Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức của các sở giao dịch chứng khoán các nước trên thế giới- những kiến nghị cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh

Đơn vị chủ trì: Vụ quan hệ Quốc tế UBCKNN

Mã đề tài: UB.02.14

LỜI MỞ ĐẦU

Sự phát triển của kinh tế thế giới đòi hỏi phải huy động  một nguồn vốn đầu tư khổng lồ cung

cấp các hình thức đầu tư  đa dạng và dễ chuyển đổi. Đó chính là lý do tại sao  thị trường chứng khoán luôn phải đi trước một bước trong tiến trình phát triển kinh tế. Bản thân thị trường chứng khoán cũng tự mình phát triển và biến đổi qua nhiều hình thức khác nhau từ thấp lên cao để thích nghi với các điều kiện hoàn cảnh mới, và đồng thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu  của nền kinh tế. Trải qua hơn hai trăn năm tồn tại, thị trường chứng khoán đã đi  từ hình thức tự phát, phi tập trung, không quản lý đến hình thức thị trường tập trung có tổ chức, có sự quản lý của các cơ quan chức năng, mà  biểu hiện tập trung nhất trung hình thức Sở giao dịch chứng khoán.

Trong tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, ngành công nghiệp chứng khoán đã được xây dựng  và bắt đầu có những đóng góp  vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy còn non trẻ, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc lập ra một kênh huy động vốn mới và rất hiệu quả, phát huy tính năng động của thị trường trong nhiệm vụ tìm và khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước.

Trong mô hình của Việt Nam, ngay từ khi thị trường chứng khoán được tổ chức tập trung, hoạt động dưới sự quản lý của UBCKNN, là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư. Hiện tại, chúng  ta còn hai Trung tâm giao dịch chứng khoán đặt tại Tp. HCM và Hà Nội. Do đặc điểm của quá trình hình thành, nên hai Trung tâm hiện nay đềulà đơn  vị bộ phận thuộc UBCKNN. Tuy nhiên tương lai có thể nói hai Trung tâm giao dịch chứng khoán tại Tp.HCM  và Hà Nội là cơ sở vững chắc để hình thành nên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam . Vấn đề cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức sở giao dịch lúc đó sẽ phát sinh, cho nên chúng ta cần có các nghiên cứu để giúp xác định hướng đi đúng đắn cho một chiến lược phát triển lâu dài.

 

Kết cấu của đề tài: Đề tài  gồm 3 chương như sau

Chương I. Tổng quan về cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

Chương II. Kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu sở hữu  và cấu trúc tổ chức các SGDCK quốc tế và thực trạng Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chương III. Kiến nghị và đề xuất mô hình sở hữu và cấu trúc tổ chức Sở giao dich chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG  I.

TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.1.

Vấn đề sở hữu và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

1.1.1.

Vị trí của Sở giao dich chứng khoán trong Thị trường chứng khoán và thị trường tài chính

1.1.2.

Tầm quan trọng của vấn đề sở hữu đối với sự phát triển của Sở giao dịch chứng khoán

1.1.3.

Các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới

1.2.

Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của các loại hình sở hữu, cơ cấu tổ chức

1.2.1.

Những nhân tố quyết định các mô hình sở hữu và tổ chức

1.2.2.

Mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

 

Thực trạng cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức của các sở giao dịch chứng khoán trên thế giớiq

2.1.1.

Thực trạng cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức của một số thị trường chứng khoán trên thế giới

2.1.2.

Xu hướng chuyển đổi cơ cấu sở hữu hiện nay của các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới

2.2.

Thực trạng cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức Trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam

2.2.1.

Bối cảnh và quá trình phát triển thị trường chứng khoán- Đặc thù của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

2.2.2.

Thực trạng của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

2.2.3.

Những mặt được và hạn chế của mô hình Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

2.2.4.

Việc hình thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG III.

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  MÔ HÌNH SỞ HỮU VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG  TƯƠNG LAI

3.1.

Xác định  phương hướng xây dựng mô hình sở hữu và cấu trúc  tổ chức Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

3.2.

Các vấn đề phát sinh khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu sở hữu giao dịch

3.2.1.

Các vấn đề phát sinh khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu sở hữu giao dịch chứng khoán

3.2.2.

Các vấn đề về khả năng tài chính của Sở Giao dịch

3.2.3

.Bài họ kinh nghiệm cho Việt Nam trong lĩnh vực thiết lập cơ cấu sở hữu  và cấu trúc tổ chức của SGDCK

3.3.

Các giải pháp phát triển cơ cấu sở hữu và cấu trúc tổ chức Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, chuyển từ Trung tâm giao dịch chứng khoán lên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

3.3.1.

Hoàn thiện pháp lý liên quan  đến thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.2.

Nâng cao chất lượng hoạt động và cơ sở  vật chất của Sở giao dịch chứng khoán

3.3.3.

Hệ thống kiểm soát  nội bộ, chế độ báo cáo và giám sát giao dịch, trình độ cán bộ,khả năng quản trị công ty.

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

Mã sách: UB.02.15
Chủ biên: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Cẩm nang đầu tư trên thị trường chứng khoán
Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: khám phá những kho báu lợi nhuận của TTCK
Những yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống giao dịch tập trung cho chứng khoán các doanh nghiệp...
Đề tài “Tổ chức hệ thống quản lý chứng khoán đăng ký tại TTGDCKHN”
Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (12/06/2019-16:37)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8465652
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng