Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Văn Tuấn

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội

Mã đề tài: CS.2004.02

LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 4 năm triển khai và đi vào hoạt động, Trung tâm GDCK Tp. HCM đã bước đầu ổn định, mở ra một kênh huy động vốn trung và dài hạn mới cực kỳ quan trọng cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, thị trường này mới chỉ đáp ứng cho các doanh nghiệp có vốn lớn, trên 10 tỷ đồng; trong khi hiện nay các DNV&N ở nước ta chiếm tỷ trọng tương đối lớn, khoảng 90%doanh nghiệp, đóng góp 25% GDP cho nền kinh tế. Nhưng thực tế các doanh nghiệp này rất khó khăn về vốn đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất. Việc sớm đưa ra Trung tâm giao dịch chứng khoán hà Nội vào hoạt động và sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này được tham gia vào thị trường chứng khoán, phần nào giải quyết được một số khó khăn của các doanh nghiệp này trong việc tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, tạo tính thanh khoản cho chứng khoán của các doanh nghiệp này.

Để Trung tâm GDCK Hà Nội hoạt động và phát triển theo đúng mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt, thì có nhiều việc phải làm, một trong những  công  việc quan trọng không thể thiếu được đó là “tạo cung”, “tạo hàng” cho Trung tâm GDCK Hà Nội. Trên thực tế, hiện nay chúng ta đang thực hiện một số giải pháp để thúc đẩy các doanh ngiệp tham gia niêm yết như tuyên truyền , phổ biến kiến thức  về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp, cũng như ưu đãi  về thuế, phí kiểm toán, phí công bố thông tin…. Cho doanh nghiệp. Nhưng tác động của các giải pháp này còn nhiều hạn chế, chưa thực sự mang lại kết quả  như mong muốn. Điều này có thể do sự hiểu biết của các doanh nghiệp về lợi ích  của việc niêm yết còn thấp; các chính sách, giải pháp còn chưa cụ thể; chưa tác động trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp để tạo điều kiện và thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia niêm yết.

 

Kết cấu  của  đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết cấu thành 2 chương

Chương I. Khái quát về niêm yết chứng khoán  trên Trung tâm GDCK Hà Nội.

Chương II. Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy DNV&N niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
1.1. Khái quát mô hình Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội
1.1.1. Mục tiêu xây dựng Trung tâm GDCK Hà nội trong tổng thể xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam
1.1.2. Những nét chính về mô hình Trung tâm Giao dịch chứng khoán Việt Nam
1.1.2.1. Chứng khoán giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
1.1.2.2. Cơ chế giao dịch và thanh toán bù trừ
1.1.3. Những điểm khác biệt giữa mô hình Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mô hình Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
1.2. Nhu cầu và khả năng niêm yết của khối DNV&N
1.2.1. Khái quát về khối DNV&N
1.2.1.1. Khái niệm về DNV&N
1.2.1.2. Đặc điểm và vai trò của DNV&N
1.2.1.3. Tình hình hoạt động của DNV&N
1.2.2. Nhu cầu niêm yết của khối DNV&N
1.2.2.1. Đánh giá tình hình niêm yết trên Trung tâm GDCK Tp.HCM trong thời gian qua
1.2.2.2. Đánh giá nhu cầu niêm yết của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2.3. Đánh giá nhận thức của doanh nghiệp khi tham gia niêm yết
1.2.2.4. Một số tồn tại, vướng mắc của các DNV&N khi tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội
CHƯƠNG II. THỰC TRANG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DNV&N NIÊM YẾT TRÊN TRUNG TÂM GDCK HÀ NỘI
2.1. Sự cần thiết phải thúc đẩy DNV&N tham gia thị trường chứng khoán
2.2. Đánh giá chính sách phát triển của DNV&N  của Nhà nước
2.2.1. Chính sách phát triển
2.2.2. Kết luận chung về tác động của các chính sách
2.3. Thực trạng giải pháp thúc đẩy DNV&N niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
2.4.1. Mặt tích cực
2.4.2. Những khó khăn tồn tại và những nguyên nhân
2.5. Các giải pháp thúc đẩy DNV&N niêm yết trên trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội
2.5.1.  Hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy cổ phần hóa DNNN gắn với việc đấu giá và niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội
2.5.2. Xay dựng và ban hành điều kiện, trình tự và thủ tục niêm yết tại Trung tâm GDCK Hà Nội
2.5.3. Ban hành chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
2.5.4. Ban hành cơ chế hỗ trợ về phí kiểm toán, tư vấn niêm yết  cho các doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn đầu
2.5.5. Tăng cường công tác tiếp cận, vận động doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán  Hà Nội
2.5.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo chứng khoán cho doanh nghiệp và công chúng
2.5.7. Hoàn thiện chế độ công bố thông tin đầy đủ đối với các công ty cổ phần nhằm tạo sự công bằng trong việc công bố thông tin
2.5.8. Hoàn thiện chính sách kế toán kiểm toán
2.6. Điều kiện thực hiện
2.6.1. Về phía Nhà nước
2.6.2. Về phía doanh nghiệp
  KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: CS.2004.02
Chủ biên: CN. Đỗ Văn Tuấn
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các công ty xuyên quốc gia: khả năng đặc trưng và những biểu hiện mới
Đề tài “Quỹ đầu tư tín thác bất động sản và khả năng áp dụng ở Việt Nam ”
Nhận diện vi phạm và hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán
Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán...
Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734597
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng