Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Thị trường trái phiếu công ty của một số nước Châu Á sau khủng hoảng và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề  tài: Phạm Thúy Lan

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: CS.2001.03

LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra  trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020, vốn được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Để có thể đưa đất nước ta  về cơ bản trở thành  một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, duy trì tốc độ tăng trường GDP bình quân hàng năm ở  mức cao, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn từ năm 2001-2020, Việt Nam cần có  một số vốn khoảng 500-550 tỷ đô la. Mặt khác, với chủ trương phát huy nội lực, việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong nước, một phần không nhỏ  trong số đó là tiết kiệm từ dân cư là một vấn đề cần thiết và có ý nghĩa cấp bách.

Ở Việt Nam, từ trước đến nay, các nguồn vốn nhà rỗi trong dân chúng chủ yếu được đưa vào phụ vụ nhu cầu đầu tư của nền kinh tế gián tiếp thông qua hệ thống ngân hàng. Ngân hàng cũng là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Thực tế đã trở nên hết sức quen thuộc và có thể nói  là trở thành một truyền thống trong nền kinh tế. Tuy nhiên, từ sau khi cuộc khủng hoảng Châu Á sảy ra, xuất hiện một quan điểm mới, và ngày càng được các nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở Châu Á ủng hộ mạnh mẽ, là không nên đặt gánh nặng quá lớn lên hệ thống ngân hàng và quá trình phát triển kinh tế  không nên dựa váo các thị trường vốn, nhất là thị trường trái phiếu công ty.  Sự chú trọng quá mức vào hệ thống ngân hàng  nên được giảm nhẹ bớt và các nước Châu Á cần phát triển các thị trường vốn trong nước như là một nguồn tài trợ vốn  có thể thay thế không kém tầm quan trọng.

Một vấn đề  quan trọng  để đạt được thành công trong công cuộc phát triển của mỗi quốc gia, nhất là những quốc gia đi sau như Việt Nam là tránh được những sai lầm, thất bại các nước đã vấp phải, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình  phát triển của các nước láng giềng và có những sửa đổi, điều chỉnh trong chính sách cho phù hợp với đặc điểm của riêng mình.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần

Phần I.  Những vấn đề chung về thị trường trái phiếu công ty.

Phân II. Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu công ty của một số nước Châu Á sau khủng hoảng.

Phần III. Một số vấn đề để xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I.

Những vấn đề chung về thị trường trái phiếu công ty

I.

Sự cần thiết của việc phát triển thị trường trái phiếu công ty

1.

Ưu điểm của phương thức tài trợ vốn bằng trái phiếu công ty

1.1.

Bản chất của trái phiếu công ty

1.2.

Ưu điểm của việc tài trợ bằng trái phiếu so với các nguồn tài trợ vốn khác đối với doanh nghiệp

2.

Ý nghĩa của việc phát triển thị trường trái phiếu công ty

2.1.

Đối với nền kinh tế

2.2.

Đối với các doanh nghiệp

2.3.

Đối với người đầu tư

II.

Phát triển thị trường trái phiếu công ty ở các nước đang phát triển

1.

Đặc điểm nền kinh tế của các nước đang phát triển và tác động của nó đến sự phát triển thị trường trái phiếu công ty

2.

Phát triển thị trường trái phiếu công ty trong mối quan hệ với các bộ phận khác của thị trường tài chính

PHẦN II.

Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu công ty của một số nước Châu Á sau cuộc khủng hoảng năm 1997

I.

Thực trạng thị trường trái phiếu công ty trước năm 1997

1.

Bối cảnh kinh tế

2.

Thị trường trái phiếu công ty ở một số nước Đông Á

2.1.

Đặc điểm chung của thị trường trái phiếu công ty  các nước trong khu vực

2.2.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém phát triển của thị trường trái phiếu công ty ở các nước Châu Á

II.

Bài học kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiểu ở công ty các nước Châu Á

1.

Thị trường trái phiếu ở công ty Châu Á sau năm 1997

2.

Bài học kinh nghiệm – Các yếu tố để phát triển thị trường trái phiếu công ty

2.1.

Hệ thống tin và hệ thống công bố thông tin

2.2.

Hệ thống định mức tín nhiệm

2.3.

Hệ thống đăng ký phát hành chứng khoán

2.4.

Luật phá sản doanh nghiệp

2.5.

Hệ thống giao dịch

Phần 3.

Một số vấn đề về việc phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam

I.

Thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam

1.

Bối cảnh kinh tế

2.

Thực trạng thị trường trái phiếu công ty ở Việt nam

2.1.

Đánh giá tình hình thị trường

2.2.

Nguyên nhân tình trạng kém phát triển của thị trường trái phiếu công ty

II.

Một số vấn đề về phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam

1.

Phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam trong tương quan với hệ thống ngân hàng

2.

Một số vấn đề cần giải quyết để xây dựng phát triển thị trường trái phiếu công ty ở Việt Nam

2.1.

Vai trò của Nhà nước trong việc hình thành của thị trường trái phiếu công ty

2.2.

Xây dựng và phát triển các cơ sở của thị trường

2.3.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo kiến thức về thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp  và các nhà đầu tư

2.4.

Tăng cường hoạt động công bố thông tin

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: CS.2001.03
Chủ biên: Phạm Thúy Lan
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán tại Việt Nam
Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn để xây dựng luật chứng khoán ở Việt Nam
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo tuân thủ cam kết quốc tế về Chứng...
Đề tài “Nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt...
Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8043981
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng