Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị chủ trì:  Văn phòng UBCKNN.

Mã Đề tài: UB.14.05

Tính cấp thiết của đề tài:

Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của TTCK, kéo theo đó là yêu cầu đối với công tác quản lý của UBCKNN càng cao. Các quyết sách của UB phải vừa chủ động, linh hoạt và mau lẹ đồng thời cũng phải đảm bảo tính chính xác cao. Điều đặc biệt đây là một trong những thể chế bậc cao trong nền kinh tế thị trường do đó việc xây dựng niềm tin, uy tín và sự minh bạch phải được đặt lên hàng đầu. Hiện nay UBCKNN đã ban hành nhiều văn bản, chính sách hướng dẫn và tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát thị trường nhằm làm giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, rủi ro lại có thể phát sinh từ chính các hoạt động của UBCKNN như: hoạt động cấp phép, giám sát, thanh tra,…Để đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa những rủi ro có thể phát sinh từ chính những hoạt động của mình đòi hỏi UBCKNN phải sớm xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu giúp đảm bảo tính tính tuân thủ trong hoạt động của UBCK, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh từ trong chính những hoạt động này.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, đặc trưng của hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ để có kiến thức cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó làm cơ sở để xây dựng một mô hình KSNB phù hợp với tại UBCKNN;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng mô hình kiểm soát nội bộ và so sánh với thực tiễn tại UBCKNN để đưa ra mô hình phù hợp với UBCK;

- Đề xuất xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ tại UBCKNN và các phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình này tại UBCKNN.

Nội dung đề tài:

Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Chương II: Thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ tại UBCKNN.

Chương III: Giải pháp xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại UBCKNN.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

 

1.1.

 Rủi ro

1.1.1.

 Khái niệm về rủi ro

1.1.2.

 Sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro

1.2.

 Kiểm soát trong quản lý

1.2.1.

 Khái niệm và vai trò của kiểm soát trong quản lý

1.2.2.

 Các loại kiểm soát

1.3.

 Hệ thống kiểm soát nội bộ

1.3.1.

 Khái niệm về  kiểm soát nội bộ

1.3.2.

 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ

1.3.3.

 Mối quan hệ giữa mục tiêu KSNB, thành phần KSNB và tổ chức

1.3.4.

 Năm thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO

1.3.4.1

Môi trường kiểm soát

1.3.4.2.

 Đánh giá rủi ro

1.3.4.3.

 Hoạt động kiểm soát

1.3.4.4.

 Thông tin và trao đổi thông tin

1.3.4.5.

 Giám sát

1.4.

 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

1.4.1.

 Kinh nghiệm của Thái Lan

1.4.2.

 Kinh nghiệm của Hàn Quốc

1.4.3.

 Kinh nghiệm của Ngân hàng Nhà nước

1.5.

 Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

 

2.1.

 Tổng quát về các hoạt động của UBCK

2.2.

 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại UBCK

2.2.1

 Thực trạng về môi trường kiểm soát

2.2.2.

 Thực trạng về hệ thống trao đổi thông tin

2.2.3.

 Thực trạng về công tác đánh giá rủi ro

2.2.4.

 Thực trạng về hoạt  động kiểm soát

2.2.5.

 Thực trạng về hoạt động giám sát

2.3.

Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ tại UBCKNN

CHƯƠNG III.

 

3.1.

 Sự  cần thiết và phương hướng hoàn thiện hệ thống  kiểm soát nội  tại UBCKNN

3.1.1.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020

3.1.2.

Sự cần thiết của hệ thống  KSNB tại UBCKNN

3.2.

Các giải pháp hoàn thiện KSNB tại UBCKNN

3.2.1.

Thiết lập mục tiêu kiểm soát nội  bộ tại UBCKNN

3.2.2.

Các giải pháp về môi trường kiểm soát

3.2.3.

Các giải pháp về hệ thống đánh giá rủi ro

3.2.4.

Các giải pháp về hệ thống trao đổi thông tin

3.2.5.

Các giải pháp về hoạt động kiểm soát

3.2.6.

Các giải pháp về hoạt  động giám sát

3.3.

Kiến nghị

3.3.1.

Kiến nghị với Bộ Tài chính

3.3.2.

Kiến nghị với UBCKNN

3.3.2.1.

Áp dụng chuẩn mực thông lệ Quốc tế tốt về hệ thống KSNB

3.3.2.2.

Đề xuất mô hình kiểm soát nội bộ tại UBCKNN

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.14.05
Chủ biên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hỏi đáp về WTO
Luật doanh nghiệp vốn và quản lý trong công ty cổ phần
Niên giám thống kê 2006
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam”
Những đặc trưng cơ bản và các giải pháp phát triển TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155921
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng