hạn chế của bán khống

1.4.1

Đầu cơ (Speculating)

1.4.2.

Phòng ngừa rủi ro (Hedging)

1.4.3.

Phục vụ cho việc mua bán song hành (arbitraging)

1.4.4.

Hỗ trợ hoạt động tạo lập thị trường (market making support)

1.4.5.

Những lợi ích của việc bán khống

1.4.6.

Những hạn chế của việc bán khống

1.5.

Đối tượng thực hiện bán khống

1.5.1.

Nhà đầu cơ (Speculator)

1.5.2.

Nhà tạo lập thị trường (Market maker)

1.5.3.

Quỹ rủi ro (Hedge fund)

1.5.4.

Các chủ thể khác (Others)

1.6.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động bán khống

1.6.1.

Quyền, nghĩa vụ và rủi ro của người đi vay

1.6.2.

Quyền, nghĩa vụ và rủi ro của người cho vay

1.7.

Cách thức triển khai giao dịch bán khống

1.7.1.

Giới hạn của việc bán khống

1.7.2.

Giới hạn nhà đầu tư tham gia bán khống

1.7.3.

Giới hạn loại chứng khoán được sử dụng để bán khống

1.7.4.

Sử dụng luật up-tick để kiểm soát bán khống

1.7.5.

Quy trình thực hiện giao dịch bán khống

1.8.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch bán khống

1.8.1.

Cơ chế vay mượn chứng khoán

1.8.2.

Tìm kiếm đối tác

1.8.3.

Phí và tài khoản ký quỹ

1.8.4.

Thông tin

1.9.

Vấn đề quản lý rủi ro đối với bán khống

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH BÁN KHỐNG VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI GIAO DỊCH BÁN KHỐNG

2.1.

Các quan điểm quản lý đối với bán khống trên thế giới hiện nay

2.1.1.

Cấm bán khống

2.1.2.1.

Chỉ cho phép bán khống có bảo đảm

2.1.2.2.

Quy định về loại chứng khoán được phép bán khống

2.1.2.3.

Kiểm soát giao dịch

2.1.2.4.

Báo cáo và công bố thông tin

2.2.

Kinh nghiệm về chính sách quản lý rủi ro đối với giao dịch bán khống trên các TTCK thế giới

2.2.1.

Kinh nghiệm của TTCK Thái Lan nhìn từ góc độ của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997

2.2.2.

Kinh nghiệm của TTCK Hong Kong

2.2.3.

Kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Mỹ

2.2.3.1.

Tình hình chung

2.2.3.2.

Bán khống chỉ số S&P500

2.2.3.3.

Bán khống không có đảm bảo

2.2.3.4.

Các quy tắc trong bán khống của TTCK Mỹ

2.2.4.

Kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Hàn Quốc

2.2.4.1.

Tình hình chung

2.2.4.2.

Giới hạn về bán khống theo quy định của Hàn Quốc

2.2.4.3.

Hạn chế về giá trong bán khống

2.2.4.4.

Hạn chế đối với việc đặt giá bao gồm bán khống có đảm bảo

2.2.4.5.

Bán khống không có đảm bảo

2.2.4.6.

Sửa đổi quy định về bán khống của KRX

2.2.4.7.

Ngắt mạch trong thị trường( circuit breakers)

2.3.

Bài học rút ra đối với Việt Nam

2.3.1.

Rủi ro chung của bán khống đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế 

2.3.2.

Rủi ro của bán khống đối với các nền kinh tế mới nổi và ảnh hưởng của nó đối với TTCK ViệtNamkhi giả thiết triển khai áp dụng bán khống 

2.3.3.

Lợi ích của bán khống nếu cho phép tại ViệtNam

CHƯƠNG III.

NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH BÁN KHỐNG TRÊN TTCK VIỆT NAM                                                                                            

3.1.

Thực trạng TTCK và các nhu cầu đối với việc triển khai hoạt động bán khống

3.1.1.

Thực trạng TTCK ViệtNamvà yêu cầu phải phát triển trong quá trình hội nhập

3.1.2.

TTCK ViệtNamcó hay không hoạt động “bán khống” chứng khoán..

3.1.3.

Nhu cầu triển khai hoạt động bán khống chứng khoán tại TTCK ViệtNam

3.2.

Các kiến nghị về chính sách cụ thể

3.2.1.

Lộ trình thực hiện

3.2.2.

Các yêu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý và xây dựng các biện pháp kiểm soát giao dịch

3.2.2.1.

Yêu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý

3.2.2.2.

Các biện pháp kiểm soát giao dịch

3.2.3.

Thành lập cơ chế vay và cho vay chứng khoán

3.2.3.1.

Đối tượng tham gia

3.2.3.2.

Vai trò của Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK)

3.2.3.3.

Điều kiện về chứng khoán vay/cho vay

3.2.3.4.

Tài sản thế chấp

3.2.3.5.

Quy trình giao dịch vay/cho vay chứng khoán

3.2.3.6.

Nguyên tắc hoàn trả khoản vay

3.2.3.7.

Xử lý các quyền lợi phát sinh liên quan

3.2.4

Quy trình bán khống

3.2.5.

Các biện pháp hỗ trợ khác

3.2.5.1.

Thành lập các nhà tạo lập thị trường

3.2.5.2.

Nâng cấp hệ thống giao dịch và đội ngũ nhân sự của các công ty chứng khoán

3.2.5.3.

Nâng cao trình độ của nhà đầu tư

3.2.5.4.

Thiết lập trang web cung cấp thông tin về bán khống

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn: Thư viện,SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.14.06
Chủ biên: TS. Tạ Thanh Bình
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Bí quyết đầu tư trên thị trường chứng khoán VN
Những yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống giao dịch tập trung cho chứng khoán các doanh nghiệp...
Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán...
Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu)
Nghiên cứu và áp dụng hoạt động giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734563
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng